Aksaray Gülağaç SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Aksaray Gülağaç SYDV Personel Alım İlanı
28 Ağustos 2012 - 7:13

GÜLAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 2 (İKİ) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Gülağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)      Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)       Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

8-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

9-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

 

10-  Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren, İktisadi ve İdari Bilimler , Hukuk Fakülteleri, Fen Edebiyat, Eğitim Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler, İletişim, Bilgi ve Belge yönetimi bölümlerinden birisinden mezun olmak.

11-  Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

12-   Başvuracak adayların Aksaray İli sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur.


II- MÜLAKATA ÇAĞIRILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1-İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).

2-  Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3-  Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-  KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.

5-  Diploma fotokopisi.

6-  Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.

7-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Mülakatı kazandıktan sonra istenilecektir.)

8-  Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi,
eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe
dönük hedef ve amaçları,   hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

9- Adli Sicil Kaydı

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvuruda bulunacak adaylar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ internet adresinden SYDV Personel alım ilanları 02.09.2012 pazar gününe kadar başvuracaklardır. İnternetten başvuran adaylardan mülakat öncesi istenilen evrakların fotokopisini getirmeleri (Diplomanın noter onaylı fotokopisi alınacaktır.) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuran adaylardan KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak
alınacak personel sayısının 3 katı aday (6 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır.

3-    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 03.09.2012 pazartesi günü
Kaymakamlık internet sitesinden (www.gulagac.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0382 431
25 86 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup
adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-  Sözlü sınav, 10.09.2012 Pazartesi günü saat 09:30’da Gülağaç Kaymakamlığı Toplantı
Salonu, Hükümet Konağı Kat: 3 adresinde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav
komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

5-   Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, excel ve powerpoint vb. programlarını kullanabilme becerileri, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri, genel kültür, Atatürk İlke ve Inkılap tarihi, ingilizce bilme düzeyleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır.

6-   Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan alınması gerekmektedir. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucunda alınan puana göre 1 inci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 5 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7-   Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden (www.gulagac.gov.tr) duyurulacak;
adaylar aranacak ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

8-  Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin örneklerini, (Diplomanın
noter onaylı) örneklerini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı
halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan
anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme
imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9-   Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri
gerekmektedir.

10-  Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, sınav
komisyonu, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

11-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım