Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2012
02 Ağustos 2012 - 21:01

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat / anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuʼnun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını 02-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüʼne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜʼye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olan kadrolar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Aday- larınHacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğiʼnin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Fakülte, Konservatuvar, Enstitü ve Yüksekokul Anasanat-Anabilim Dalları

TIP FAKÜLTESİ                                               KADRO ÜNVANI           KADRO SAYISI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Profesör (Türkçe)                           2

Tıbbi Farmakoloji                                               Profesör (Türkçe)                           1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Profesör (Türkçe)                           1

Radyoloji                                                            Profesör (Türkçe) (2)                      1

Radyoloji                                                            Profesör (İngilizce) (2) (1)              3

İç Hastalıkları                                                      Profesör (Türkçe) (3)                      1

İç Hastalıkları                                                      Profesör (İngilizce) (4) (1)              1

Radyasyon Onkolojisi                                        Profesör (Türkçe)                           1

Göğüs Hastalıkları                                              Profesör (Türkçe) (5)                      1

Göğüs Hastalıkları                                              Profesör (İngilizce) (6) (1)              1

Nöroloji                                                              Profesör (İngilizce) (1)                   1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Profesör (İngilizce) (7) (1)              1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Doçent (Türkçe) (8)                        2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon                          Doçent (Türkçe)                              3

Nöroloji                                                              Doçent (Türkçe)                              1

Tıbbi Patoloji                                                      Doçent (Türkçe) (9)                        1

Radyoloji                                                            Doçent (Türkçe)                              1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Doçent (Türkçe)                              1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Doçent (İngilizce) (1)                      1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi            Doçent (Türkçe)                              1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Doçent (Türkçe)                              1

Kardiyoloji                                                          Doçent (Türkçe)                              1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları                     Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Kardiyoloji                                                          Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (10)      1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon                          Yrd. Doçent (Türkçe) (11)              1

Deri ve Zührevi Hastalıkları                                Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Ortopedi ve Travmatoloji                                    Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (12)      1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (13)      1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

İç Hastalıkları                                                      Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)      1

Adli Tıp                                                              Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

Radyasyon Onkolojisi                                        Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları                     Profesör (15)                                  1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Profesör (16)                                  1

İç Hastalıkları                                                      Doçent (17)                                     1

Tıbbi Biyokimya                                                 Doçent (18)                                     1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Doçent (19)                                     1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Yrd. Doçent                                    1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Yrd. Doçent                                    1

Göz Hastalıkları                                                  Yrd. Doçent                                    1

İç Hastalıkları                                                      Yrd. Doçent                                    1

Genel Cerrahi                                                      Yrd. Doçent (20)                            1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Toksikoloji                                       Profesör (21)                                  1

Farmasötik Teknoloji                                          Profesör (22)                                  1

Farmakoloji                                                         Doçent (23)                                     1

Farmasötik Teknoloji                                          Doçent (24)                                     1

Analitik Kimya                                                    Doçent                                            1

Biyokimya                                                          Yrd. Doçent                                    1

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti                                                            Profesör (25)                                  1

Periodontoloji                                                     Profesör                                          2

Protetik Diş Tedavisi                                          Doçent                                            1

Periodontoloji                                                     Yrd. Doçent                                    1

Ortodonti                                                            Yrd. Doçent                                    1

Diş Hastalıkları ve Tedavisi                                Yrd. Doçent                                    1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim-Tercümanlık                         Profesör                                          1

Türk Dili ve Edebiyatı                                         Profesör (26)                                  1

Fransız Dili ve Edebiyatı                                     Profesör                                          1

Tarih                                                                   Profesör                                          1

Sosyoloji                                                             Doçent                                            1

Bilgi ve Belge Yönetimi                                      Doçent                                            1

Antropoloji                                                         Doçent                                            1

Tarih                                                                   Yrd. Doçent                                    1

Almanca Mütercim-Tercümanlık                        Yrd. Doçent                                    1

Bilgi ve Belge Yönetimi                                      Yrd. Doçent                                    2

Arkeoloji                                                             Yrd. Doçent                                    1

Antropoloji                                                         Yrd. Doçent                                    1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi        Profesör                                          1

İlköğretim-Okul Öncesi Eğitimi                          Profesör                                          1

Kimya Eğitimi                                                     Doçent (27)                                     3

Fizik Eğitimi                                                       Doçent (27)                                     1

Matematik Eğitimi                                               Yrd. Doçent (27)                            1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi        Yrd. Doçent                                    1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                  Yrd. Doçent                                    1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                     Yrd. Doçent                                    1

İngiliz Dili Eğitimi                                              Yrd. Doçent (1)                              1

İlköğretim-Matematik Eğitimi                             Yrd. Doçent                                    1

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya                                               Profesör (28)                                  1

Uygulamalı Matematik                                        Profesör (29)                                  1

Topoloji                                                              Profesör (30)                                  1

Moleküler Biyoloji                                              Profesör                                          1

Anorganik Kimya                                               Doçent                                            1

Uygulamalı Matematik                                        Yrd. Doçent                                    1

Topoloji                                                              Yrd. Doçent (31)                            1

Aktüerya                                                             Yrd. Doçent (32)                            2

İstatistik (İstatistiksel Bilgi Sistemleri)                Yrd. Doçent                                    1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik                                                                 Profesör                                          1

Resim                                                                  Profesör                                          1

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk                                                    Profesör                                          1

İş ve Sosyal Güv. Hukuku                                 Profesör                                          1

İdari Hukuk                                                        Yrd. Doçent                                    1

Mali Hukuk                                                        Yrd. Doçent                                    1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi                                                      Profesör (İngilizce) (1)                   1

İktisat Tarihi                                                        Profesör (İngilizce) (1)                   1

Muhasebe ve Finansman                                    Profesör (İngilizce) (1)                   1

Sağlık İdaresi                                                      Doçent (33)                                     2

Yönetim Bilimleri                                               Doçent (1)                                       1

Sosyal Hizmet                                                     Doçent                                            2

Sağlık İdaresi                                                      Yrd.Doçent (33)                             1

İktisat Teorisi                                                      Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

Siyasi Tarih                                                         Yrd. Doçent (1)                              1

Devletler Hukuku                                               Yrd. Doçent (1)                              1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo – Televizyon ve Sinema                           Profesör                                          1

Toplum ve İletişim                                              Yrd. Doçent(34)                             1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genel Fizik                                                         Profesör                                          1

Otomotiv                                                             Profesör                                          1

Uygulamalı Jeoloji                                              Profesör                                          1

Fotogrametri                                                       Profesör                                          1

Nükleer Bilimler                                                 Profesör (35)                                  1

Genel Fizik                                                         Doçent                                            1

Bilgisayar Yazılımı                                             Doçent (36)                                     1

Cevher Hazırlama                                               Doçent (37)                                     1

Hidrojeoloji                                                         Doçent                                            1

Uygulamalı Jeoloji                                              Doçent                                            1

Maden Yatakları Jeokimya                                 Doçent                                            1

Gıda Teknolojisi                                                 Doçent                                            1

Bilgisayar Bilimleri                                             Yrd. Doçent (38)                            1

Mineroloji ve Petrografi                                      Yrd. Doçent                                    1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Odyoloji                                                              Profesör (39)                                  1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                             Profesör                                          1

Toplu Beslenme Sistemleri                                 Doçent (40)                                     1

Odyoloji                                                              Doçent (39)                                     1

Odyoloji                                                              Doçent (41)                                     1

Diyetetik                                                             Doçent                                            1

Beslenme Bilimleri                                              Doçent                                            1

Odyoloji                                                              Yrd. Doçent (39)                            1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

                                                                            Doçent (42)                                     1

                                                                            Doçent (43)                                     1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

                                                                            Profesör (44)                                  1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Teknik Demoğrafi                                               Yrd. Doçent (45)                            1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

                                                                            Doçent (46)                                     1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ortopedik Protez ve Ortez Programı                   Doçent (47)                                     1

Ortopedik Protez ve Ortez Programı                   Yrd. Doçent (47)                            1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano Anasanat Dalı                                         Profesör                                          1

AÇIKLAMALAR

* Tıp Fakültesine atanacak olan Yrd. Doçent, Doçent ve Profesörlerin Üniversitemiz tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi” belgesine sahip olmaları gerekir. Bu eğitimi almamış olanlar, Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurdukları takdirde kendileri için eğitim programı düzenlenecektir.

1. Ders verebilecek düzeyde İngilizce bildiğini Üniversitemizin ilgili komisyonlarınca yapılmış sınavla kanıtlamış olmak.

2. Girişimsel radyoloji konusunda deneyimli olmak.

3. Hematoloji uzmanı olmak.

4. Hematoloji – Onkoloji uzmanı olmak ve Kök Hücre naklinde deneyimi bulunmak.

5. İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları konusunda uzman, Toraks Onkolojisi alanında deneyimli ve Girişimsel Bronkoloji konusunda belgesi olmak.

6. Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

7. Kalp nakli konusunda deneyimli olmak.

8. Pediatrik hematoloji veya pediatrik hematoloji/onkoloji uzmanı olmak.

9. Gastrointestinal sistem patolojisi ve kolon kanseri modelleri konusunda deneyimli olmak.

10. Nükleer Kardiyolojide deneyimli olmak.

11. Mikrosirkülasyon alanında deneyimli olmak.

12. Pediatrik ortopedi ve deformite düzeltici cerrahi konusunda çalışmış olmak.

13. Pediatrik Nöroloji alanında çalışmış olmak.

14. Romatoloji yandal uzmanı olmak ve kas iskelet sistemi ultrasonografide deneyimli olmak.

15. Transoral robotik cerrahi konusunda temel eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

16. Algoloji alanında sertifika sahibi olmak.

17. Gastroenteroloji hastalıkları uzmanı olmak.

18. Hemofili ve tromboz konusunda deneyimli olmak.

19. Histoloji ve embriyoloji alanında deneyimli olmak.

20. Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

21. İmmünotoksikoloji ve Genetik Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

22. Hücre kültürü konularında deneyimli olmak

23. İmmünofarmakoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

24. Klinik Eczacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

25. Rejeneratif Endodonti konusunda deneyimli olmak.

26. Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak

27. Ders verebilecek düzeyde Almanca bildiğini Üniversitemizin ilgili komisyonlarınca yapılmış sınavla kanıtlamış olmak.

28. Doçentlik unvanını Anorganik Kimya alanında almış olmak.

29. Hesaplamalı geometri ve bilgisayar grafiği konusunda çalışmaları olmak.

30. Doktora ve Doçentlik unvanlarını Topoloji alanından almış olmak.

31. Doktora derecesini Topoloji alanında almış olmak.

32. Doktora derecesini Aktüerya veya İstatistik alanından almış olmak.

33. Sağlık Kurumları Yönetiminde Doktora yapmış olmak.

34. Yeni Medya alanında doktora yapmış olmak.

35. İnfrared radyasyonu ile malzeme işleme konusunda çalışmaları olmak

36. “Bilgi Erişim Sistemleri” ve “Esnek Hesaplama Yöntemleri” konularında çalışmış olmak

37. Ni/Sr hidrometalurjisi konusunda uzman olmak

38. “Yazılım kalitesi ve ölçme” konularında çalışmış olmak

39. Doktorasını odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yapmış olmak

40. Çocuk Beslenmesi alanında çalışmaları ve deneyimi olmak

41. Doktorasını eğitim odyolojisi alanında yapmış olmak

42. Pediatrik Hematoloji uzmanı olmak

43. Pediatrik Kardiyoloji uzmanı olmak

44. Hidrobiyoloji alanında çalışmaları olmak

45. Doktora derecesini demografi alanında almış olmak

46. Kök hücre konusunda deneyimli olmak

47. Ortopedik protez ve ortez alanında deneyime sahip olmak

Koşulları Aranacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım