Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:15

POZANTI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (2 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – 18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

 

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

 a)      Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Fakültelerinin; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Fen-Edebiyat Fakültelerinin; Fizik, Matematik, İstatistik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültelerinin; Muhasebe, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)       Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak (tercih sebebidir)

f)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak (tercih sebebidir)

II. Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a)      Eğitim Fakültelerinin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak. (tercih sebebidir)

   2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:

     İL / İLÇE / KURUM: ADANA / Pozantı SYDV

      ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve karar no: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslarıyla belirlenecek tutar verilecektir.

 

3- MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 Aşağıda istenen belgelerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

 a)     Sözleşmeli personel iş talep formu (Vakıftan temin edilecektir)

b)     Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı sureti

c)      (TC kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

d)     2011 veya 2012 yılı KPSS Sınav sonuç belgesi

e)      2 Adet vesikalık fotoğraf

f)       Adli sicil kayıt belgesi

g)      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir).

h)     Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

  1. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:

http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden 19.09.2012 – 26.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 26.09.2012  tarihi mesai bitimine kadar yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 27.09.2012 tarihi saat 17.00’a kadar Pozantı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı, Kat:2 adresine teslim edecektir.
  2. Mülakat 28.09.2012 tarihinde vakfın belirleyeceği yerde yapılacaktır.
  3. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanları veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Sonuçlar Mütevelli Heyeti kararından sonra ilan edilecektir.
  5. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.

 5 – DİĞER HUSUSLAR

a)      Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar.

b)     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 6 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

a)      Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sisteme üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

b)     KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

c)      Mülakat vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, iş ve işlemler hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

d)     Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

e)      Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

f)       Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İrtibat Kişisi: Şükran Çiftçi – Vakıf Müdürü

İrtibat Telefon: 0 322 581 24 33

  • adana sözleşmeli memur alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker