Afyonkarahisar Evciler SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Afyonkarahisar Evciler SYDV Personel Alım İlanı
13 Eylül 2012 - 20:12

EVCİLER  KAYMAKAMLIĞI  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Evciler  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012-19/15 nolu kararları gereği, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar  Genel Müdürlüğünün 2012/12 ve 2012/14 no lu genelgeleri ile ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve   4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(bir)  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.09.2012

 Başvuru Bitiş  Tarihi         : 18.09.2012

En son Evrak Teslim Tarihi ve saati : 21.09.2012 saat 17.00 

BAŞVURU ŞEKLİ:Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden  http://app.aile.gov.tr/vakifilan / adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakif ilan/IlanListesi.aspx  adresinden online şeklinde olacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ:   

Başvuruda bulunan adaylar içinden mülakata girmeye hak kazananlar 19.09.2012 tarihinde Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. İlan edilen kişiler evraklarını en geç 21.09.2012 cuma günü mesai bitimine kadar ibraz etmek zorundadır.  Mülakat 24/09/2012 Pazartesi günü saat 14:30’da Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda komisyon tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Evciler Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. Başvuru sırasında  eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle  18 yaşını bitirmiş olmak 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı lık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya  akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

8- Müracaat döneminde geçerli olan 2011 ve 2012 yılları  Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (atmış) puan almış olmak

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak.

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3- İyi derecede   (Word,Excel ve ofis programları  kullanabilmek) İstenilen şartları taşıyan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 3(üç) aday belirlenecek ve bu adaylar Bilgisayar öğretmeni tarafından bilgisayar becerileri mülakat komisyonu huzurunda bilgisayar becerileri test edilecektir.

4- En az B sınıfı  sürücü belgesine sahip olmak

5-  Başvuru süresi bittikten sonra alınacak personelin 3 katı aday en yüksek

puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecek, asil aday ile sözleşme yapılacaktır.

6- Sözleşme imzalanacak olan personelden Evciler sınırları içersinde  ikamet edeceğine dair taahhütname  alınacaktır. (Taahhütname gereklerine aykırı davranan adayların sözleşmeleri Vakıf Tarafından tek taraflı fesih edilecektir.

2-İŞİN SÜRESİ:

    Belirsiz Süreli-Daimi (6 Ay Deneme Süreli)

3-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların 2011 ve 2012 KPSS P3  puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacaktır.

 1×3=3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”   olmak üzere toplam 3 (üç) kişi şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edeceklerdir.

Müracaat eden adaylara mülakat için ayrı bir tebligat yapılmayacak,  elektronik ortamda  takip edeceklerdir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların  yazışma adresleri ile ev veya cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma veya mezuniyet belgesi

5-Adli sicil beyanı (sözleşme imzalanırken adli sicil kaydı istenecektir.)

6- Bilgisayar sertifikası fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8- Sürücü Belgesi fotokopisi,

9- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge(erkek adaylar için)

10- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2011 ve 2012  Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

11-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık  durum raporu (sözleşme imzalanırken istenecektir.)

12-Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru” ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, bahsi geçen kanıtlayıcı evrakların Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna elden  teslimi ile birlikte Vakfımızca evrak alındı belgesi verilerek başvuru sonuçlandırılmış olacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- MÜLAKAT KONULARI

a) T.C. Anayasası

b) 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu

d) 2022 sayılı Kanun 65 Yaşını Doldurmuş  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

e) Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği (GSS)

5-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Evciler  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Özel İdare İş Merkezi (Hükümet Konağı) 03960 Evciler – AFYONKARAHİSAR

Evciler   SYD Vakfı : (272) 431 24 10

İnternet adresi: http://www.evciler.gov.tr

e-posta: evciler_sydv@hotmail.com

Vakfımız mülakat sonucunda  personel alıp almamakta serbesttir.               10.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym