Karaman Başyayla SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Karaman Başyayla SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 12:22

BAŞYAYLA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başyayla  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I-       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2.  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi olarak 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen( Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Açık Öğretim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler )  bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından  Bilgisayar işletmeni sertifikası, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
 8. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

 1. En az son 6 (altı) aydır Karaman il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 2. Görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
 3. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Pphotoshop v.b.) kullanabiliyor olmak.
 4. Varsa iş deneyim belgesi
 5. İşin Süresi: Daimi (4 Ay Deneme Süreli)
 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya 1 yıl içinde   (B) sınıfı sürücü belgesi alabilecek durumda olmak,
 7. İstenilen İşgücü Sayısı: Büro Görevlisi 1 ( Bir )
 8. Sözleşmeye konulacak 1 madde ile en az 5 yıl Başyayla’da çalışmayı kabul etmek.

III- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.
 2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
 3. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.
 4. Adli Sicil Belgesi.
 5. Diploma Fotokopisi.
 6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı ve  fotokopisi.
 7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 8. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

IV-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 1. Başyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti  Değerlendirmesi sonucu, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
 2. Başvurular KPSS puanına göre sıralama yapılarak, puan sıralamasında, alınacak personel sayısının 3 katına kadar başvuru sahibi mülakata çağrılacak.
 3. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben SYGM’ nin onayı alınarak, onay alınan elemanla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
 4. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
 5. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
 6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
 7. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

V -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri:

Başyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Şirindere Mahallesi Çınarlı cami sokak No:4 70700 Başyayla KARAMAN

Başyayla SYD Vakfı Mustafa ATEŞ Vakıf Müd.  (338) 3516168 – (539) 650 5333

VI –BAŞVURUYA İLİŞKİN  BİLGİLERİ

1-      Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Başyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Şirindere Mahallesi Çınarlı cami sokak No 4  70700  Başyayla )şahsen veyahttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx internet adresinden 27.09.2012 Perşenbe Günü Saat17:00 ye kadar başvuracaklardır. İnternetten başvuran adaylar sözlü sınav öncesi istenilen evrakların aslı görülerek fotokopisi alınacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılan yada eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-      Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar 27.09.2012 tarihinde saat 18:00 kaymakamlığımızınwww.basyayla.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilen adaylar KPSS puanına göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının üç katına kadar sırasıyla 28.09.2012 tarihinde 15:00 da sözlü mülakata çağrılacaktır.

 VII- DİĞER HUSUSLAR

            1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içerisinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bunlar bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym