Aydın Koçarlı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Aydın Koçarlı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:02

KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ KOÇARLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK HAKLARI
VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA, SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 14/09/2012
TARİH VE 35 SAYILI KARARI GEREĞİ, AYDIN İLİ KOÇARLI İLÇESİ SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA, BİR ADET “SOSYAL YARDIM VE
İNCELEME     GÖREVLİSİ”    KADROSUNA    ATAMA    YAPILMAK    ÜZERE    1    ADET

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi: Daimi,Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir)

Personelin Niteliği/Ünvanı: 1   adet   Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

I.         BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) Genel şartlar:

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik durumu itibariyle Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da tecil
ettirmiş olmak;

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa          bile devletin güvenliğine          karşı          suçlar,          Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya                                       kaçakçılık                                       suçlarından                                       mahkum olmamak,

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,

8)  Adayların 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından (SOSYOLOJİ-PSİKOLOJİ-SOSYAL HİZMETLER-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK-HALKLA İLİŞKİLER-İLETİŞİM-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ)   mezun olmak, 2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

B) Özel Şartlar:

1)      İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak,

2)      Aydın ili, ilçeleri ve Koçarlı İlçesinde ikamet ediyor olmak,

3)      Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

4)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

5)      B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

II.     BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuruda bulunacak adaylar, Aile Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak 24/09/2012 saat 17.30’a kadar başvurabileceklerdir.Bu başvurudan sonra sistem tarafından KPSSP3 puan kontrolleri yapılacak ve KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek altı aday mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adaylar Koçarlı Kaymakamlığı internet adresinde (http://www.kocarli. gov.tr/)  ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilip yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III .     MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Aşağıda istenilen belgelerin mülakata girecek adaylar tarafından en geç 26 Eylül 2012 saat 17:30’ a kadar Vakfımız Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgelerin asılları bizzat getirilecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra aslı iade edilecektir.

1)      Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2)      (T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3)      KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4)      Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

5)      Adli sicil kaydı,

6)      2 adet fotoğraf,

7)      Varsa bilgisayar programlarını kullanabildiğine dair sertifika veya belgeler,

8)      Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmişi (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar Koçarlı ilçesinde görev yapmasına engel sağlık sorunun

olmadığına dair yazılı beyanda bulunacak, yukarıdaki istenilen belgelerin asılları ve sağlık raporu sadece yerleştirmesi   yapılan adaydan istenilecektir.

IV.      MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Mülakat   28   Eylül   2012 tarihinde saat: 10:30’ da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

2)Mülakat Vakıf Mütevelli Heyetinin belirlediği komisyon tarafından, aranılan niteliklerin varlığının tespitine yönelik belirlenen usule göre yapılacaktır.

V.        DİĞER HUSUSLAR

1)  Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2)  Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3)  İstenilen şartları taşımayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4)  Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

5)  Verilen süre içinde eksik belgelerini teslim etmeyen veya teslim edip ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ataması iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Yedek adaylarında başlamaması durumunda diğer adaylardan çağrılabilir.

6)  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI.      İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aydın-Koçarlı   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koçarlı   Kaymakamlığı Kaymakamlık Binası Kat:3

Telefon: (256) 7612608

İLANEN DUYURULUR

  • aydın belediyesi memur alımı 2013

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba