İller Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » İller Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
04 Haziran 2012 - 14:29
İLLER BANKASI A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
 
1. GENEL
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bankanın Genel Müdürlük ve Yurtiçi Hizmet Birimlerine sözlü sınavla her bir pozisyon ve öğrenim durumu için belirlenen kontenjan dâhilinde toplam  20 adet tecrübeli personel alınacaktır.
 
2. SINAV ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 
A- GENEL ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
f) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
g) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
 
B- ÖZEL ŞARTLAR
Sınava başvuracak adayların genel şartların yanı sıra çalıştırılacak pozisyon durumlarına göre aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekir:
 
MÜHENDİS (İNŞAAT – 2 KİŞİ)
1-      Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
2-      İçme, kullanma ve endüstri suyu temini ve dağıtımı, taban suyu, atık su ve yağmur suyu drenajı, pompa istasyonları, regülatör, borulu şebeke, ana kanal ve ana kanal sanat yapıları, tahliye kanalı ve tahliye kanalı sanat yapıları statik hesapları ve projelendirilmesi, yaklaşık maliyet hesabı ve hak ediş hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
3-      Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,
4-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
5-      Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,
6-      Tercihen İngilizce bilmek,
7-      Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
MÜHENDİS (ÇEVRE – 3 KİŞİ)
1- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
2- Katı atık yönetimi, arıtma tesisi işletmesi ve çevre teknolojileri, yüzey suyu arıtma sistemi (UF), deniz suyu RO Sistemi, Atık su geri kazanım UF sistemi konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
3- Tercihen C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak,
4-      Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,
5-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
6-      Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,
7-      Tercihen İngilizce bilmek,
8-      Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
 
MÜHENDİS (JEOLOJİ – 1 KİŞİ)
1-     Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
2-     En az beş (5) yıllık  tecrübe sahibi olmak,
3-     Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,
4-     Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
5-     Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,
6-     Tercihen İngilizce ve Rusça bilmek,
7-     Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR – 3 KİŞİ)
Üniversitelerin, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
a) Alınacaklardan 2 kişi için; Yazılım geliştirme konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
1-      SQL, Java programlama dili ve STRUST yapısını ileri derecede bilmek, daha önce en az java ile bir program geliştirmiş ve entegre bir projede yer almış olmak ve bunu belgelemek,
2-      Yazılım kalite güvence, değişiklik yönetimi, yazılım doğrulama faaliyetlerinde tecrübe sahip olmak,
3-      Uygulama yazılımları için mevcut durum analizini yapabilmek, mevcut ve gelecekteki uygulama yazılımı gereksinimlerini belirleyebilmek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeler yapma kapasitesine sahip olmak,
4-      Tercihen banka veya finans kuruluşlarında proje yapmış olmak,
5-        Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
6-        Tercihen İngilizce bilmek.
b) Alınacaklardan 1 kişi için; Network konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
1-      Windows Server yazılımları, ağ teknolojileri (LAN ve WAN), mail server teknolojileri, Cisco Sistemleri, Firewall, Router, Proxy ve Switch konusunda gerekli bilgiye ve sertifikalara sahip olmak,
2-      Mevcut Network sistemlerinin devamlılığını sağlamak, güncellemeler yapmak ve çıkabilecek sorunları çözme yeteneğine sahip olmak,
3-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
4-      Tercihen İngilizce bilmek.
 
MİMAR (2 KİŞİ)
1-      Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
2-      En az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
3-      Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,
4-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
5-      Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,
6-      Tercihen İngilizce bilmek,
7-       Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
YÖNETİM PERSONELİ (BANKACILIK – 6 KİŞİ)
1-      En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2-      Proje finansmanı ile ilgili en az beş (5) yıllık bankacılık tecrübesine sahip olmak, veya en az beş (5) yıl Müdür Yardımcısı ve daha üst düzeyde Yönetici olarak görev yapmış olmak,
3-      Finansal analiz yeteneğine sahip olmak,
4-      Bütçe ve mali raporlar konusunda tecrübeli,
5-      Nakit akışı, bankacılık işlemleri, leasing, sigorta işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak,
6-      Projelerin finansmanı konusunda strateji yaratıcı ve düzenleme kabiliyetine sahip olmak,
7-      Bilanço bilgileri ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak,
8-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
9-      Tercihen ERP tecrübesine sahip olmak,
10- Tercihen İngilizce bilmek,
11- Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
YÖNETİM PERSONELİ (İLAÇLAMA UZMANI – 1 KİŞİ)
1-     Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Kimya bölümlerinden mezun olmak,
2-     İlaçlama konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak,
3-     Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
4-     Tercihen içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda tecrübe sahibi olmak,
5-     Tercihen Fransızca bilmek,
6-     Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
YÖNETİM PERSONELİ (TEKNİK DESTEK-1 KİŞİ)
1-      Üniversitelerin, en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
2-      Ağ teknolojileri (LAN , WAN, WİFİ, TCP/IP), Switch, İnternet kabinetleri ve sonlandırma, domain’de temel yapılandırmalar, konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
3-      Mevcut Network sistemlerinin devamlılığını sağlamak, güncellemeler yapmak ve çıkabilecek sorunları çözme yeteneğine sahip olmak,
4-      Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
5-      Tercihen İngilizce bilmek.
 
YÖNETİM PERSONELİ (İLETİŞİM – 1 KİŞİ)
1-      Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
2-      İlan tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS/ÜDS’dan en az 82 puan veya son iki yıl içinde TOEFL-IBT’den en az 98, TOEFL-CBT’den en az 244, TOEFL-PBT’den en az 594, IELTS’den en az 6,5 puan almış olmak veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
3-      Medya ve ajans ilişkileri, reklam, halkla ilişkiler ve kurumsal kimlik yönetimi konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,
4- Medyadaki gelişmeleri takip edebilmek,
5- Kurumsal tanıtım metinlerini hazırlamak, kurum tanıtımı için gerekli basılı ve elektronik malzemeleri üretmek,
6- İletişim çalışmalarının reklam ajansı ile koordinasyonunu yürütmek,
7- Halkla ilişkiler ajansı ile ilişkileri ve iç iletişim faaliyetlerini yürütmek,
8- Kurumsal etkinliklerin, tanıtım kampanyalarının ve sponsorluklarının iletişiminin planlanması ve koordinasyonunu yürütmek,
9- Yeni geliştirilen ürünler ile ilgili branding aktivitelerini planlamak,
10-Sosyal medya, internet ve intranet güncellemelerinin takibini ve uygulamasını yapmak,
11-Fuar ve seminer organizasyonlarını planlayarak yürütmek,
12-Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,
13-İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna ve temsil yeteneğine sahip olmak,
14-Microft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.
 
3.BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri iş talep formu ekinde vereceklerdir.
a) İş Talep Formu (Banka Web sayfasından temin edilecektir),
b) Nüfus cüzdanının fotokopisi
c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, giriş sınavı duyurusunda yer alan öğrenim dallarına denkliği yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi,
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı,
d) Tecrübelerine ilişkin belge (sigorta sürelerini gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge ile çalışılan şirketlerden alınacak tecrübe belgesi)
 
4.BAŞVURU
a) Başvurular en geç 04-06/06/2012 tarihleri arasında mesai bitimine (Saat 17:30) kadarelden veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA” adresine yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapacaklardır. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacak ve bu kişiler sınava alınmayacaklardır.
c) Başvurular, Banka İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenecek ve sınava girmeye hak kazanan adaylar Bankanın web sayfasında (www.ilbank.gov.tr) 15/06/2012 tarihinde ilan edilecektir.
ç) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
d) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
5. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 19.06.2012 günü  saat 09:30 Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Adaylar sınavda, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.
 
6. DEĞERLENDİRME
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sınavda adayların başvurdukları öğrenim dallarına ve mesleki tecrübelerine ilişkin konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilecektir.
Sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az seksen beş (85) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her bir alan için en yüksek puandan başlanmak suretiyle adayların başarı sıralaması yapılacaktır.
 
7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATANMA
Başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek adayın isim listesi atama için gerekli belgeler ile birlikte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir. Bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
 
İşe alınacak adayların, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak Banka İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayan ve belgelerini teslim etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
 
Yönetim Personeli olarak istihdam edileceği ilan edilen pozisyonlara atanacak adaylardan, daha önce mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve benzeri unvanı kazanmış olup, en az beş yıl kamu kurum ve kuruluşları veya bankalarda çalışmış olanlar, Bankada Uzman pozisyonlarına atanabileceklerdir.
 
8. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği”hükümleri uygulanır.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve 0.312.508 75 17 – 62 numaralı telefondan edinilebilir.
Sınava girecek adaylar hesap makinesi, cep telefonu, fonksiyonlu saat vb. elektronik aletleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

 

EK-1                                            İŞ TALEP FORMU
 
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
 
CİNSİYETİ
Kadın (    )         Erkek (    )
DOĞUM TARİHİ
 
ADRESİ
 
EV – İŞ TEL.
 
CEP TEL
 
E – POSTA
 
EĞİTİM DURUMU
 
OKUL ADI
BÖLÜMÜ
TARİHLER
LİSANS
 
 
 
LİSE
 
 
 
İLKÖĞRETİM
 
 
 
İŞ – STAJ DENEYİMİ
FİRMA-KURUM ADI
ÇALIŞTIĞI BİRİM – POZİSYON
TARİHLER
 
 
 
 
 
 
YABANCI DİL DÜZEYİ
 
KATILDIĞI SEMİNER – EĞİTİM PROGRAMLARI
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİ VEREN KURUM
TARİHLER
 
 
 
 
ASKERLİK DURUMUNUZ
Tamamlandı  (            )
Tecilli              (            )
Muaf               (            )    Sebebi ……………..
GÖREV YERİ
Bankaca uygun görülen görev yerlerinde çalıştırılacaktır.
HANGİ POZİSYON İÇİN MÜRACAAT ETTİĞİ
 
HAKKINIZDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
ADI SOYADI
MESLEĞİ – ÜNVANI
İŞYERİ
İŞ TEL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      AD SOYAD-İMZA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım