Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012
18 Eylül 2012 - 20:12

T.C.

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ  SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAMI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü  Denizli ili Sarayköy İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  Personelinin  Norm Kadro Standartları,Nitelikleri , Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin  11.09.2012 tarih ve 24 Sayılı Kararı gereği, Denizli İli Sarayköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz  Süreli  “ Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Büro Görevlisi

A)BAŞVURACAK  ADAYLARDA  ARANAN NİTELİKLER

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelinin Norm Kadro Standartları İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esasların personel alımında aranacak şartlar başlıklı 6.maddesinde belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun  53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ,zimmet ,irtikap, rüşvet ,hırsızlık sahtecilik dolandırıcılık ,güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevinin özelliğine göre eğitim yaş tecrübe gibi özel şartlarını taşımak,

8)Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 B)ÖZEL ŞARTLAR:

1)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ,İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden)  mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan (2011-2012)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)Word ,Excel, Powerpoint ve Windows işletim sistemini bilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası ile belgelendirmek,

4)En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

5)Varsa İş Deneyim Belgesi,

6) Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek fiziksel  veya ruhsal bir hastalığı veya fiziksel bir özrü bulunmamak,

8)Sınavı kazanıp işe başlatılan personel Sarayköy İlçe merkezinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan aday işe alınması durumunda 15 gün içinde Sarayköy’e yerleşerek ikamet belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9)Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

10)Büro Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1)Başvurular  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün

htt p://www.sosyal yardimlar .gov.tr/tr internet adresinden  online olarak yapılacaktır.

2)Başvuru başlangıç tarihi 18.09.2012, bitiş tarihi 25.09.2012 Salıdır.  Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra Sarayköy Kaymakamlığı internet sitesinden (http://www.saraykoy.gov.tr/) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)-Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra kabul edilenler için mülakat 28.09.2012 tarihinde saat 11.00 da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1)Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı,

2)Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örneği ve İkametgah Belgesi,

3) 2011 veya 2012 yılı  KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5) Adli sicil kaydı

6) 3 adet vesikalık fotoğraf

7) Belirtilen bilgisayar programlarını bildiğine ilişkin belgeler.(sertifika Milli Eğitim Bakanlığın kurumlarınca verilmiş olmalıdır.)

8) Sağlık raporu ( son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu sınav sonrası kazanan adaydan istenilecektir.)

9)Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 26.09.2012 Çarşamba günü saat 17.30 ‘a kadar Vakfımıza teslim edilerek, evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe Alım İşlemleri/ İşe Alım Talebi Sorgula menüsünden “Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak ve “Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “Evrak Alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

Not: (1)İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

(2) Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra işe başlatılacaktır.  Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3)Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Mülakat Komisyonunun belirlediği sıradaki yedek aday çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

(4)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle   (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sarayköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı  SARAYKÖY/DENİZLİ

TLF:0258 415 20 12

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 11.09.2012 tarihinde belirlenmiştir.

  • sarayköy sydv

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker