Ankara Polatlı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ankara Polatlı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:47

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKİLAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI  İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Polatlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 nolu genelgesi,2012/3 sayılı Fon kurulunun  kararı ve yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “16/02/2012-2012/01 nolu Kararı ile Yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ÖSYM tarafından yapılan geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasında mülakat ile Belirsiz Süreli  4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” sözleşmeli  personel istihdam edilecektir.

İşin Adı          : Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi       : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

İşin Tanımı      :

I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

9- Adayların; Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler Bölümü  , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden birisinden mezun olmak.

10- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

11-Başvuruda bulunacak adayların, 13.09.2012.tarihi ile 25.09.2012.tarihi mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını   yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).

 2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- 2011 veya 2012 yıllarına ait KPSS  P3 Sonuç Belgesi fotokopisi.

5- Diploma fotokopisi.

6- Adli Sicil Belgesi (Mülakata hak kazanan adaylardan istenecektir.)

7- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi  (Varsa)

8- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Mülakata hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

10- Özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, kendilerinden istenilen evrakları 26.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Polatlı SYDV  Başkanlığına  Hükümet Konağı Kat: 1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri belge inceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.

3- Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kadro için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi 2011-2012 yıllarına ait KPSS P3 puanına göre en yüksel puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığımızca yapılacak de4. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

5. Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

Değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağırılır.

Mülakat tarihi 27.09.2012 günü saat 14.00’da Polatlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı salonunda Mütevelli Heyetince mülakata alınacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Mülakatta başarılı olan adaylarla başarı sıralamalarına göre Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün de onayı alındıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

2-Vakfımız mülakat /sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuruda bulunacak adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alımları bölümünden başvurularını yapabilirler.

Müracaat Yeri : Polatlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı- Hükümet Konağı Kat : 1 Polatlı /ANKARA

POLATLI SYD Vakfı : (0312) 621 35 14

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.