Ankara Polatlı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ankara Polatlı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:47

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKİLAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI  İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Polatlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 nolu genelgesi,2012/3 sayılı Fon kurulunun  kararı ve yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “16/02/2012-2012/01 nolu Kararı ile Yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ÖSYM tarafından yapılan geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasında mülakat ile Belirsiz Süreli  4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” sözleşmeli  personel istihdam edilecektir.

İşin Adı          : Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi       : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

İşin Tanımı      :

I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

9- Adayların; Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler Bölümü  , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden birisinden mezun olmak.

10- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

11-Başvuruda bulunacak adayların, 13.09.2012.tarihi ile 25.09.2012.tarihi mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını   yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).

 2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- 2011 veya 2012 yıllarına ait KPSS  P3 Sonuç Belgesi fotokopisi.

5- Diploma fotokopisi.

6- Adli Sicil Belgesi (Mülakata hak kazanan adaylardan istenecektir.)

7- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi  (Varsa)

8- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Mülakata hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

10- Özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, kendilerinden istenilen evrakları 26.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Polatlı SYDV  Başkanlığına  Hükümet Konağı Kat: 1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri belge inceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.

3- Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kadro için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi 2011-2012 yıllarına ait KPSS P3 puanına göre en yüksel puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığımızca yapılacak de4. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

5. Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

Değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağırılır.

Mülakat tarihi 27.09.2012 günü saat 14.00’da Polatlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı salonunda Mütevelli Heyetince mülakata alınacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Mülakatta başarılı olan adaylarla başarı sıralamalarına göre Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün de onayı alındıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

2-Vakfımız mülakat /sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuruda bulunacak adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alımları bölümünden başvurularını yapabilirler.

Müracaat Yeri : Polatlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı- Hükümet Konağı Kat : 1 Polatlı /ANKARA

POLATLI SYD Vakfı : (0312) 621 35 14

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym