Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (49 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (49 kişi)
27 Eylül 2012 - 7:28

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bașkanlığından;

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleșmeli personel (hemșire) alınacaktır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleșmeli personel çalıștırılmasına ilișkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleșmeli Personel Çalıștırılmasına İlișkin Esaslar ile ek ve değișikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Uygulama ve Araștırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karșılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak Hemșire unvanı için așağıda belirtilen boș sözleșmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleșmeli personel alınacaktır.

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

35

Hemșirelik veya Hemșirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Hemşire

5

Hemșirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak.

Hemşire

9

Ortaöğretim kurumlarının Hemșirelik, Ebelik-Hemșirelik, Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden olmak.

Toplam

49

 

Genel Şartlar:

a)   Türk vatandașı olmak,

b)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen șartları tașımak,

c)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıș, muaf veya tecilli olmak,

d)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

e)    Değerlendirmeler lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3, önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94,

f)     Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yașlılık aylığı almıyor olmak.

g)  Bașvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu șekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleșmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleșmelerinin feshedilmesi veya sözleșme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleșmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleșmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği *Ek-1 Sağlık beyanı *Ek-2 Askerlik beyanı *Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı *Ek-5 İș Talep Formu

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://www.beun.edu.tr adresinde bulunan örnek bașvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Bașkanlığına șahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İșe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iș günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan bașvuru olmadığı takdirde veya aranan șartları tașımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleștirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen hemșire kadrolarına bașvuru yetersiz olduğu takdirde yedek adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiș olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleștirme yapılacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle bașarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve bașlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde așağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Bașkanlığına șahsen bașvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiș sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleșme yapılır.

Sözleșme için gerekli belgeler

1-                2 Adet Fotoğraf

2-       657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” șartını gösterir psikiyatri raporu

3-       Akbank Zonguldak Șubesinden açtırılan maaș hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal ișlem yapılacak olup, atamaları yapılmıș ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiș ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde bașarılı bulunarak göreve bașlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalıșma saat ve usulüne tabi olarak çalıșacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin :

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bașkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak, Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili: 1395-1207-1164), Fax : (0 372) 257 30 32

İstenilen Belgeler:

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.