Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 19:38

T.C.

AİLEVE SOSYAL  POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYALYARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NALLIHANSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZSÜRELİ SÖZLEŞMELİ “1 ADET BÜRO GÖREVLİSİ”  ALIM İLANI

 

Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012tarih ve 2012/12 sayılı genelgesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları PersonelininNorm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve ÇalışmaŞartlarına İlişkin esaslar, doğrultusunda 25.04.2012 tarihli ve 2012/14 sayılıgenelge gereği Vakfımıza tahsis edilmiş bulunan norm kadro sayısını tamamlamakamacı ile İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bir (1) adet “BÜRO GÖREVLİSİ” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, bunailişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

A-BÜRO  GÖREVLİSİ ALIMI :

ARANAN GENEL   ŞARTLAR

1. T.C.Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatınyapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış  olmak

4. Erkekler içinAskerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamuhaklarından mahrum bulunmamak

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindebelirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılveya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkûm olmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR
7. Dört Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, Kamu Yönetimi,SosyalHizmetler, Sosyoloji, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halklaİlişkiler, İstatistik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, EğitimFakülteleri’ nden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmakveya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

8-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

9-Öğrenimgörmüş olduğu bölümden bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bilgisayarsertifikasına sahip olmak.

10-Başvurutarihi itibariyle son 1 yıldır Nallıhan İlçesinde ikamet ediyor olmak,

11) İş tanımlarında belirtilen görevlerini aksatacak herhangi bir özrübulunmamak,

12)Lisans mezunları için geçerli olan KPSSP3 Puan türünden en az 60 puanalmış olmak.

C- Başvuru yapan adayların başvuru süresi içinde Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:

a) Özgeçmiş.

b) Nüfus cüzdanı.

c) KPSS sonuç belgesi.

d) Diploma veya mezuniyet belgesi.(Aslı ve onaylı belgesi)

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

f) Adli sicil belgesi ve Sağlık Raporu (Kazanan adaylardan istenecektir.)

g) 3 adet fotoğraf.

ı) Bilgisayar sertifikası veya Üniversite de bilgisayar eğitimi gördüğünedair belge

i) İkametgah Belgesi

Ç-MÜLAKAT YERİ: Nallıhan Kaymakamlığı Makam odası

D-MÜLAKAT TARİHİ: Mülakat tarihi Kaymakamlığımız web sitesindenduyurulacaktır.(www.nallihan.gov.tr)

E-Başvurudabulunacak adayların, 06.09.2012 – 17.09.2012tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.trinternet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularınıyapmaları gerekmektedir

 a)Vakfımız mülakat sonucunda personelistihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıylaserbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGÎLERİ

Müracaat yeri: Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıHükümet Konağı 2. Kat Nallıhan/Ankara

Nallıhan  SYD Vakfı: Tel: (312) 785 20 07 – Faks: (312) 785 14 23

İnternet adresi: http://www.nallihan.gov.tr/

 

İLANEN DUYURULUR.

T.C

AİLE VE SOSYAL   POLİTİKALAR  BAKANLIĞI

 NALLIHAN  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ  “1 ADET YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ”  ALIM İLANI

 

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR;

1- TürkiyeCumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,

3- 18 yaşınıbitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamuhaklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sürelergeçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazlasüreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasınafesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

7-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

8)-ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personeli SeçmeSınavında Lise mezunları için KPSSP94,Önlisansmezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 Puan türünden en az 60puan almış olmak,

9) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarakaraç kullanabiliyor olmak,

10) Erkek olmak,

11)Ek-(VIII) İş tanımlarında belirtilen görevleriniaksatacak herhangi bir engeli bulunmamak,

12) Başvuru tarihi itibariyle en az bir yıldır Nallıhanİlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

13) Bilgisayar sertifikası  veya bilgisayar eğitimi aldığına dair belgeye sahip olmak

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş.

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) KPSS sonuç belgesi.

4) Diploma veya mezuniyet belgesi.(Aslı ve onaylı belgesi)

5) Askerlik durum belgesi.

6) Adli sicil belgesi ve Sağlık Raporu (Kazanan adaylardanistenecektir.)

7) 2 adet fotoğraf.

8) Bilgisayar sertifikası  veya bilgisayar eğitimi aldığına dair belge)

9) ikametgah belgesi

10) Sürücü Belgesi fotokopisi

MÜLAKAT YERİ: Nallıhan Kaymakamlığı  Makam Odası

MÜLAKAT  TARİHİ : Mülakat tarihi Kaymakamlığımız websitesinden duyurulacaktır. (www.nallihan.gov.tr)

Başvuruda bulunacak adayların,  06.09.2012 – 17.09.2012 tarihi mesai saatibitimine kadar Vakıf müdürlüğüne başvurularını yapıp istenen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.

 a)Vakfımız mülakatsonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihinibelirlemekte tamamıyla serbesttir.

MÜRACAT YERİ veİLETİŞİM BİLGÎLERİ

Müracaat yeri: NallıhanSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı 2. KatNallıhan/Ankara

Nallıhan  SYD Vakfı : Tel: (312)785 20 07 – Faks: (312) 785 14 23İnternet adresi: http://www.nallihan.gov.tr.

İLANEN DUYURULUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

  1. Arafat demirer
    06 Kasım 2012 - 15:58

    işimizin uzatılması bütün yetkililere sesleniyorum hakkari merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında gecici olarak işe alındık fakat şu an çıkarılacağımızı söyleniyor mağduriyetimizin giderilmesi için işimizin uzatılmasını istiyoruz lütfen bizi süresiz calışmamızı istiyoruz iki.de bir cıkarmayınız cünkü biz bu işe alışmışız ve bizi kadro yapınız. milli eğitim okullarına çalışıyoruz.görevimizde memyunuz ve uzatmayı istiyoruz. saygılarımla arz ederim hakkari anadolu lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba