Diyanet Sözleşmeli Yönetmen, Kameraman, Tashihçi Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyanet Sözleşmeli Yönetmen, Kameraman, Tashihçi Alım İlanı
18 Haziran 2012 - 11:24

D U Y U R U

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 4/B maddesi uyarınca ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli yönetmen, kameraman ve tashihçi pozisyonlarına mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

 I. Alım Yapılacak Sözleşmeli Personelin Pozisyon Unvanları ve Kontenjan Sayıları

Sözleşmeli Pozisyonlar Bulunduğu Yer Adedi
Yönetmen Başkanlık/Taşra Teşkilatı 2
Kameraman Başkanlık/Taşra Teşkilatı 5
Tashihçi Başkanlık/Taşra Teşkilatı 2

 II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

A.     Genel Şartlar

Devlet Memurları Kanunun 48/A maddesinin 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

B.     Özel Şartlar

1.     Yönetmen pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

2.     Kameraman pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c)     Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3.     Tashihçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)   Yüksek öğrenim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Arap dili ve edebiyatı veya ilahiyat bölümlerinin en az lisans düzeyini bitirmiş olmak.

b)   Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde, KPDS sınavında Arapça’dan en az 50 puan almış olmak veya en az bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

III. Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

    A.      Başvuru İşlemleri

1.   Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 18.06.2012 (08:00)-02.07.2012 (17:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr adresindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan program aracılığı ile müracaatlarını yapacaklardır.

2.   Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3.   Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

4.   Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair belgelerini başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5.   Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 02.07.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 B.      Sınav İşlemleri

1.    Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar sınav giriş belgesini aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde mesleki uygulamalı sözlü sınava alınacaklardır.

2.    Adaylar sınava gelirken sınav komisyonuna teslim etmek üzere, sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve aşağıda IV- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler başlığı altında sayılan belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

3.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.    Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.    Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

6.    İlan edilen münhal kadrolara başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

7.   Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

 C.      Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

1.   Atamalar; mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle yapılacaktır.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4.   Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.   Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler

1.   T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.   Sınav giriş belgesi

3.   Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların, mahkeme kararlarını sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)

4.   Adayın iş tecrübesini de içeren özgeçmişi,

5.   Adayların beyan ettikleri yüksek öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,

6.   Meslekte en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi şart koşulan pozisyonlara başvuranlar için;

a)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları üç yıl çalıştıklarını gösterir belge veya iş sözleşmesi,

b)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

7.    Arapça dil puanı şart koşulan pozisyonlara başvuran adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış Arapça dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri),

8.   Sözleşmeli pozisyonlarda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9.   Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

NOT: Söz konusu belgelerden herhangi birini sınav esnasında sınav komisyonuna teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 V. Sınav Konuları

A.  Yönetmenlik için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (60 puan).

B.  Kameramanlık için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı kamera kullanımı) (60 puan).

C.  Tashihçi için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı metin tashihi) (60 puan).

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E-Başvuru için…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacak

T.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Münster...

Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Engelli Büro İşçisi alacak

İş İlan No (00004648448) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

TCDD Karabük Engelli Mekaniker-Lokomotif Alım İlanı

İş İlan No (00004643589) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

TCDD Afyonkarahisar Engelli Mekaniker-Lokomotif Alım İlanı

İş İlan No (00004643614) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ...
İçişleri Bakanlığı 72 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek...
Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde...
Nairobi Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba