Giresun Bulancak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Giresun Bulancak SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:48

BULANCAK  İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 Adet Personel Alım İlanı

            Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 nolu genelgesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları ve KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile 2 adet belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.

 Aranan Nitelikler

İşin Süresi : Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı : 2 ( İki )
Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Eğitim Durumu : Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

:Yurt dışı Üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olup YÖK’ ten    denklik belgesi almış olmak

Adaylarda Aranan Nitelikler

1-Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sağlık gibi özel şartları taşımak.

7) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 2-Özel Şartlar

.  Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

  – Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu zorunlu/ ortak/ seçmeli bilgisayar dersi olan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.

 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60

      puan almış olmak

      B sınıfı ehliyete sahip olmak ( Tercih sebebidir.)

   Bulancak İlçe Mülkiye Hudutları içerisinde ikametli olmak. ( En az 1 ay )

3-Özgeçmiş

-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Transkrip Belgesi )

-Nüfus cüzdan tasdikli sureti

-Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi

-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

-2 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

  İstenilecektir)

-Varsa iş deneyim belgeleri

TARİH SIRALAMASI

17.09.2012 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)

24.09.2012 Başvuru Bitiş Tarihi

25.09.2012 Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Kaymakamlık Sitesinde Yayınlanması.

25.09.2012 Tarih 17:00 a Kadar Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Evrak Teslimi    ( Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.)

26.09.2012 Mülakat Tarihi

 İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi 26.09.2012 Çarşamba günü saat : 09.00’da Kaymakamlık Makamında yapılacak mülakata katılacaktır.

( Kurum tarafından istenilen belgelerden süresinde teslim edilmeyen, eksik teslim veya sahte belge düzenleyen veya mülakata zamanında katılmayan başvuru sahibinin tüm kazanılmış hakları iptal edilmiş sayılır. Mülakat günü saat 09:00 dan sonra gelecek adaylar mülakata alınmayacaktır.)

 

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/) adresinden online başvuru yapabilir.

BULANCAK  İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adet Personel Alım İlanı

            Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 25.04.2012 tarih ve 1436 sayılı 2012/14 no lu genelgesinde belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları ve KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile 1 adet belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.

 Aranan Nitelikler

İşin Süresi : Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı :1 (Bir )
Unvanı : BÜRO GÖREVLİSİ
Eğitim Durumu : 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

 

Adaylarda Aranan Nitelikler

1-Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sağlık gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 2-Özel Şartlar

.   4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

  . Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 Bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu zorunlu/ ortak/ seçmeli bilgisayar dersi olan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar.

 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60

      puan almış olmak

–          Bulancak İlçe Mülkiye Hudutları içerisinde ikametli olmak. ( En az 1 ay )

 

 3-Özgeçmiş

 -Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Transkrip Belgesi )

-Nüfus cüzdan tasdikli sureti

-Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi

-Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

-2 adet vesikalık fotoğraf (arkası imzalı)

-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

  İstenilecektir)

-Varsa iş deneyim belgeleri

TARİH SIRALAMASI

14.09.2012 Elektronik Başvuru Başlangıç Tarihi (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)

21.09.2012 Başvuru Bitiş Tarihi

21.09.2012 Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Kaymakamlık Sitesinde Yayınlanması

25.09.2012 Tarih 17:00 a Kadar Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Evrak Teslimi             ( Gerekli evrakları teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.)

26.09.2012 Mülakat Tarihi

 İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi 26.09.2012 Çarşamba günü saat : 09.00’da Kaymakamlık Makamında yapılacak sözlü sınava katılacaktır.

( Kurum tarafından istenilen belgelerden süresinde teslim edilmeyen, eksik teslim veya sahte belge düzenleyen veya mülakata zamanında katılmayan başvuru sahibinin tüm kazanılmış hakları iptal edilmiş sayılır. Mülakat günü saat 09:00 dan sonra gelecek adaylar mülakata alınmayacaktır.)

 

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/)adresinden online başvuru yapabilir.

  • bulancak belediyesi personel alimi
  • giresun belediyesi memur alımı 2013
  • bulancak belediyesi iş ilanları
  • lise mezunu sydv
  • eleman alımları giresun

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker