Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Sarayköy SYDV Personel Alım İlanı 2012
18 Eylül 2012 - 20:12

T.C.

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ  SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAMI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü  Denizli ili Sarayköy İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  Personelinin  Norm Kadro Standartları,Nitelikleri , Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin  11.09.2012 tarih ve 24 Sayılı Kararı gereği, Denizli İli Sarayköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz  Süreli  “ Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Büro Görevlisi

A)BAŞVURACAK  ADAYLARDA  ARANAN NİTELİKLER

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelinin Norm Kadro Standartları İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esasların personel alımında aranacak şartlar başlıklı 6.maddesinde belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun  53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ,zimmet ,irtikap, rüşvet ,hırsızlık sahtecilik dolandırıcılık ,güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevinin özelliğine göre eğitim yaş tecrübe gibi özel şartlarını taşımak,

8)Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 B)ÖZEL ŞARTLAR:

1)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ,İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden)  mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan (2011-2012)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)Word ,Excel, Powerpoint ve Windows işletim sistemini bilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası ile belgelendirmek,

4)En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

5)Varsa İş Deneyim Belgesi,

6) Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek fiziksel  veya ruhsal bir hastalığı veya fiziksel bir özrü bulunmamak,

8)Sınavı kazanıp işe başlatılan personel Sarayköy İlçe merkezinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan aday işe alınması durumunda 15 gün içinde Sarayköy’e yerleşerek ikamet belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9)Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

10)Büro Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1)Başvurular  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün

htt p://www.sosyal yardimlar .gov.tr/tr internet adresinden  online olarak yapılacaktır.

2)Başvuru başlangıç tarihi 18.09.2012, bitiş tarihi 25.09.2012 Salıdır.  Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra Sarayköy Kaymakamlığı internet sitesinden (http://www.saraykoy.gov.tr/) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)-Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra kabul edilenler için mülakat 28.09.2012 tarihinde saat 11.00 da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1)Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı,

2)Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örneği ve İkametgah Belgesi,

3) 2011 veya 2012 yılı  KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5) Adli sicil kaydı

6) 3 adet vesikalık fotoğraf

7) Belirtilen bilgisayar programlarını bildiğine ilişkin belgeler.(sertifika Milli Eğitim Bakanlığın kurumlarınca verilmiş olmalıdır.)

8) Sağlık raporu ( son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu sınav sonrası kazanan adaydan istenilecektir.)

9)Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 26.09.2012 Çarşamba günü saat 17.30 ‘a kadar Vakfımıza teslim edilerek, evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe Alım İşlemleri/ İşe Alım Talebi Sorgula menüsünden “Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak ve “Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “Evrak Alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

Not: (1)İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

(2) Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra işe başlatılacaktır.  Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3)Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Mülakat Komisyonunun belirlediği sıradaki yedek aday çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

(4)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle   (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sarayköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı  SARAYKÖY/DENİZLİ

TLF:0258 415 20 12

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 11.09.2012 tarihinde belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba