Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı 2012
22 Eylül 2012 - 11:16

KORGUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Korgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı : 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi”

Ünvanında 2 Personel Alımı

İşin Süresi: (2 ay deneme süreli) Belirsiz Süreli Sözleşmeli

Personelin Unvanı : 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi”

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

Online Başvuru Tarihi: 17/09/2012 ve 21/09/2012

Son Evrak Teslim Tarihi: 25/09/2012 Salı günü Saat 16 :00 a kadar.

Mülakat Tarihi: 01/10/2012 Pazartesi günü Saat 11:00.

1-    ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)   GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

B)   ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan 2011-2012 yılı Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) İlan tarihinden önce Korgun ilçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak ve Mülakatı kazanması takdirinde Korgun İlçesi Sınırları İçinde ikamet etmeyi taahhüt etmek.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6) İyi derecede bilgisayar kullanmak. (Adaylar mülakatta bilgisayar öğretmeni nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

7) B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

8) Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar, işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Büro Görevlisi Ünvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan 2011-2012 yılı Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) İlan tarihinden önce Korgun ilçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak ve Mülakatı kazanması takdirinde Korgun İlçesi Sınırları İçinde ikamet etmeyi taahhüt etmek.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6) İyi derecede bilgisayar kullanmak. (Adaylar mülakatta bilgisayar öğretmeni nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

7) Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 BAŞVURU BİLGİLERİ:

Online Başvuru sistemi; Adayların Bir işe alım süreci tamamlanana kadar yalnızca bir kadroya müracaatlarını kabul etmektedir. Bu gerekçe ile Ön Başvuru Öncesi koşulları dikkatle inceleyiniz.

Başvurular: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün İnternet adresi olan http://www.sosyalyardimlar.gov.tr yer alan SYDV personel alım ilanları sekmesinden veya

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx

Adresinden, müracaatta bulunmak istediğiniz ilanı seçerek Ön başvurunuzu yapabilirsiniz.

EVRAK TESLİMİ

Online Başvuru yapan TÜM ADAYLAR 25.09.2012 Salı günü Saat 16 :00 a kadar Korgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat-4 Korgun / ÇANKIRI adresine aşağıda belirtilen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Sözleşmeli Personel İş Talep Formu:  İŞ TALEP FORMU.pdf

2) Özgeçmiş ( Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük, hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

4)Diploma veya mezuniyet belgesi

5) KPSS sınav sonuç belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli fotokopisi)

6)Varsa KPDS Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli fotokopisi)

7) 2 adet vesikalık fotoğraf

8) Adli Sicil Belgesi

9) Sağlık Raporu ( Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

10) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge

11) Sürücü Belgesi Fotokopisi

NOT: Adayın son evrak teslim tarihi olan 25.09.2012 Salı günü Saat 16 :00 a kadar belgelerini teslim etmemesi, eksik ve ya geçersiz teslim etmesi durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.

MÜLAKAT (01.10.2012 Saat 11:00)

Başvurusu geçerli olan, KPSS P3 puanı en yüksek üç aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Mülakatın Yeri;

Korgun Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat 4 Korgun /ÇANKIRI

SONUÇ

Sonuç Mülakata katılan adaylara Kaymakamlık sitesinden duyurulacaktır.

İŞE BAŞLAMA

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün İşe Alım Sürecini Onaylamasının ardından; Sınavı Kazanan Aday ile 2 Ay deneme Süreli Daimi İş Sözleşmesi imzalanarak işe başlanacaktır.

GENEL BİLGİLER

*Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan, başvuruda bulunduğu halde evraklarını teslim etmeyen, Mülakat tarih ve saatinde mülakata katılmayan sözleşme imzalamayan veya sözleşme imzaladığı halde işe başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilir.

*Eksik, yanlış ve ya yalan beyanda bulunan adaylar ile Sözleşme imzalansa dahi Sözleşmesi fesih edilerek yasal süreç başlatılır.

* Sözleşmeler Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Başkanlığı ile yapıldığı için; diğer devlet memurlarında olduğu gibi; eş durumu, nakil, açıktan atama ve ya açıktan ilk atama gibi işleyişin dışındadır.

* Ücret ve diğer mali haklar ile özlük haklarını; 4857 iş kanunu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon Kurulu Belirler.

* Sınav Komisyonu ve ya Vakıf Mütevelli Heyeti personel alıp almamakta, yeniden ilana çıkmakta veya personel alım ilanını ertelemekte yetkilidir.

İLETİŞİM

Korgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat -4 Korgun / ÇANKIRI

Telefon : 0376 343 13 11

Fax : 0376 343 24 10

http://korgun.gov.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.