Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı

Ana Sayfa » Sağlık » Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
17 Haziran 2012 - 21:37

İŞ İLANI

Görev Unvanı: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANI Başvuru Kodu : BTD

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Bilişim Teknolojileri Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

 • Yapılması planlanan sağlık tesisinin, büyüklüğü, kapasitesi ve özelliklerine göre kullanılacak olan bilişim teknolojileri ihtiyacını belirlemek ve Bakanlığın gereksinimleri doğrultusunda ilgili bilgi sistemlerine entegrasyonunu sağlamak, ilgili projelerin değerlendirmesini yapmak ve sürecin mesleği ile ilgili her aşamasında danışmanlık hizmeti sağlamak,
 • Şartname ve sözleşmelerde bilişim teknolojileri ile ilgili kısımlarının hazırlanmasını sağlamak
 • Tasanm ve proje aşamasında bilişim teknolojileri ile ilgili gerekli AR-GE çalışmalarını yaparak uygun teknolojilerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak
 • Sağlık tesisinde uygulanacak olan bilişim teknoloji akreditasyonu, yenileme, tamir ve bakım hususlarında proje çalışmalarına destek olmak,
 • Tasanm ve proje aşamasında, diğer danışmanlarla koordineli bir şekilde çalışarak standartlann oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Bilgisayar donanımlan, bilgisayar ve çevre birimleri, netvvork sistem tasarım, kurulum ve yönetimleri ile ilgili danışmanlık sağlamak,
 • Sağlık Yatınmlan Genel Müdürlüğü KÖO bünyesinde yapılması planlanan sağlık tesislerinin proje ve işletim safhalannda Sağlık Bilgi, Medikal Görüntüleme, Hasta kayıt ve sağlık kodlama, Sağlık iletişim, Teletıp, konsültasyon ve Akıllı Tıp Karar Destek Sistemlerinden uygulanması gerekli görülenlerle ile ilgili şartname, sözleşme, kurulum ve işletim süreçlerinde gerekli danışmanlık hizmetini sağlamak,
 • Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

 

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

 • İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak,
 • İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Seyahate engel durumu bulunmamak
 • Bilgisayar, Bilgisayar ve Enformatik, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Elektrik, Elektrik

Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

 • Bilişim veya Teknolojileri ile ilgili alanda en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
 • Tercihen hastane bilgi sistemleri, sağlık bilişim standartlan (ICD-10, HL7, IHE, DICOM,vb..) ve tıbbi sınıflandırma sistemleri konularında iş tecrübesine sahip olmak ve yaptığı iş ve çalışmaları belgelemek
 • İşletim sistemleri ve donanım konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak
 • Sistem geliştirme ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak

Çalışma Yeri ve Zamanı

•    Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 11/07/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

e-mail : kamuozel_db@saglik.gov.tr

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

İŞ İLANI

Görev Unvanı : FİNANS-İŞLETME DANIŞMANI Başvuru Kodu : FİD

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Finans-İşletme Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

 • Yapılacak olan sağlık projelerinin; fınans ve işletme yönlerinin değerlendirme ve düzenlenme aşamalarında danışmanlık yapmak ve diğer danışmanlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,
 • Şartname ve sözleşmelerde yer alan finansman ve ödeme çözümlerine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve gerekli danışmanlığı sağlamak,
 • Kira bedellerinin tespit ve ödeme usullerine ilişkin uzun vadeli öngörüler ve projekte edilmiş finansman öngörülerinin geliştirilmesi yoluyla ödeme tablolarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Yeniden finanse etme (Refinancing) iş ve işlemleri ile ilgili şartname ve sözleşmelere gerekli maddelerin konulması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamak,
 • Tıbbi alan dışındaki hizmet alanlarının maliyetlendirilmesi ve mahsubunun yapılması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamak,
 • Tıbbi alan dışındaki hizmet alanlarının fınans analizi ve işletim süreci ile ilgili öngörülerde bulunmak, süreç içerisinde koordinasyon sağlamak ve şartname -sözleşmelere gerekli maddelerin konulması hususunda idareye danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Projelerin finansman, maliyet ve risk analizlerini yapma, yüklenicilere yapılacak ödeme usullerini tespit etme, yatınm döneminde işin tamamlanmasındaki doğabilecek gecikme ve maliyet değişikliklerinin iş sonunda kira ödemelerine nasıl yansıyacağını belirleme hususlannda idareye danışmanlık hizmeti vermek, ve fizibilite formatlan ve fizibilite raporlannın hazırlanma sürecine katkı sağlamak,
 • Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

 

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

  • İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak,
  • İyi iletişim becerisi sahibi ve ekip çalışmasına uyumlu olmak,
  • Seyahate engel durumu bulunmamak,
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık İşletme, İktisat, Ekonomi ve Maliye bölümlerinden mezun olmak
  • Finans, işletme ve ilgili alanlarda, devlette veya özel sektörde, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin finansman veya işletimi konusunda çalışmış olmak)
  • Tercihen projelerin finansman, maliyet ve risk analizleri konusunda çalışmış olmak ve yaptığı iş ve çalışmaları belgelemek ( Tercihen Yap-İşlet-Devret Projelerinde görev almak)

Çalışma Yeri ve Zamanı

•    Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 11/07/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

e-mail : kamuozel_db@sagIik.gov.tr

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

İŞ İLANI

Görev Unvanı : MİMARİ DANIŞMANI Başvuru Kodu : MD

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Mimari Danışman alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

 • KÖO kapsamında yapılacak sağlık yapılarının ihtiyaç programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde verilerin toplanması, raporlanması ve karar verici mekanizma için hazırlanmasını sağlamak.
 • Sağlık yapılan ile ilgili mimari standartları oluşturmak üzere gerekli araştırmaları yapmak.
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı bünyesinde yaptırılmakta olan projelerin her aşamasında gerekli altyapı çalışmaları ve raporlamaları yapmak,
 • Gerçekleştirilecek olan sağlık tesislerinin tasarımı için hazırlık çalışmalarını yapmak, olanak, ihtiyaç ve talepleri belirlemek, imar durumu ve imar hattı ile ilgili gerekli incelemelerde bulunmak,
 • Mesleği ile ilgili çalışmaları yapmak ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan sağlık yapılan mimari projelerinin tasanm sürecine katkı yapmak,
 • Özel sektör tarafından hazırlanacak olan avan ve uygulama projelerinin hazırlanması ve Sağlık Yatınmlan Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde mimari açıdan gerekli tetkiklerini yapmak, raporlamak, görüş vermek
 • Sağlık tesislerinin dünyadaki uygulamalan hakkında araştırma yapmak ve raporlama için hazırlamak.
 • Sağlık yapılan mimari tasanmı ve teknik şartnamesi ile ilgili çalışmalarda yer almak,
 • Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

 

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

 • İyi derecede mesleki İngilizce bilgisine (konuşma, yazma ve okuma) sahip olmak
 • İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Seyahate engel durumu bulunmamak,
 • AutoCad,  ArchiCad,   3Dmax,  vs.,   gibi  mimari  çizim  program  veya  programlarını kullanabilmek
 • Mimarlık fakültesinden mezun olmak,
 • Sağlık yapılan tasarımı, uygulamaları ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasında en az 5 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak
 • Tercihen Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak know-how ve deneyim sahibi olmak.
 • Çalışma süresince Serbest meslek makbuzunun veya yerine herhangi bir bireysel gelir belgesi kesebilecek vergi mükellefi olmasına engel hali olmamak.

Çalışma Yeri ve Zamanı

•    Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 11/07/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

e-mail : kamuozel_db@saglik.gov.tr

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
Sağlık Bakanlığı 3.890 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanıSağlık Bakanlığı 3 bin 890 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını...
Sağlık Bakanlığı 46.500 Personel AlacakSağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılında alınacak sağlık personeli sayısıyla...
Sağlık Bakanlığı 2017’de 20 Bin Personel AlabilirSağlık Bakanı Recep Akdağ 2017 yılında, Maliye Bakanlığı’nın Sağlık...
Sağlık Bakanlığı Kurayla Personel AlacakSağlık Bakanlığı 2016 Yılı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasıyla personel...
KPSS 2016/7 Tercih Sonuçları AçıklandıSağlık Bakanlığı 4.984 sözleşmeli sağlık personeli alımına dair tercih sonuçları...
Sağlık Bakanlığı Sözlü Sınavla Sözleşmeli Personel AlabilecekSağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımını sözlü sınavla yapabilecek. KHK...
Başkent Üniversitesi 8 Hekim AlacakT.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Ankara Merkezde görevlendirilmek...
Sağlık Bakanlığı KPSS 2016/7 4 Bin 984 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSağlık Bakanlığı sözleşmeli 4 bin 984 sağlık personeli alacak. ÖSYM’nin...
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 808 Kadrolu Personel AlacakKPSS 2016/6 Tercih Robotu ve Tercih Kılavuzu İçin Tıklayın Sağlık Bakanlığı...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım