Ağrı Hamur SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ağrı Hamur SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:37

T.C.

HAMUR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

“SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” ALIM İLANI

Hamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanı ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere 1 adet personel alınacak olup, deneme süresi 4 aydır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

9)  İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1)  Üniversitelerin sırasıyla Sosyal Hizmet Bölümü, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, İletişim ve Halkla İlişkiler bölümü mezunlarına öncelik verilecektir.

2)  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3)  Word, Excel, PowerPoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

4)  Yüksek Lisans mezunu, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu bulunan, muhasebe bilgisine sahip, B sınıfı sürücü belgesi bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında iş deneyimi olan adaylar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

6)  Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

7)  Ağrı İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Başvuruda bulunan adaylar yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını kanıtlayıcı belgeleri Vakfa teslim etmekle mükellef olup, son evrak teslim tarihi 27.09.2012’dir.

C) İSTENEN BELGELER

1)  Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir),

2)  Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (aslı görevli memura ibraz edilecektir),

3)  KPSS Sonuç Belgesi,

4)  Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (aslı görevli memura ibraz edilecektir),

5)  İş Talep Formu,

6)  5 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7)  Adli Sicil Belgesi,

8)  Sağlık Raporu (ataması yapılacak olanlardan istenecektir),

9)  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

 

10)  İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon, vb.),

11)  Vakıf tarafından istenecek diğer belgeler,

12)  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

D) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1)      Başvuruda bulunacak adayların, 18/09/201225/09/2012 tarihleri arasında
www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan “SYDV Personel Alım İlanları”
bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2)   Başvurusu kabul edilen adaylar, istenen belgeleri en geç 27.09.2012 tarihine kadar Hamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edecektir (ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır).

3)   Online olarak başvuran adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanacak ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenecektir.

4)   Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Kaymakamlık İnternet Sitesinden (www.hamur.gov.tr) duyurulacak olup; ayrıca Vakfın 0 472 451 25 09 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Sözlü sınav Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.

5)   Başvuru ve mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, eksik ve/veya hatalı belgesi olduğu belirlenen adayların sınavları, kazanmış olsalar dahi, geçersiz sayılacak; sözleşme imzalamışlarsa sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6)   Sınav sonuçları Kaymakamlık İnternet Sitesinden (www.hamur.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7)   Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet yolsuzluklarla Mücadele Kanunun gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1)    Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2)    Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Hamur Kaymakamlığı, Kat 1, Hamur/AĞRI

Tel : 0472 451 25 09

İLAN OLUNUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym