Afyonkarahisar Evciler SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Afyonkarahisar Evciler SYDV Personel Alım İlanı
13 Eylül 2012 - 20:12

EVCİLER  KAYMAKAMLIĞI  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Evciler  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012-19/15 nolu kararları gereği, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar  Genel Müdürlüğünün 2012/12 ve 2012/14 no lu genelgeleri ile ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve   4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(bir)  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.09.2012

 Başvuru Bitiş  Tarihi         : 18.09.2012

En son Evrak Teslim Tarihi ve saati : 21.09.2012 saat 17.00 

BAŞVURU ŞEKLİ:Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden  http://app.aile.gov.tr/vakifilan / adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakif ilan/IlanListesi.aspx  adresinden online şeklinde olacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ:   

Başvuruda bulunan adaylar içinden mülakata girmeye hak kazananlar 19.09.2012 tarihinde Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. İlan edilen kişiler evraklarını en geç 21.09.2012 cuma günü mesai bitimine kadar ibraz etmek zorundadır.  Mülakat 24/09/2012 Pazartesi günü saat 14:30’da Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda komisyon tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Evciler Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. Başvuru sırasında  eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle  18 yaşını bitirmiş olmak 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı lık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya  akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

8- Müracaat döneminde geçerli olan 2011 ve 2012 yılları  Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (atmış) puan almış olmak

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak.

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3- İyi derecede   (Word,Excel ve ofis programları  kullanabilmek) İstenilen şartları taşıyan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 3(üç) aday belirlenecek ve bu adaylar Bilgisayar öğretmeni tarafından bilgisayar becerileri mülakat komisyonu huzurunda bilgisayar becerileri test edilecektir.

4- En az B sınıfı  sürücü belgesine sahip olmak

5-  Başvuru süresi bittikten sonra alınacak personelin 3 katı aday en yüksek

puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecek, asil aday ile sözleşme yapılacaktır.

6- Sözleşme imzalanacak olan personelden Evciler sınırları içersinde  ikamet edeceğine dair taahhütname  alınacaktır. (Taahhütname gereklerine aykırı davranan adayların sözleşmeleri Vakıf Tarafından tek taraflı fesih edilecektir.

2-İŞİN SÜRESİ:

    Belirsiz Süreli-Daimi (6 Ay Deneme Süreli)

3-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların 2011 ve 2012 KPSS P3  puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacaktır.

 1×3=3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”   olmak üzere toplam 3 (üç) kişi şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edeceklerdir.

Müracaat eden adaylara mülakat için ayrı bir tebligat yapılmayacak,  elektronik ortamda  takip edeceklerdir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların  yazışma adresleri ile ev veya cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma veya mezuniyet belgesi

5-Adli sicil beyanı (sözleşme imzalanırken adli sicil kaydı istenecektir.)

6- Bilgisayar sertifikası fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8- Sürücü Belgesi fotokopisi,

9- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge(erkek adaylar için)

10- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2011 ve 2012  Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

11-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık  durum raporu (sözleşme imzalanırken istenecektir.)

12-Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru” ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, bahsi geçen kanıtlayıcı evrakların Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna elden  teslimi ile birlikte Vakfımızca evrak alındı belgesi verilerek başvuru sonuçlandırılmış olacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- MÜLAKAT KONULARI

a) T.C. Anayasası

b) 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu

d) 2022 sayılı Kanun 65 Yaşını Doldurmuş  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

e) Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği (GSS)

5-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Evciler  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Özel İdare İş Merkezi (Hükümet Konağı) 03960 Evciler – AFYONKARAHİSAR

Evciler   SYD Vakfı : (272) 431 24 10

İnternet adresi: http://www.evciler.gov.tr

e-posta: evciler_sydv@hotmail.com

Vakfımız mülakat sonucunda  personel alıp almamakta serbesttir.               10.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa