Ardahan Göle SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ardahan Göle SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 21:00

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Göle  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012
tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları
ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 8 (8) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlı
personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak Sosyoloji ve Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2011- 2012  KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9.  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

Açılan ilanlara başvurular http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online

olarak alınacak ve sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır.

 Başvuru yapan

kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden   müracaat bitim tarihi olan 14/09/2012 tarihinden sonra  en geç 18/09/2012 tarihine kadar  özel şartlarda istenilen evrakların Vakıf Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  belirtilen tarihe kadar  özel şartlarda belirtilen evrakların Vakıf Müdürlüğüne teslim edilmesi  gerekmekte olup, evraklarını Vakfı Müdürlüğüne Teslim etmeyen adaylar mülakata çağırılmayacaktır Usul

esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek

olan adaydan başlanarak alım Yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata

çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini

dosya halinde  Mülakata gelirken  Mülakat komisyonuna ibraz edeceklerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

1.      İyi derecede Bilgisayar Kullanmak

2- Ardahan İl sınırları içersinde ikamet edilmesi zorunludur. 04/09/2012 Tarihinden sonra ikametgahını  değiştirerek  İlimiz sınırları içersine almak suretiyle başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç

durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim veSosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

III-MÜLAKAT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3.Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 Mülakata  tarihi ve saati ile mülakat listesi Kaymakamlığımız internet sitesinden   http://www.gole.gov.tr/  duyurulacağı Mülakatın  Göle  Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat:2 adresinde yapılacağı ve Açıklanan Tarihte Mülakata çağırılacak adayların şahsen katılım yapmaları zorunludur.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mülakat Tarihi Mülakata Çağrılan adaylara İnternet adresimiz olan http://www.gole.gov.tr/ sitesinden duyurulacaktır.

V-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Göle  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti  Değerlendirmesi sonucu, Sözleşmeli personel alımı ile
ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu
incelenecektir.

2- Genel Müdürlüğümüz tarafından Elemesi yapılan ve Mülakata Girmeye Hak kazanan Adayların  İstenilen Belgelerin asıllarını  Mülakat Komisyonuna  sunması ve fotokopilerini asılları görüldükten sonra komisyona teslim edeceklerdir. Mülakat komisyonu  tarafından başarı sıralaması yapılarak
8 aday  Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli
Heyetinin onayını müteakiben genel Müdürlüğümüzün onayından sonra 3 ay Deneme süresi  olacak ve bu deneme süresi içersinde  alım yapılan adaylarla Belirli  iş sözleşmesi yapılacaktır. Deneme süresinin bitimine müteakip, Mütevilli  heyeti Komisyonu tarafından  çalışmasından memnun kalınan ve yeterli görülen adaylarla Belirsiz süreli sözleşme yapılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı  yerleştirilmesi yapılan adaylardan
istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları
iptal edilip, mülakata katılan diğer adayların içersinden mülakat puanı en yüksekten başlamak kaydıyla personel alınabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Göle Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Göle  SYD Vakfı : 04784112223

www. http://www.gole.gov.tr/

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym