Diyanet Sözleşmeli Yönetmen, Kameraman, Tashihçi Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyanet Sözleşmeli Yönetmen, Kameraman, Tashihçi Alım İlanı
18 Haziran 2012 - 11:24

D U Y U R U

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 4/B maddesi uyarınca ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli yönetmen, kameraman ve tashihçi pozisyonlarına mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

 I. Alım Yapılacak Sözleşmeli Personelin Pozisyon Unvanları ve Kontenjan Sayıları

Sözleşmeli Pozisyonlar Bulunduğu Yer Adedi
Yönetmen Başkanlık/Taşra Teşkilatı 2
Kameraman Başkanlık/Taşra Teşkilatı 5
Tashihçi Başkanlık/Taşra Teşkilatı 2

 II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

A.     Genel Şartlar

Devlet Memurları Kanunun 48/A maddesinin 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

B.     Özel Şartlar

1.     Yönetmen pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

2.     Kameraman pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c)     Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3.     Tashihçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)   Yüksek öğrenim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Arap dili ve edebiyatı veya ilahiyat bölümlerinin en az lisans düzeyini bitirmiş olmak.

b)   Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde, KPDS sınavında Arapça’dan en az 50 puan almış olmak veya en az bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

III. Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

    A.      Başvuru İşlemleri

1.   Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 18.06.2012 (08:00)-02.07.2012 (17:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr adresindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan program aracılığı ile müracaatlarını yapacaklardır.

2.   Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3.   Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

4.   Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair belgelerini başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5.   Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 02.07.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 B.      Sınav İşlemleri

1.    Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar sınav giriş belgesini aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde mesleki uygulamalı sözlü sınava alınacaklardır.

2.    Adaylar sınava gelirken sınav komisyonuna teslim etmek üzere, sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve aşağıda IV- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler başlığı altında sayılan belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

3.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.    Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.    Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

6.    İlan edilen münhal kadrolara başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

7.   Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

 C.      Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

1.   Atamalar; mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle yapılacaktır.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4.   Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.   Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler

1.   T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.   Sınav giriş belgesi

3.   Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların, mahkeme kararlarını sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)

4.   Adayın iş tecrübesini de içeren özgeçmişi,

5.   Adayların beyan ettikleri yüksek öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,

6.   Meslekte en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi şart koşulan pozisyonlara başvuranlar için;

a)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları üç yıl çalıştıklarını gösterir belge veya iş sözleşmesi,

b)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

7.    Arapça dil puanı şart koşulan pozisyonlara başvuran adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış Arapça dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri),

8.   Sözleşmeli pozisyonlarda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9.   Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

NOT: Söz konusu belgelerden herhangi birini sınav esnasında sınav komisyonuna teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 V. Sınav Konuları

A.  Yönetmenlik için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (60 puan).

B.  Kameramanlık için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı kamera kullanımı) (60 puan).

C.  Tashihçi için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı metin tashihi) (60 puan).

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E-Başvuru için…

  • kpss diyanet alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker