Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2012
01 Ağustos 2012 - 20:14

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Not: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine müracaat edecek olan adaylar müracaatlarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaktır.

4. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7. İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent Adayları ise Fakültelerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Karaciğan Mahallesi, Ankara Caddesi No: 74 Karatay/Konya

Telefon: 0 332 2356100 – 0 332 2362145

BİRİMİ ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET ADI-SOYADI ÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 3 1 Ergenlikte kimlik sorunu üzerine çalışmaları olmak
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Fizyoloji A.D Yrd. Doç. 3 1 İskemik Reperfizyon Yaralanmalarında deneysel çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji A.D. Yrd. Doç. 1 1 Pediatrik Üroloji veya Androloji alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Doçent 1 1 Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji A.D. Doçent 1 1 Nörofizyoloji Alanında deneyimli olmak
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Deri Flepleri üzerine çalışmasının olması
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 3 1 Ototoksisite Tedavisi konusunda deneysel çalışmaları olmak
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Altarnatif Koruyucu Madde Etkileri konusunda deneysel çalışma yapmış olmak, yurtdışında off-pump kalp cerrahisi alanında çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 DUSG Uygulamaları ve Hibrit Ameliyathanede Endovasküler Girişimlerin yapıldığı bir merkezde en az 6 ay çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Göz Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 3 1 “Keratorefraktif Cerrahi” konusunda deneyimli olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Göz Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 3 1 “Kornea topografisi” ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyasyon Onkolojisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Tomoterapide en az 1 yıllık klinik deneyimli olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /Genel Cerrahi A.D Prof. 1 1 En az 10 senelik Tıp Fakültesi Deneyimi olmalı
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Beyin Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Epidural Fibrozis veya Subaraknoid Kanama konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Beyin Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Epidural Fibrozis veya Subaraknoid Kanama konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 3 1 Atroskopi ve Diz Cerrahisi üzerine deneyim ve çalışmaları olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü /Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları A.D. (Hematoloji) Yrd. Doç. 4 1 Pediatrik Hematoloji alanında çalışmaları ve en az 2 yıl deneyimli olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları A.D. (İmmünoloji) Yrd. Doç. 3 1 Pediatrik Allerji ve İmmünoloji üzerine çalışmaları ve en az 2 yıl deneyimi olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları A.D. (Kardiyoloji) Yrd. Doç. 5 1 Pediatrik Kardiyoloji üzerine çalışmaları ve en az 2 yıl deneyimi olmak, Fötal Ekokardiyografi deneyimine sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 3 1
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Yrd. Doç. 3 1 Tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Üroloji A.D. Yrd. Doç. 4 1 Pediatrik Üroloji veya Androloji alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 1 1 PDÖ Konusunda deneyimli olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyoloji A.D. Yrd. Doç. 1 1 Doopler Ultrasonografi üzerine çalışmaları ve en az 2 yıl deneyimi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Fizyoloji A.D. Prof. 1 1 Deneysel Çalışma Teknikleri üzerine deneyimi olmak ve Reseptörler konusunda çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü/Uçak Mühendisliği A.D. Yrd. Doç. 4 1 Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü/ Sivil Havacılık İşletmeciliği A.D. Yrd. Doç. 1 1 Yurtdışı araştırma deneyiminin bulunması
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü/ Sivil Havacılık İşletmeciliği A.D. Yrd. Doç. 1 1 Sivil havacılık konusunda deneyim ve çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü/Bina Bilgisi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Geleneksel Türkevi İç Mekan Donatılarının Analizi konusunda doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü/Çevre Teknolojileri A.D. Doçent 1 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, çevrede mikro kirleticilerin tayini ve giderimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü/Malzeme A.D. Yrd. Doç. 3 1 Karbon ve Karbon silikon Kompozitlerinde Lityum Elektrokimyasal Depolama konusunda doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimleri A.D. Yrd. Doç. 4 1 Tahıl Kimyası konusunda doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Baharat ve Ürünleri Teknolojisi konusunda doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi A.D. Prof. 1 1 Tahıl İşleme Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi A.D. Doçent 2 1 Tahıl İşleme Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/ Geoteknik A.D. Yrd. Doç. 3 1 Pomza Zeminlerin Taşıma Gücünün Belirlenmesi ve İyileştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D. Yrd. Doç. 3 1 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/Okul Öncesi Eğitim A.D. Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak; Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilişsel Stilleri ve Sosyal Becerileri konusunda çalışmaları olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi A.D. Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi A.D. Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.D. Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Doktorasını Kent ve Sınır Sosyolojisi alanında yapmış olmak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yrd. Doç. 4 1 Avrupa Birliği ve Dini Hayat Konularında çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. 4 1 Finansal liberalizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadis A.D Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Prof. 1 1 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım