Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (49 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (49 kişi)
27 Eylül 2012 - 7:28

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bașkanlığından;

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleșmeli personel (hemșire) alınacaktır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleșmeli personel çalıștırılmasına ilișkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleșmeli Personel Çalıștırılmasına İlișkin Esaslar ile ek ve değișikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Uygulama ve Araștırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karșılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak Hemșire unvanı için așağıda belirtilen boș sözleșmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleșmeli personel alınacaktır.

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

35

Hemșirelik veya Hemșirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Hemşire

5

Hemșirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak.

Hemşire

9

Ortaöğretim kurumlarının Hemșirelik, Ebelik-Hemșirelik, Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden olmak.

Toplam

49

 

Genel Şartlar:

a)   Türk vatandașı olmak,

b)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen șartları tașımak,

c)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıș, muaf veya tecilli olmak,

d)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

e)    Değerlendirmeler lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3, önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94,

f)     Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yașlılık aylığı almıyor olmak.

g)  Bașvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu șekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleșmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleșmelerinin feshedilmesi veya sözleșme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleșmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleșmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği *Ek-1 Sağlık beyanı *Ek-2 Askerlik beyanı *Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı *Ek-5 İș Talep Formu

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://www.beun.edu.tr adresinde bulunan örnek bașvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Bașkanlığına șahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İșe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iș günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan bașvuru olmadığı takdirde veya aranan șartları tașımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleștirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen hemșire kadrolarına bașvuru yetersiz olduğu takdirde yedek adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiș olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleștirme yapılacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle bașarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve bașlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde așağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Bașkanlığına șahsen bașvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiș sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleșme yapılır.

Sözleșme için gerekli belgeler

1-                2 Adet Fotoğraf

2-       657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” șartını gösterir psikiyatri raporu

3-       Akbank Zonguldak Șubesinden açtırılan maaș hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal ișlem yapılacak olup, atamaları yapılmıș ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiș ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde bașarılı bulunarak göreve bașlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalıșma saat ve usulüne tabi olarak çalıșacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin :

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bașkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak, Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili: 1395-1207-1164), Fax : (0 372) 257 30 32

İstenilen Belgeler:

  • zonguldak hemşire alımı
  • bülent ecevit üniversitesi hemşire alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba