Ardahan Göle SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ardahan Göle SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 21:00

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Göle  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012
tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları
ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 8 (8) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlı
personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak Sosyoloji ve Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2011- 2012  KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9.  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

Açılan ilanlara başvurular http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online

olarak alınacak ve sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır.

 Başvuru yapan

kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden   müracaat bitim tarihi olan 14/09/2012 tarihinden sonra  en geç 18/09/2012 tarihine kadar  özel şartlarda istenilen evrakların Vakıf Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  belirtilen tarihe kadar  özel şartlarda belirtilen evrakların Vakıf Müdürlüğüne teslim edilmesi  gerekmekte olup, evraklarını Vakfı Müdürlüğüne Teslim etmeyen adaylar mülakata çağırılmayacaktır Usul

esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek

olan adaydan başlanarak alım Yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata

çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini

dosya halinde  Mülakata gelirken  Mülakat komisyonuna ibraz edeceklerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

1.      İyi derecede Bilgisayar Kullanmak

2- Ardahan İl sınırları içersinde ikamet edilmesi zorunludur. 04/09/2012 Tarihinden sonra ikametgahını  değiştirerek  İlimiz sınırları içersine almak suretiyle başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç

durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim veSosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

III-MÜLAKAT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3.Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 Mülakata  tarihi ve saati ile mülakat listesi Kaymakamlığımız internet sitesinden   http://www.gole.gov.tr/  duyurulacağı Mülakatın  Göle  Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat:2 adresinde yapılacağı ve Açıklanan Tarihte Mülakata çağırılacak adayların şahsen katılım yapmaları zorunludur.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mülakat Tarihi Mülakata Çağrılan adaylara İnternet adresimiz olan http://www.gole.gov.tr/ sitesinden duyurulacaktır.

V-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Göle  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti  Değerlendirmesi sonucu, Sözleşmeli personel alımı ile
ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu
incelenecektir.

2- Genel Müdürlüğümüz tarafından Elemesi yapılan ve Mülakata Girmeye Hak kazanan Adayların  İstenilen Belgelerin asıllarını  Mülakat Komisyonuna  sunması ve fotokopilerini asılları görüldükten sonra komisyona teslim edeceklerdir. Mülakat komisyonu  tarafından başarı sıralaması yapılarak
8 aday  Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli
Heyetinin onayını müteakiben genel Müdürlüğümüzün onayından sonra 3 ay Deneme süresi  olacak ve bu deneme süresi içersinde  alım yapılan adaylarla Belirli  iş sözleşmesi yapılacaktır. Deneme süresinin bitimine müteakip, Mütevilli  heyeti Komisyonu tarafından  çalışmasından memnun kalınan ve yeterli görülen adaylarla Belirsiz süreli sözleşme yapılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı  yerleştirilmesi yapılan adaylardan
istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları
iptal edilip, mülakata katılan diğer adayların içersinden mülakat puanı en yüksekten başlamak kaydıyla personel alınabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Göle Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Göle  SYD Vakfı : 04784112223

www. http://www.gole.gov.tr/

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba