Afyonkarahisar Hocalar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Afyonkarahisar Hocalar SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:36

İLAN
Hocalar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından l(Bir) personel “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, olarak istihdam edilecektir.
1-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANPARTLARI.NİTELİKLERLÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLARIN 6.MADPESİ GEREĞİ PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR:
I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, (başvurunun son günü olan 28/09/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, 28/09/1977 ve daha sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabileceklerdir.)
4-Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.
8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır.
9-Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
//- ÖZEL ŞARTLAR
1-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
2-İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak, Bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya
Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin okuldan alınacak belge.
3-En az 3 aydır Hocalar İlçesi Merkez, Kasaba ve Köylerinde ikamet ediyor olmak. (Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge, Adres beyan tarihi esas alınacaktır.)
4-4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Hukuk Fakültelerinin bölümlerinden) mezun olmak,
5-İşin Süresi: Daimi (5 Ay Deneme Süreli)
6-İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 (Personel)
III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1 .Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi 2011 veya 2012 KPSSP3
3.Diploma veya mezuniyet belgesi.
4.Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Bilgisayar sertifikası.
6.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
7.Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilecektir)
8.İkametgah belgesi.
9.En az 3 aydır Hocalar İlçesi Merkez, Kasaba ve Köylerinde ikamet ettiğine dair belge. İlçe Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek olup, Adres beyan tarihi esas alınacaktır.

IV-SINA VA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adayların  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresinden online olarak 13/09/2012-28/09/2012 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir.

2- 04.10.2012 Perşembe günü saat 14:00’da Kaymakamlık Makamında mülakat yapılacaktır.
3-Adaylar tarafından yapılacak önüne başvuru ” niteliği taşıyacak olup,
Vakfımızca istenen özel şartları kanıt/ayıcı belgeleri Vakfımıza bizzat teslim etmeleri
sonucunda başvuruları sonuçlanmış olacak, adaylara verilecektir.
Özel Şartlara ilişkin kanıtlayın belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3 ‘ten en yüksek puana sahip 3 aday mülakata çağrılacak olup, istenen evrakların asılları gösterilmek suretiyle bir fotokopisini Vakfımıza teslim edecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1 .Hocalar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2.Başvuru süresi bittikten sonra alınacak personelin 3 katı aday en yüksek KPSS puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecek, asil aday ile sözleşme yapılacaktır.
3.Herhangi bir sebeple asil aday ile sözleşme yapılamazsa yedek aday ile sözleşme yapılır.
DİĞER HUSUSLAR
1.Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlanna olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2.Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
3-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
VI -MÜRACA T YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Hocalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2
Hocalar / AFYONKARAHİSAR
Hocalar SYD Vakfı: (272) 5512262

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım