Elazığ Sivrice SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Elazığ Sivrice SYDV Personel Alım İlanı 2012
14 Eylül 2012 - 5:55

T.C.

SİVRİCE KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sivrice Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ,Sosyal Yardımlaşma ve Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları ,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere ;1 Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi istihdam edilmesi planlamaktadır.İşe ilişkin bilgiler ,adaylarda aranan şartlar ,istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin süresi:Belirsiz süreli

Deneme Süresi:2 ay

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış olmak.

5)Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,

6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(Sabıka Kaydı)

8) Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak.

9)Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu personel sınavında (KPSS -3) istenen puan türünden en az 60 puan almak.

10)Sosyal İletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşıyor olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1-4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Psikoloji,Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olmak.

2-2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu personel Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 60 puan almak.

3-Elazığ ili sınırları dahilinde ikamet ediyor olmak.

4-Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmak.

5-Bilgisayar programlarını biliyor olmak.(Bilgisayar sertifikası yada transkrip)

2-İSTENİLECEK BELGELER

1-Sözleşmeli personel iş talep formu

2-Diploma veya mezuniyet belgesi

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-KPSS sınav sonuç belgesi

5-4 Adet vesikalık fotoğraf

6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.(Terhis)

7-Adli sicil belgesi(Sabıka kaydı)

8-Sağlık raporu (Ataması yapılacak olandan istenilecektir)

NOT:Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvuruda bulunacak adaylar www. sosyal yardimlar.gov.tr adresinden SYDV personel alım ilanları linki kullanılarak 20.09.2012 Perşembe günü saat 17’ye kadar başvuru yapmak zorundadır.İstenilen belgeler (evrak teslimi)Sivrice Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 24.09.2012 tarihine kadar bizzat teslim edilecektir.Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi sistem üzerinden belirleneceğinden sözlü sınav 25.09.2012 günü saat 14:00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

2-Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ,her bir unvan için alınacak personel sayısının 3(üç) katı aday Sözlü Sınava çağrılır.

4-Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak Mülakat Komisyonu Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden ;birinci soru 60 puan,ikinci soru 40 puan olarak değerlendirilecektir.

a)Sosyal iletişim beceri kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ,genel kültür,ifade yeteneği,muhakeme gücü.(60 puan)

b)Bilgisayar programlarından Microsoft Office programlarını etkili ve verimli kullanabilme. (40 puan)

5-Nihai Sınav sonucu geçerli KPSS puanı ile adayların Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.Nihai sınav sonucu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.

6-Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup Vakfımız işe alım süreci soncunda ,personel alıp almamakta ,kadroları tamamına yada bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile Nihai sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet konağı ilan panosunda ve Kaymakamlığın resmi internet sitesi olan www.sivrice.gov.tr adresinde ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ,ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan adaylar ,sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 4 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak ,Sivrice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanır.

3-Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

4-Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir.

5 -MÜRACAAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Tarihi: 13.09.2012 / 20.09.2012 tarihleri arasında.

Evrak teslim tarihi : 24.09.2012 mesai bitimine kadar.

Mülakat tarihi ve yeri:25.09.2012 Salı günü saat 14:00’da Kaymakamlık toplantı salonu

Müracaat yeri:Sivrice Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Sivrice/ELAZIĞ

TEL:(424)4112978 GMS:5533977876

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.