Erzincan Kemaliye SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzincan Kemaliye SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:43

KEMALİYE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Kemaliye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 26.04.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1(Bir) Büro Görevlisi unvanıyla 2 personel vakfımızda istihdam edilecektir.
1-İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı                                    : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi                   : Belirsiz Süreli (6 (Altı) Ay Deneme Süreli)

Personel Unvanı          : 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Toplam Personel Sayısı:2(İki)

2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Son Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

7- -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe özelliklerini taşımak.

9-ÖSYM tarafından yapılan 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Word, Excel, PowerPoint, photoshop vb. temel ofis bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanıyor olmak (bilgisayar sertifikası tercih nedenidir.)

11- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

12- SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Yönetmelik de yer alan Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımları ile ilgili bilgiler Kemaliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından elde edilebilir.)
13- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
14- Vakfımız işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

B)ÖZEL ŞARTLAR

1- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi;

a- 4 yıllık Yüksek Öğrenim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak
b- Tercihen erkek personel alınacaktır.
c- Sınavda başarılı olunması halinde Kemaliye ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
d- Kemaliye nüfusuna kayıtlı olmak ve Kemaliye’de en az 1 (bir) yıl ikamet etmiş olmak.
e- Tercihen muhasebe programları sertifikası sahibi olmak.
f-  B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.

2-Büro Personeli;

a- 4 yıllık Yüksek Öğrenim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
b- Sınavda başarılı olunması halinde Kemaliye İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
c- Kemaliye nüfusuna kayıtlı olmak ve Kemaliye’de en az 1 (bir) yıl ikamet etmiş olmak
d- Tercihen muhasebe programları sertifikası sahibi olmak

3- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını “http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx “ adresinden online olarak 14.09.2012-.23.09.2012 tarihleri arasında (Saat: 17:00’a kadar) yapacaklardır.

2-Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3(Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3(Üç), Büro Görevlisi için 3(Üç) kişi) geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3-Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 25.09.2012 tarihinde www.kemaliye.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4-Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 27.09.2012 tarihi saat 17:00’a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.

5- Mülakat, mülakat komisyonu tarafından 28.09.2012 tarihinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için saat 10:00 da, Büro Görevlisi için saat 12:00 da Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacak olup, mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 2 (İki) Yedek, Büro Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 2 (Yedek) aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.kemaliye.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Sonucun ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak ve yedek adayların değerlendirilmesi yapılacaktır.

4- MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

2-Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi.

3- KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi (2011-2012 ).

4-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ).

6- Askerlik durum belgesi fotokopisi (erkek adaylar için ).

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir).

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.).

9- Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.

10- Varsa muhasebe yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.

11- Adli Sicil belgesi.

5- BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kemaliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümet Konağı Kat:4 Kemaliye/ERZİNCAN

Tel: (446) 7512182
(446) 7512136

Email: Kemaliye.gov.tr

İLANEN DUYURULUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.