Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı Alım İlanı
23 Ağustos 2012 - 20:37

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan:

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI İLE

SİGORTA DENETLEME AKTÜER YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

1.  GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na, 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak giriş sınavı ile 6 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı (SDUY) ile 4 adet Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı (SDAY) alınacaktır.

Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında istihdam edileceklerdir.

2.  SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2)  Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

3)      Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren Sigortacılık, Aktüerya, İktisat, İşletme, Maliye, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

4)  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da erteletmiş olmak,

5)      Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinde aşağıda belirtilen puan türlerinde en az 80 puan almış olmak;

– Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için KPSSP39,

– Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için KPSSP34.

6)  Başvuru yapılan Sınav Grubu itibariyle kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak
üzere sınava başvuran KPSS puanı en yüksek adaylar arasında yer almak,

7)      09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinde yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az 42 soruya (% 70) doğru cevap vermiş ya da son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

8)      Yazılı sınavın başlayacağı 29/09/2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (29/09/1977 tarihinden sonra doğanlar sınava başvurabilecektir)

9)      Daha önce bu sınavlara girmemiş ya da en fazla bir defa girmiş olmak.

Adaylar, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı   sınavlarından  sadece  birinde   sınava  katılabilirler.   Ancak,  gerekli   şartları taşıyanlar her iki sınav grubuna birlikte müracaat edebilirler. Bu durumda, her iki alanda da yukarıdaki 6. maddeye göre sıralamaya girebilecek olan adaylar, başvuru esnasında öncelikli olduğunu belirtecekleri sadece bir sınav grubunda Yazılı Sınava katılabileceklerdir.

3. BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular, 3 Eylül 2012 tarihinden 11 Eylül 2012 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Adaylar, Müsteşarlığın internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümünde 3 Eylül 2012 tarihinde aktif hale gelecek başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri (fotoğraf) sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4.  SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da Müsteşarlık binasında gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için ayrı ayrı yapılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısını alacakları Adaylık Belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek suretiyle sınava katılacaklardır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

5.  SINAV KONULARI

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı bölüm konuları

1) Hukuk

İdare Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri)

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Ticaret Hukuku (Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku)

2)  İktisat

-Mikro İktisat,

-Makro İktisat

Türkiye Ekonomisi,

Uluslararası İktisat,

Para-Banka

3)  Muhasebe

Genel Muhasebe

-Şirketler Muhasebesi

– Maliyet Muhasebesi

– Mali Tablolar Analizi

4)  Maliye

-Kamu Maliyesi (Kamu   Harcamaları,   Kamu   Gelirleri,   Bütçe   ve   Kamu Finansmanı)

-Maliye Politikası

5)  İşletme, Finans ve Finans Matematiği
Temel İşletme Kavramları

İşletme Finansmanı

-Finansal Matematik

İşletme ve Finans Yönetimi,

Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölüm konuları

1)        Genel Matematik ve Finans Matematiği

2)   Doğrusal Cebir

3)        Temel Hukuk Bilgisi (Hukukun Temel Kavramları ve Hukuka Giriş)

4)   Olasılık Hesapları ve İstatistik

5)        Genel Ekonomi Bilgisi ve Finans

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATAMA

Giriş sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim de yapılacaktır. Sınavda başarılı olanların kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş sınavı kazanarak Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı veya Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrosuna atanacaklardan;

a)         Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,

b)   Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

c)  4,5×6 ebadında ve yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

talep edilecektir.

7. BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaraları aracılığıyla veya Müsteşarlık internet sayfasında İnsan Kaynakları bölümünden temin edilebilir.

Adres:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 36 D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA

İnternet sayfası: http://www.hazine.gov.tr

Telefon numaraları:

1. (312) 204 68 69 (SDUY Giriş Sınavı için)

2. (312) 204 68 49 (SDAY Giriş Sınavı için)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü Alacak

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet...

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba