Adıyaman Gölbaşı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adıyaman Gölbaşı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:23

T.C.
ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI  İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIMI İLANI  

           Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2012 tarihi ve 2012/1 no’lu Genelge doğrultusunda.16/02/2012 tarih ve 2012/1 no’lu kararı ile yürürlüğe gren SYDV personelinin Norm kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin şartlar doğrultusunda 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanıyla  2 (İki) Büro Görevlisi 1(Bir) Personel İstihdam edilecektir.

            Belirlenen Şartları taşıyan adayların Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğü internet sitesi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu işlem ön başvuru niteliğindedir. Müracaat süresi içerisinde evrakları şahsen belirtilen adrese teslim edeceklerdir. Müracaat süresi 15/09/2012 ile 22/09/2012 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadardır. Son evrak teslimi 22/09/2012 tarih ile 25.09.2012 saat 14.00 olup, evrak teslim adresi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı zemin kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosudur. Bu evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Posta ile evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

 A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANACAK GENEL ŞARTLAR

            1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

            3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

            4-Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

            5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8-Adli Sicil kaydı bulunmamak.

9-Vakıflarda istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yükseköğrenim kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında son iki yıl geçerliliği olan  KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARACANAK ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi ve Büro Memuru için

a) 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının;  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim , Sosyal Hizmetler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi hariç diğer  fakültelerden mezunların başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, (çok yoğun iş temposuna dayanabilen, sabır düzeyi yüksek, sosyal ilişki düzeyi ve insanlarla iletişim kurma düzeyi yüksek olmak (Aksi durumlar deneme süresinde fesih sebebidir.)

c) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

d) Alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı özrü bulunmamak.

f) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, şartları aranır.

C) MÜLAKATA GİRMEYİ HAKEDENLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

1) Sözleşmeli personel İş talep Formu ve dilekçe (Ektedir S.Y.D.Vakfı Bürosundan temin edilebilir.)

2)  Kimlik Fotokopisi

3)  KPSSP3 (2011 veya 2012) Sonuç Belgesi.

4)  Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi (aslı veya onaylı sureti)

5)  Erkekler adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

6) Çalışmasına engel olunmayacağını gösteren sağlık raporu ( Kazanan adaylardan mülakat sonrası istenecektir.)

7) Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş ( Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir.)

8) Varsa iş deneyim belgeleri, alanı ile ilgili sertifika, sürücü belgesi vb. fotokopileri

D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar:

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi.

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu.

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

e) Genel yetenek ve genel kültürü.

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

    yönlerinden değerlendirilecektir.

2) Başvuru bitiş tarihi sonunda en son evrak teslim tarihinde mülakata hak kazanan adaylardan kurumumuz tarafından ( Başvuru aşamasında istenilecek belgeler bölümünde belirtilen) belgeleri asılları veya onaylı suretleri belirtilen sure içerisinde teslim edilecektir. Evraklarını teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek, başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuran adaylar özel şartlar bölümünün (a) bendinde belirlenen bölüm mezuniyeti önceliklerine ve sonrasında kendi içinde KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

4) Sözlü mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

6) İşin süresi: Belirsiz Süreli (2 (iki) Ay Deneme Süreli)

7) Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

8)Mülakata Çağrılacak aday bilgileri listesi 24/09/2012 günü http://www.golbasi.gov.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9) Sınav sonuçları Gölbaşı Kaymakamlığı Web sitesi (http://www.golbasi.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihi :  26/09/2012

Mülakat Başlangıç Saati :  14:00 (mülakat bitmez ise diğer gün devam edilecektir.)

Mülakat Yeri: Gölbaşı Kaymakamlığı Toplantı Salonu

BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR

S.Y.D.Vakfı Adresi: Cumhuriyet Mahallesi  Hükümet Konağı zemin kat

Adıyaman Gölbaşı

İRTİBAT

Vakıf Müdürü: Yaşar GÜLTEKİN

TLF:0416 781 6119  FAX:0416 781 6062

BAŞVURU BELGELERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.