Adıyaman Sincik SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adıyaman Sincik SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:26

Sincik Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

Sincik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre  “1 Adet Büro Görevlisi ve 3 Adet Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi ” unvanlı personel alınacaktır. Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (17.09.2012)

SİNCİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Sincik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre  “1 Adet Büro Görevlisi ve 3 Adet Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi ” unvanlı personel alınacaktır.

Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 17.09.2012 – 24.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Karaman  Mahallesi Hükümet Konağı Kat 3 Sincik ADIYAMAN adresinde bulunan Vakıf bürosudur. Evrak teslim tarihi 27 Eylül 2012 saat 17:00 a kadardır.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 ay deneme Süreli)

İstenilen İş Gücü: 4 (Dört)

Kadro Ünvanları : Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi (3 kişi), Büro Görevlisi (1 kişi)

İŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Genel şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Adli sicil kaydında sabıkası bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut  sakatlığı ve özrü bulunmamak.

b) Özel şartlar:
1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak)

2- En az 6 aydan beri Sincikte ikamet ediyor olmak,

3- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavında (2011-2012 sınavları) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,

4-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5- Vakıf iş tanımındaki görevleri aksatacak nitelikte özür’ü bulunmamak.

6- Bilgisayar programlarını kullanabilmek, sertifikası bulunmak (tercih sebebidir)

7- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak

8-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (tercih sebebidir)

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe, (www.sincik.gov.tr adresinden veya Sincik SYD Vakfından Temin edilebilir.)

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3- T.C.Kimlik numaralı Nüfus cüzdanının önlü arkalı  bir fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge,

7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri
9- İkamet ilmuhaberi.

10-Bilgisayar İşletmenliği sertifikası (varsa)

11- B sınıfı ehliyet (varsa)

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup, her aday ancak bir ünvan için başvuruda bulunabilecektir ve her  unvan için de 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Mülakata Çağırılacak Adaylardan İstenecek Belgeler bölümünde belirtilen belgeler ve asılları ile birlikte evrak teslim süresi içerisinde Vakfa müracaat etmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır.  Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 27 Eylül 2012 saat 17:00 a kadar elden yapılacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen özel şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak,her unvan için alınacak personel miktarının 3 katı aday  mülakata çağırılarak alınacak ve mülakat puanlama sistemi 100 üzerinden yapılarak   1 büro görevlisi ve 3 sosyal yardım ve inceleme görevlisi belirlenecektir.

Mülakat 01 Ekim 2012 tarihinde saat 14:00 da Sincik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda yapılacak ve mülakat sonucu 03.10.2012 günü açıklanacaktır. Kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe alım başlatılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

İş şartları İş Tanım Formunda detaylı açıklanmış olup, her şahıs ve pozisyon için  görev bölümü belirlenmeksizin vakfa ait tüm iş ve işlemlerde çalıştırılması  şeklinde haftalık 40 saat çalışma öngörülmüştür.

Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

Bu durumda mütevelli heyetince kabul edilen yedek eleman çağrılarak kendisiyle  sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip, yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, verilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İş’in deneme süresi 2 ay olup, memnuniyetsizlik durumunda bu süre zarfında sözleşme feshedilebilir.

Vakfımız mülakat sonucunda  personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir,

İlgililere ilanen duyurulur. 17.09.2012

Ergün BAYSAL
Sincik Kaymakamı
Vakıf Başkanı

BAŞVURU ADRESİ : Başvurular;http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresine online yapılacaktır.

SYDV ADRESİ     : Adıyaman İli Sincik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –  Karaman  Mah. Hükümet Konağı Kat 3  Sincik ADIYAMAN

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Ali AKTAŞ

SYİ Görevlisi Yeter ÖZELMİŞ
Sincik İlçe SYD Vakfı : (416) 421 25 02

BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker