Giresun Bulancak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Giresun Bulancak SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:48

BULANCAK  İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 Adet Personel Alım İlanı

            Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 nolu genelgesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları ve KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile 2 adet belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.

 Aranan Nitelikler

İşin Süresi : Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı : 2 ( İki )
Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Eğitim Durumu : Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

:Yurt dışı Üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olup YÖK’ ten    denklik belgesi almış olmak

Adaylarda Aranan Nitelikler

1-Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sağlık gibi özel şartları taşımak.

7) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 2-Özel Şartlar

.  Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

  – Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu zorunlu/ ortak/ seçmeli bilgisayar dersi olan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.

 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60

      puan almış olmak

      B sınıfı ehliyete sahip olmak ( Tercih sebebidir.)

   Bulancak İlçe Mülkiye Hudutları içerisinde ikametli olmak. ( En az 1 ay )

3-Özgeçmiş

-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Transkrip Belgesi )

-Nüfus cüzdan tasdikli sureti

-Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi

-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

-2 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

  İstenilecektir)

-Varsa iş deneyim belgeleri

TARİH SIRALAMASI

17.09.2012 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)

24.09.2012 Başvuru Bitiş Tarihi

25.09.2012 Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Kaymakamlık Sitesinde Yayınlanması.

25.09.2012 Tarih 17:00 a Kadar Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Evrak Teslimi    ( Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.)

26.09.2012 Mülakat Tarihi

 İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi 26.09.2012 Çarşamba günü saat : 09.00’da Kaymakamlık Makamında yapılacak mülakata katılacaktır.

( Kurum tarafından istenilen belgelerden süresinde teslim edilmeyen, eksik teslim veya sahte belge düzenleyen veya mülakata zamanında katılmayan başvuru sahibinin tüm kazanılmış hakları iptal edilmiş sayılır. Mülakat günü saat 09:00 dan sonra gelecek adaylar mülakata alınmayacaktır.)

 

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/) adresinden online başvuru yapabilir.

BULANCAK  İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adet Personel Alım İlanı

            Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 25.04.2012 tarih ve 1436 sayılı 2012/14 no lu genelgesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları ve KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile 1 adet belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.

 Aranan Nitelikler

İşin Süresi : Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı :1 (Bir )
Unvanı : BÜRO GÖREVLİSİ
Eğitim Durumu : 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

 

Adaylarda Aranan Nitelikler

1-Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sağlık gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 2-Özel Şartlar

.   4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

  . Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 Bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu zorunlu/ ortak/ seçmeli bilgisayar dersi olan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.

 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60

      puan almış olmak

–          Bulancak İlçe Mülkiye Hudutları içerisinde ikametli olmak. ( En az 1 ay )

 

 3-Özgeçmiş

 -Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Transkrip Belgesi )

-Nüfus cüzdan tasdikli sureti

-Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi

-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

-2 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

  İstenilecektir)

-Varsa iş deneyim belgeleri

TARİH SIRALAMASI

14.09.2012 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)

21.09.2012 Başvuru Bitiş Tarihi

21.09.2012 Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Kaymakamlık Sitesinde Yayınlanması

25.09.2012 Tarih 17:00 a Kadar Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Evrak Teslimi             ( Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.)

26.09.2012 Mülakat Tarihi

 İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi 26.09.2012 Çarşamba günü saat : 09.00’da Kaymakamlık Makamında yapılacak sözlü sınava katılacaktır.

( Kurum tarafından istenilen belgelerden süresinde teslim edilmeyen, eksik teslim veya sahte belge düzenleyen veya mülakata zamanında katılmayan başvuru sahibinin tüm kazanılmış hakları iptal edilmiş sayılır. Mülakat günü saat 09:00 dan sonra gelecek adaylar mülakata alınmayacaktır.)

 

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)adresinden online başvuru yapabilir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.