Erzurum Tortum SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzurum Tortum SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 20:24

T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TORTUM  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tortum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012  tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından, 1(Bir) adet Büro Görevlisi unvanlı
personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında(2011/2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

2- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 2. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 3. İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında(2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 4. İyi derecede bilgisayar (Windows, İnternet Uygulamaları, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak. (Mülakat sırasında Programları kullanıp kullanmadığı test edilecektir.) Bilgisayar sertifikası veya okuldan en az bir dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek.
 5. Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Tortumda ikamet ediyor olmak.
 6. İşin Süresi: Daimi (3 ay deneme süreli)
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak
 8. İstenilen İşgücü sayısı: 1 (bir)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe örneğini http://www.erzurum.gov.tr// adresinden temin edilebilir.
 2. 2 Adet vesikalık fotoğraf(Son 3 ay içinde çekilmiş)
 3. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi
 5. Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesi, aslı veya onaylı sureti
 6. Adli Sicil Belgesi
 7. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti
 8. Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu(işe yerleşen adaydan alınacak)
 9. Varsa iş deneyim belgeleri
 10. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 4-BAŞVURU VE MULAKAT İLİŞKİN BİLGİLER:

 1. Başvurular 10.09.2012 Pazartesi günü başlayacak olup, 17.09.2012 Pazartesi günü sona erecektir. Bu Tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuruların http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresine online personel alım ilanları bölümüne yapılması gerekmekte olup Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır..
 3. Büro görevlisi için; başvuran ve şartları tutan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 3 (üç) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata çağrılacak aday listesi ; 18.09.2012 Salı gününden itibaren http://www.erzurum.gov.tr/ ve/veya www.tortum.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakata çağrılan adaylar, istenen belgeleri:19.09.2012 günü Saat 17.00’a kadar Tortum Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Tortum Hükümet Konağı kat:2 Tortum/ERZURUM adresine teslim edecek.
 6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 7. Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
  eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI:
  1. Tortum  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
  2. Başvurular SYDGM Genel müdürlüğünün yukarıda belirtilen adresten yapılacak olup kpss p3 puanı en iyi olan 3 kişi aynı adresten vakfa bildirilecektir.Vakfa bildirilen 3 kişi başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2  yedek olmak üzere istenen belgeleri tam olan ve geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.
  3. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine belgeleri tam olan KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.
  4. Vakfımız Mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 1. BAŞVURU ADRESİ VE VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ:

BAŞVURU ADRESİ: Başvurular; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresine online yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ           : 10.09.2012

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ                       : 17.09.2012

EVRAKLARIN SON TESLİM TARİHİ   : 19.09.2012 Günü Saat 17.00

MÜLAKAT TARİH VE SAATİ                 : 20.09.2012 Günü Saat 10.00

MÜLAKAT YERİ                                      : TORTUM KAYMAKAMLIĞI MAKAM ODASI

SYDV ADRESİ: Tortum Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tortum Hükümet     konağı kat:2 Tortum/ERZURUM

Tortum İlçe SYD Vakfı : 04427612494

İLANEN DUYURULUR.

Halit MENGİ
Kaymakam
Vakıf Başkanı

Ekdeki Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.