Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adana Pozantı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:15

POZANTI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (2 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – 18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

 

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

 a)      Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Fakültelerinin; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Fen-Edebiyat Fakültelerinin; Fizik, Matematik, İstatistik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültelerinin; Muhasebe, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)       Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak (tercih sebebidir)

f)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak (tercih sebebidir)

II. Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a)      Eğitim Fakültelerinin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

b)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c)      Pozantı ilçesinde ikamet ediyor olmak.

d)     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

e)      En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak. (tercih sebebidir)

   2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:

     İL / İLÇE / KURUM: ADANA / Pozantı SYDV

      ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve karar no: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslarıyla belirlenecek tutar verilecektir.

 

3- MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 Aşağıda istenen belgelerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

 a)     Sözleşmeli personel iş talep formu (Vakıftan temin edilecektir)

b)     Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı sureti

c)      (TC kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

d)     2011 veya 2012 yılı KPSS Sınav sonuç belgesi

e)      2 Adet vesikalık fotoğraf

f)       Adli sicil kayıt belgesi

g)      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir).

h)     Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

  1. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:

http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden 19.09.2012 – 26.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 26.09.2012  tarihi mesai bitimine kadar yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 27.09.2012 tarihi saat 17.00’a kadar Pozantı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı, Kat:2 adresine teslim edecektir.
  2. Mülakat 28.09.2012 tarihinde vakfın belirleyeceği yerde yapılacaktır.
  3. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanları veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Sonuçlar Mütevelli Heyeti kararından sonra ilan edilecektir.
  5. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.

 5 – DİĞER HUSUSLAR

a)      Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar.

b)     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 6 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

a)      Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sisteme üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

b)     KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

c)      Mülakat vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, iş ve işlemler hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

d)     Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

e)      Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

f)       Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İrtibat Kişisi: Şükran Çiftçi – Vakıf Müdürü

İrtibat Telefon: 0 322 581 24 33

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.