Kahramanmaraş Göksun SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kahramanmaraş Göksun SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 12:17

GÖKSUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Göksun İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 7 (Yedi) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.
1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı :Sözleşmeli Personel alımı
İşin süresi :Daimi (2 ay deneme süreli)
İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 7 (Yedi) Kişi
Büro Görevlisi 1 (Bir) Kişi
2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış , muaf veya tecil ettirmiş olmak
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”
7- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
8- Adli ve idari soruşturma sonucunda atamasına engel bir durum bulunmamak,
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
10- Göksun ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR
ALIM YAPILACAK ÜNVAN
ALINACAK PERSONEL SAYISI
ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 7

1) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

BÜRO GÖREVLİSİ 1

1) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Ekip çalışmalarına elverişli olmak,

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Sınava Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik ortamda 17.09.2012 -24.09.2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.
b) http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden ilk üçe giren adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını www.goksun.gov.tr adresinden takip edeceklerdir.
c) Mülakata çağrılan adaylar aşağıda sayılan belgelerle birlikte Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 25.09.2012 tarihinden – 26.09.2012 tarihi saat 17: 30’ e kadar elden teslim edeceklerdir.
d) Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Binası Göksun Kaymakamlığı toplantı salonunda 27.09.2012 tarihinde saat 10: 00’ da gerçekleştirilecektir.
e) Sınav Komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir. Mülakat sonuçları Mülakat Heyetince değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan ve gerekli şartları taşıyanlarla sözleşme yapılacaktır.
f) İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
g) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
4- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
2.KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
3.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
4. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )
5. Adli sicil belgesi.
6.Arazi ve alanda görev yapmasına mani olabilecek derecede sıkıntısı olmadığına dair yazılı beyan (Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporunu ataması yapılan adaylar getireceklerdir.)
7. Yerleşim yeri belgesi,
8. Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş,
9.İlave olarak getirilebilen diğer sertifika belgelerinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
5 – GÖKSUN SYDV İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Göksun Hükümet Konağı Kat:1
TELEFON : 0 344 714 50 50

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi Göksun Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.goksun.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2-Ataması yapılmış olsa dahi sonra gerçek dışı beyanda bulunan ya da alım koşulları taşımadığı tespit edilenlerin ataması iptal edilir.
3-Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine yedek adayın alımı yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba