Kars Selim SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kars Selim SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 12:23

T.C

 SELİM KAYMAKAMLIĞI

 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

Selim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 11/09/2012 tarih ve 2012-21 nolu kararları gereği, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2012/12 ve 2012/14 no lu genelgeleri ile ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 5(beş) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi                  : 19/09/2012

Başvuru Bitiş Tarihi                           : 27/09/2012

En son Evrak Teslim Tarihi ve saati : 01/10/2012 saat 17.00

I-ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşım doldurmamış olmak.

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” un  48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak..

8. ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli 2011-2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1.Sınav ilan tarihi itibariyle Selim ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde  4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

3.İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint,  photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

4.Başvuracak Adayların Sürücü Belgesinin Olması (Tercih Sebebidir.)

5. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2- ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1. İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların yazışma adresleri ile ev veya cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4. 2011/2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

5. Adli Sicil Belgesi

6. Diploma Fotokopisi

7. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

8. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş mektubu (özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

10. İkametgah belgesi ( Selim ilçe sınırları içerisinde oturduğuna dair)

11. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık durum raporu.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunan adaylar içinden mülakata girmeye hak kazananlar  Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Adaylar mülakata çağrılmadan önce tüm gerekli belgelerini Vakfa  en geç 01/10/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ulaştırmak zorundadır. Mülakat 03/10/2012 Çarşamba günü saat 14:00’da Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı makamında komisyon tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Selim Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru” ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, bahsi geçen kanıtlayıcı evrakların Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna elden teslimi ile birlikte Vakfımızca evrak alındı belgesi verilerek başvuru sonuçlandırılmış olacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvurular arasından “Evrak Teslim İşlemi Tamamlanan Başvuranlar Arasından” alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak en düşük puana doğru sıralı şekilde mülakata çağrılacaktır.

4- Başvurular Online Sistemde http://app.aile.gov.tr/vakifilan.Listesi.aspx adresinden yapılacaktır.

5- Sözlü sınavda KPSS puanının % 50’si mülakat sınavının %50’si olmak üzere ikisinin ortalaması alınarak başarı sırası belirlenecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır.  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi en geç 01/10/2012 günü Kaymakamlıkinternetsitesinden(www.selim.gov.tr),http://app.aile.gov.tr/vakifilan.Listesi.aspxadresinden öğrenilebilecek, ayrıca Vakfın 0474 461 23 92 numaralı telefonundan da bilgi edinebileceklerdir. Kaymakamlık sitesinden yayınlanacak duyuru tebligat niteliğinde olup  sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır.

2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3- Başvuran adaylar, işe alım talebi süresindeki tüm adımları, online başvuru sisteminden de takip edebilecektir.

4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5 -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Selim Kaymakamlığı Kat:3 Selim/KARS

TEL: (0474) 461 2392

e-mail: selimsydv@hotmail.com

İlanen Duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. cevdet TAZEGÜL
  06 Nisan 2015 - 11:35

  yüksek okul mezunuyum e sınıfı ehliyetim var 1995 ten beri src pisko teknik gibi evraklarım hazırdır şoför tecrübesi olan biriyim selim şantiyenizde çalışmak istyorum.yardımcı olursanız sevinirim.saygılar……..cevdet tazegül kars mrk de oturuyom

 2. aziz temel
  26 Mart 2015 - 21:16

  Kars sarıkamışta oturuyorum lise mezunuyum.e sınıfı ehliyetim var.şöforlük tecrübem var.ayrıca inşaatta demir ve kalıp ustasıyım ustalık belgem var.şantiyenizde çalışmak istiyorum.yardımcı olursanız sevinirm.

 3. şerif
  17 Mart 2015 - 11:53

  kars şantiyesinde kalışmak istiyorum loder oparatörüyüm

 4. TURGAY CİHANTİMUR
  05 Şubat 2015 - 14:10

  slm ben kars selim şantiyesine baş vurmak istiyorum e sınıfı belgem var şoför kars

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym