Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:15

POZANTI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (2 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – 18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

 

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

 a)      Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Fakültelerinin; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Fen-Edebiyat Fakültelerinin; Fizik, Matematik, İstatistik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültelerinin; Muhasebe, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)       Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak (tercih sebebidir)

f)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak (tercih sebebidir)

II. Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a)      Eğitim Fakültelerinin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak. (tercih sebebidir)

   2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:

     İL / İLÇE / KURUM: ADANA / Pozantı SYDV

      ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve karar no: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslarıyla belirlenecek tutar verilecektir.

 

3- MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 Aşağıda istenen belgelerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

 a)     Sözleşmeli personel iş talep formu (Vakıftan temin edilecektir)

b)     Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı sureti

c)      (TC kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

d)     2011 veya 2012 yılı KPSS Sınav sonuç belgesi

e)      2 Adet vesikalık fotoğraf

f)       Adli sicil kayıt belgesi

g)      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir).

h)     Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

  1. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:

http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden 19.09.2012 – 26.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 26.09.2012  tarihi mesai bitimine kadar yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 27.09.2012 tarihi saat 17.00’a kadar Pozantı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı, Kat:2 adresine teslim edecektir.
  2. Mülakat 28.09.2012 tarihinde vakfın belirleyeceği yerde yapılacaktır.
  3. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanları veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Sonuçlar Mütevelli Heyeti kararından sonra ilan edilecektir.
  5. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.

 5 – DİĞER HUSUSLAR

a)      Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar.

b)     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 6 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

a)      Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sisteme üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

b)     KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

c)      Mülakat vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, iş ve işlemler hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

d)     Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

e)      Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

f)       Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İrtibat Kişisi: Şükran Çiftçi – Vakıf Müdürü

İrtibat Telefon: 0 322 581 24 33

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym