Kahramanmaraş Göksun SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kahramanmaraş Göksun SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 12:17

GÖKSUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Göksun İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 7 (Yedi) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.
1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı :Sözleşmeli Personel alımı
İşin süresi :Daimi (2 ay deneme süreli)
İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 7 (Yedi) Kişi
Büro Görevlisi 1 (Bir) Kişi
2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış , muaf veya tecil ettirmiş olmak
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”
7- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
8- Adli ve idari soruşturma sonucunda atamasına engel bir durum bulunmamak,
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
10- Göksun ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR
ALIM YAPILACAK ÜNVAN
ALINACAK PERSONEL SAYISI
ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 7

1) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

BÜRO GÖREVLİSİ 1

1) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Ekip çalışmalarına elverişli olmak,

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Sınava Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik ortamda 17.09.2012 -24.09.2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.
b) http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden ilk üçe giren adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını www.goksun.gov.tr adresinden takip edeceklerdir.
c) Mülakata çağrılan adaylar aşağıda sayılan belgelerle birlikte Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 25.09.2012 tarihinden – 26.09.2012 tarihi saat 17: 30’ e kadar elden teslim edeceklerdir.
d) Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Binası Göksun Kaymakamlığı toplantı salonunda 27.09.2012 tarihinde saat 10: 00’ da gerçekleştirilecektir.
e) Sınav Komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir. Mülakat sonuçları Mülakat Heyetince değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan ve gerekli şartları taşıyanlarla sözleşme yapılacaktır.
f) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
g) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
4- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
2.KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
3.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
4. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )
5. Adli sicil belgesi.
6.Arazi ve alanda görev yapmasına mani olabilecek derecede sıkıntısı olmadığına dair yazılı beyan (Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporunu ataması yapılan adaylar getireceklerdir.)
7. Yerleşim yeri belgesi,
8. Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş,
9.İlave olarak getirilebilen diğer sertifika belgelerinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
5 – GÖKSUN SYDV İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Göksun Hükümet Konağı Kat:1
TELEFON : 0 344 714 50 50

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi Göksun Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.goksun.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2-Ataması yapılmış olsa dahi sonra gerçek dışı beyanda bulunan ya da alım koşulları taşımadığı tespit edilenlerin ataması iptal edilir.
3-Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine yedek adayın alımı yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

  • göksun sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • göksun sydv
  • kahramanmaraş belediyesi memur alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker