Erzurum Tortum SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzurum Tortum SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 20:24

T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TORTUM  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tortum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012  tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından, 1(Bir) adet Büro Görevlisi unvanlı
personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında(2011/2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

2- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 2. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 3. İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında(2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 4. İyi derecede bilgisayar (Windows, İnternet Uygulamaları, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak. (Mülakat sırasında Programları kullanıp kullanmadığı test edilecektir.) Bilgisayar sertifikası veya okuldan en az bir dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek.
 5. Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Tortumda ikamet ediyor olmak.
 6. İşin Süresi: Daimi (3 ay deneme süreli)
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak
 8. İstenilen İşgücü sayısı: 1 (bir)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe örneğini http://www.erzurum.gov.tr// adresinden temin edilebilir.
 2. 2 Adet vesikalık fotoğraf(Son 3 ay içinde çekilmiş)
 3. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi
 5. Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesi, aslı veya onaylı sureti
 6. Adli Sicil Belgesi
 7. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti
 8. Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu(işe yerleşen adaydan alınacak)
 9. Varsa iş deneyim belgeleri
 10. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 4-BAŞVURU VE MULAKAT İLİŞKİN BİLGİLER:

 1. Başvurular 10.09.2012 Pazartesi günü başlayacak olup, 17.09.2012 Pazartesi günü sona erecektir. Bu Tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuruların http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresine online personel alım ilanları bölümüne yapılması gerekmekte olup Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır..
 3. Büro görevlisi için; başvuran ve şartları tutan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 3 (üç) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata çağrılacak aday listesi ; 18.09.2012 Salı gününden itibaren http://www.erzurum.gov.tr/ ve/veya www.tortum.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakata çağrılan adaylar, istenen belgeleri:19.09.2012 günü Saat 17.00’a kadar Tortum Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Tortum Hükümet Konağı kat:2 Tortum/ERZURUM adresine teslim edecek.
 6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 7. Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
  eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI:
  1. Tortum  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
  2. Başvurular SYDGM Genel müdürlüğünün yukarıda belirtilen adresten yapılacak olup kpss p3 puanı en iyi olan 3 kişi aynı adresten vakfa bildirilecektir.Vakfa bildirilen 3 kişi başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2  yedek olmak üzere istenen belgeleri tam olan ve geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.
  3. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine belgeleri tam olan KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.
  4. Vakfımız Mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 1. BAŞVURU ADRESİ VE VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ:

BAŞVURU ADRESİ: Başvurular; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresine online yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ           : 10.09.2012

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ                       : 17.09.2012

EVRAKLARIN SON TESLİM TARİHİ   : 19.09.2012 Günü Saat 17.00

MÜLAKAT TARİH VE SAATİ                 : 20.09.2012 Günü Saat 10.00

MÜLAKAT YERİ                                      : TORTUM KAYMAKAMLIĞI MAKAM ODASI

SYDV ADRESİ: Tortum Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tortum Hükümet     konağı kat:2 Tortum/ERZURUM

Tortum İlçe SYD Vakfı : 04427612494

İLANEN DUYURULUR.

Halit MENGİ
Kaymakam
Vakıf Başkanı

Ekdeki Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

 • erzurum memur alımı 2012
 • erzurum güvenlik alımı
 • erzurum güvenlik görevlisi alımları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba