Karaman Kazımkarabekir SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Karaman Kazımkarabekir SYDV Personel Alım İlanı 2012
14 Eylül 2012 - 6:11

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN İLİ KAZIMKARABEKİR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 12/09/2012 TARİH VE 24 SAYILI KARARI GEREĞİ, KARAMAN İLİ KAZIMKARABEKİR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA, BOŞ BULUNAN BİR ADET “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” KADROSUNA ATAMA YAPILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

I.            BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) Genel şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 ‘üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Adaylarda; 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 

B) Özel Şartlar

1) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint vb.) kullanabiliyor olmak ve bilgisayar alanında ders aldığına dair transkript ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

2) En az (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

3) Kâzımkarabekir ilçesinde ikamet ediyor olmak. (Başvuru tarihinden önce en az 6 ay ilçede ikamet etmiş olmak.)

4) Sınavda başarılı sayılırsa Kâzımkarabekir ilçesinde ikamet edeceğini taahhüt etmek,

5) Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

 

II.         MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi  (T.C. Kimlik Numaralı),
3) 2011 veya 2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
4) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,(terhis belgesi veya tecil belgesi)
5) Adli sicil kaydı,
6) 3 adet fotoğraf,

7) En az (B) sınıfı ehliyet fotokopisi,
8) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah belgesi),

9) Deneyimlere ilişkin belgeler ve özgeçmişleri (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri  gibi konulardan bahsedilecektir.),
10) Yukarıda istenen belgelerin asılları ve sağlık raporu sadece sözleşme imzalanacak adaydan istenecektir.
11) Adaylar tarafından online başvuru “ön başvuru”niteliğini taşıyacak olup, özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikteki evrakların mülakat öncesi Vakfa şahsen teslimi ile birlikte başvuru süresi tamamlanmış olacaktır. Posta yolu ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

 

III.    BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvuruda bulunacak adaylar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden (SYDV Personel Alım İlanları) sekmesini kullanarak, başvurularını online olarak yapacaklardır. Başvurular 12/09/2012 tarihinde başlayacak olup, 24/09/2012 Pazartesi günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.

          2) Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

          3) Başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan ilk 3 (üç) aday mülakata çağrılacaktır.

               

                DİĞER HUSUSLAR

1) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından yazılı talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

IV.         SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ
1) Sınavın Şekli: Sözlü (mülakat) olup, adaylar 100 puan üzerinden Mülakat Heyeti Üyelerince değerlendirilecektir.

Sınavın Yeri ve Saati: Sınav, 27/09/2012 Perşembe günü saat 10:00’ da Kazımkarabekir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Mülakat Heyeti üyelerince yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınav için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

2) Adaylar, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğününhttp://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/  adresindeki SYDV Personel Alım İlanları sekmesinden online olarak en geç 24/09/2012 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar gerçekleştirebileceklerdir.  Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar, 25/09/2012 tarihinde Kazımkarabekir Kaymakamlığı ilan panosu ile www.kazimkarabekir.gov.trweb sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Mülakata çağrılan adaylar kendilerinden istenen belgeleri 26/09/2012 Çarşamba günü saat 17.30’ a kadar Kazımkarabekir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Sınav (mülakat) sonuçları sınav gününü izleyen en geç 3 gün içerisinde Kazımkarabekir Kaymakamlığıwww.kazimkarabekir.gov.tr web sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

3) Nihai sınav sonucu, KPSS P3 puan türünden adayın almış olduğu puan ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Kâzımkarabekir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı                       

İRTİBAT TELEFONLARI                                     

                0(338) 3112002                        

                Kamuoyuna ilanen duyrulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym