SDÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı (37 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SDÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı (37 kişi)
22 Haziran 2012 - 10:39

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI DUYURUSU

  İlan Tarihi                 : 22/06/2012                                       Son Başvuru Tarihi  : 06/07/2012

 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılmak ve giderleri özel bütçe ile öz gelirlerden karşılanmak üzere; 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

SIRA

NO

 ÜNVANI

BİRİMİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.Hastanelerin Beyin ve Sinir Cerrahisi servislerinde en az 7 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

2

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.– Hastane Acil Servislerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-İlk yardımcı sertifikasına sahip olmak.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

3

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.-Hastanelerin Kulak Burun Boğaz veya Göz Hastalıkları servislerinden en az birinde 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

4

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Hastanelerin İç Hastalıkları Servislerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Bronkoskopi ve Solunum Fonksiyon Testi İşlemlerinde deneyim belgesine sahip olmak.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

5

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Hastanelerin Kadın Doğum Servislerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

 

6

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.– Hastanelerin Gastroentoroloji, Romotoloji veya Geriatri Servislerinden en az birinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-İlk yardımcı sertifikasına sahip olmak.

7

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Hastanelerin Göğüs Hastalıkları Servislerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

 

8

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.-Hastanelerin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 

9

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

10

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Periton Diyalizi bölümünde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak.

-Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

-Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

11

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.-Hastanelerin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

12

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.-Hastanelerin Ortopedi, Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları servislerinden en az birinde en az 18 ay çalışmış olmak.

13

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.-Hastanelerin Nefroloji, Hemotoloji ve Endokrinoloji servislerinden en az birinde en az 8 ay çalışmış olmak.

14

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak-Hastanelerin Gastroentoroloji, Romotoloji ve Geriatri Servislerinden en az birinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

15

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

–Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak- Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak.

-Periton Diyalizi sertifikasına sahip olmak.

 -Hastanelerin Nefroloji Servisinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

16

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.-Yenidoğan servisinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

17

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

12

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. 

18

Hemşire  Araştırma ve Uygulama Hastanesi

5

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. 

19

Büro Personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1

-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.-En az 10 yıl tıbbi sekreter olarak çalışmış olmak.

-En az 1 yıl büro personeli olarak çalışmış olmak.

 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

 a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya  Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2010 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için

    tecrübesini belirten belge ve  sertifika

5- Fotoğraf (1) adet.

 

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

 Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formu ile dilekçede; ilanda belirtilen birimi, ünvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar(17:30) müracaat kabul edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 ÖNEMLİ NOT:

 Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Başvuru formu için tıklayınız.

  • sdü araştırma görevlisi alımı 2012
  • sdü personel alımı 2013
  • sdü sözleşmeli personel alımı 2013
  • süleyman demirel üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker