Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012
18 Eylül 2012 - 20:12

T.C.

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ  SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAMI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü  Denizli ili Sarayköy İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  Personelinin  Norm Kadro Standartları,Nitelikleri , Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin  11.09.2012 tarih ve 24 Sayılı Kararı gereği, Denizli İli Sarayköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz  Süreli  “ Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Büro Görevlisi

A)BAŞVURACAK  ADAYLARDA  ARANAN NİTELİKLER

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelinin Norm Kadro Standartları İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esasların personel alımında aranacak şartlar başlıklı 6.maddesinde belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun  53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ,zimmet ,irtikap, rüşvet ,hırsızlık sahtecilik dolandırıcılık ,güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevinin özelliğine göre eğitim yaş tecrübe gibi özel şartlarını taşımak,

8)Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 B)ÖZEL ŞARTLAR:

1)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ,İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden)  mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan (2011-2012)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)Word ,Excel, Powerpoint ve Windows işletim sistemini bilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası ile belgelendirmek,

4)En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

5)Varsa İş Deneyim Belgesi,

6) Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek fiziksel  veya ruhsal bir hastalığı veya fiziksel bir özrü bulunmamak,

8)Sınavı kazanıp işe başlatılan personel Sarayköy İlçe merkezinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan aday işe alınması durumunda 15 gün içinde Sarayköy’e yerleşerek ikamet belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9)Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

10)Büro Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1)Başvurular  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün

htt p://www.sosyal yardimlar .gov.tr/tr internet adresinden  online olarak yapılacaktır.

2)Başvuru başlangıç tarihi 18.09.2012, bitiş tarihi 25.09.2012 Salıdır.  Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra Sarayköy Kaymakamlığı internet sitesinden (http://www.saraykoy.gov.tr/) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)-Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra kabul edilenler için mülakat 28.09.2012 tarihinde saat 11.00 da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1)Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı,

2)Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örneği ve İkametgah Belgesi,

3) 2011 veya 2012 yılı  KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5) Adli sicil kaydı

6) 3 adet vesikalık fotoğraf

7) Belirtilen bilgisayar programlarını bildiğine ilişkin belgeler.(sertifika Milli Eğitim Bakanlığın kurumlarınca verilmiş olmalıdır.)

8) Sağlık raporu ( son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu sınav sonrası kazanan adaydan istenilecektir.)

9)Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 26.09.2012 Çarşamba günü saat 17.30 ‘a kadar Vakfımıza teslim edilerek, evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe Alım İşlemleri/ İşe Alım Talebi Sorgula menüsünden “Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak ve “Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “Evrak Alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

Not: (1)İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

(2) Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra işe başlatılacaktır.  Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3)Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Mülakat Komisyonunun belirlediği sıradaki yedek aday çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

(4)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle   (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sarayköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı  SARAYKÖY/DENİZLİ

TLF:0258 415 20 12

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 11.09.2012 tarihinde belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym