Artvin Borçka SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Artvin Borçka SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:00

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Büro Görevlisi”, 1 adet “Sosyal İnceleme Görevlisi”    istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

BÜRO GÖREVLİSİ

A) GENEL ŞARTLAR

1)       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)       Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)       18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4)       Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek Adaylar İçin)

5)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)       Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızhk,dolandırıcıhk ,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

8-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

9-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

10) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 – En az B sınıfı sürücü ehliyeti olması

2-       Ofis programlarını (Microsoft Office ,Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilme ve tercihen Bilgisayar Sertifikası(MEB onaylı en az 160 saat) bulunması.

3-   Son bir yıl Borçka İlçesinde ikamet ettiğine dair İkamet belgesi 4-İlçenin Sosyo ekonomik ve kültürel yapısını tanıyor olmak.

5-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

6-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

“SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ “PERSONEL ALIMI

A) GENEL ŞARTLAR

1)       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)       18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek Adaylar İçin)

5)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık ,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10-        İşin süresi Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

11-        İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir)

12-        Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

13- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik . Halkla İlişkiler İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-       Ofis programlarını (Microsoft Office ,Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilme ve tercihen Bilgisayar Sertifikası(MEB onaylı en az 160 saat) bulunması.

2-       Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak,

3-       İlçenin sosyo ekonomik ve kültürel yapısını tanıyor olmak 4-Son bir yıl Borçka İlçesinde ikamet ettiğine dair ikamet belgesi

 

5-       En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

6-       İşin süresi : Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

7-İstenilen işgücü Sayası  l(Bir) Erkek

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1 -Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-Askerlik Durum Belgesi veya onaylı örneği

8-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

9-Son bir yıldır Borçka İlçesinde ikamet ettiğine dair ikamet belgesi

3-SINAVA BAŞVURU VE SfNAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan iş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 25/05/2012 pazartesi   günü mesai bitimine kadar Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-KPSSP3 puanına göre her bir kadro için sıralamada ilk 3’te yer alarak mülakata girmeye hak kazanan adaylar 29.05.2012 Salı   günü www..borcka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

4-Vakıf Başkanı, ilk üçte olan adaylarla 30.05.2012 Çarşamba   günü saat 10.00’da bir ön görüşme yapacaktır. Mülakatlar 30.0.05.2012 Çarşamba günü saat 14 00′ da Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilecektir. Sonuçlar en geç 31.05.2012 Perşembe günü .gov.tr adresinden ilan edilecektir.

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Ancak; Eş durumu, kendisinin veya aile fertlerinden birinin sağlık sorunu veya eğitim gibi zorunlu nedenlerle başka bir yerdeki vakıfta görev almak istediği takdirde, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre görev almak istediği Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından öncelikle değerlendirilir.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-  Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3
kişilik Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili
yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-    Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata
çağırılacaktır. Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1
asil 1 yedek olmak üzere 3 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin
onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak
göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı -Hükümet Konağı Kat: 1 Borçka/ARTVİN

Tel. 04664151455

İrtibat:

Ersin SUNGUR -SYDV Müdürü

Müracaat yeri:

İLANEN DUYURULUR. 16.05.2012

Fatih KIZILTOPRAK

Borçka Kaymakamı

Vakıf Başkanı

  • dikimevi personel alımı 2013
  • artvin personel alımı
  • artvin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker