Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (38 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (38 kişi)
08 Haziran 2012 - 21:21

Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’a , 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen unvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO UNVANI SAYI

Hemşire Ebe Tekniker

Büro Elemanı

Destek Elemanı

Biyolog

19 12 1

4

1

1

NİTELİK KODU
UNVANI
EĞİTİM
ADET
ARANILAN
ÖZ NİTELİKLER
HS01
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 1 y
ıl
ortopedi, en az 2 y
ıl
hematoloji servisinde g
örev yapmış olmak ve belgelendirmek
En az 2 yıl transplantasyon ünitesinde çalışmış olmak ve
belgelendirmek Hem
şirelikte
en az 5 y
ıl deneyimi olmak ve
belgelendirmek

HS02
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde
en az 1 y
ıl dahiliye, en az 2 yıl onkoloji servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
Is sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip
olmak

HS03
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 1 y
ıl diyaliz ünitesinde olmak üzere toplam 6 yıl diyaliz merkezlerinde görev yapmış olmak ve
belgelendirmek Diyaliz sertifikas
ına sahip
olmak

HS04
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak, en az 10 y
ıl diyaliz
merkezlerinde g
örev yapmış olmak ve belgelendirmek Hemodiyaliz
sertifikas
ına sahip olmak

HS05
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 2 y
ıl çocuk ve plastik cerrahi servisinde, en az 2
y
ıl cerrahı servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek

HS06
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 6 ay Gastroloji, Hematoloji,
İmmünoloji ve
Romatoloji servisinde g
örev vapmıs olmak ve belgelendirmek

HS07
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 2 y
ıl
psikiyatri servisinde g
örev yapmış olmak ve belgelendirmek Psikiyatri yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Adli Psikiyatri kursuna kat
ılmış olmak ve belgelendirmek.

HS08
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 4 y
ıl çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi
servisinde g
örev yapmış olmak ve belgelendirmek
HS09
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak, en az 7 y
ıl hemşire olarak görev yapmış olmak ve belgelendirmek
Üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde en az 1 y
ıl dahiliye
servisinde, en az 6 av kemoterapi servisinde g
örev vapmıs olmak ve belgelendirmek
HS10
HEMŞİRE
LİSANS
1
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak, en az 2 y
ıl hemşire olarak görev yapmış olmak ve
belgelendirmek 
Genel
Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 1 v
ıl çalışmış olmak.
HS11
HEMŞİRE
LİSANS
6
4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu
olmak,
Tercihen
yo
ğun bakım veya yanık ünitesinde çalışmış/çalışıyor olmak
ve belge­lendirmek.

HS12
HEMŞİRE
LİSE
1
Sağlık Meslek
Lisesi mezunu olmak,
üniversite
uygulama ve ara
ştırma hastanelerinde en az 4 vıl dahilive yoğun bakımda çalışmış olmak.
HS13
HEMŞİRE
LİSE
1
Sağlık Meslek
Lisesi mezunu olmak, 
üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde
en az 1 yıl çalışmış olmak. Hemşire olarak
en az 2 y
ıl tecrübeye sahip olmak CPR sertifikasına sahip
olmak

HS14
HEMŞİRE
LİSE
1
Sağlık Meslek
Lisesi mezunu olmak, en az 2 y
ıl Kalp
Damar Cerrahi servisinde
çalışmış olmak

EB15
EBE
LİSANS
1
4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 2 y
ıl
dahiliye, en az 2 y
ıl göğüs hastalıkları servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek

EB16
EBE
LİSANS
1
4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 2 y
ıl
hematoloji servisinde, en az 3 y
ıl dahiliye
servisinde g
örev yapmış olmak ve belgelendirmek
En az 2 yıl transplantasyon ünitesinde çalışmış olmak ve
belgelendirmek Kemoterapi hem
şireliği kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

EB17
EBE
LİSANS
1
4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma
hastaneler­inde en az 1 y
ıl
nefroloji ve endokrin servislerinde g
örev yapmış olmak ve belge­lendirmek.
Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Kad
ın Doğum servisinde en 1 yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek. Yenido
ğan Resüstasyon , NST
(Nonstres testi) ve emzirme dan
ışmanlığı eğitmen sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

EB18
EBE
LİSANS
9
4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak.
BY19
BİYOLOG
BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU
1
Üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde en az 1 y
ıl Biyolog
olarak
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
Pedagojik
formasyon e
ğitimi almış olmak ve Genel Biyoloji alanında yüksek
lisans
yapıyor olmak.
Bir projeye katılmış olmak ve ödül almış olmak.
KPSS 2010 sınavına girmiş olmak ve
KPSS P3 puan t
üründen en az 70 puan almış olmak.
Pnömatik
sistemlerinde en az 1 y
ıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Üniversite
Uygulama ve Ara
ştırma Hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile
geliştirilmiş HBYS
kullanm
ış olmak ve belgelemek. (Tercihen
Avicenna HBYS)

TR20
TEKNİKER
ÖNLİSANS
1
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhî Tesisat
Teknolojisi mezunu olmak Milli E
ğitim
Bakanl
ığından onaylı kurslardan alınmış, yetkili
kalorifer ate
şçi belgesi
ve s
ıhhi tesisat yardımcısı sertifikasına sahip
olmak.
MEB onaylı Bilgisayar Isletmenil60 saatlik sertifikasına sahip olmak ve belge­lendirmek.
Üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde en az 2 y
ıl Teknik
Servis Biriminde
çalışmış olmak, ve
belgelendirmek.
Üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde en az 1 y
ıl Teknik
Servis Biriminde .oksijen sistemi, azot protoksit sistemi.vakum sistemi, pn
ömatik tüplü gönderme
siste­minde ve bas
ınçlı hava
sistemlerinde
çalışmış olmak ve
belgelendirmek. Hasta ve Hekim haklar
ı
Sertifikas
ına sahip olmak ve bunu
belgelendirmek. Bilgi ve Bili
şim
Teknolojileri ve T
ıp İlk yardım
Sertifikalar
ına sahip
olmak ve bunu belgelendirmek.
Üniversite Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinde oracle forms yaz
ılım dili ile geliştirilmiş HBYS en
az 1 y
ıl kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna
HBYS)
E sınıfı ehliyete sahip olmak ve bunu
belgelendirmek. En az 1 y
ıl
deneyimli olmas
ı. Erkek
adaylar i
çin askerliğini yapmış olmak ve
belgelemek.

BE21
BÜRO ELEMANI
LİSANS
1
Lisans
mezunu olmak.(
İsletme Bölümü)
Üniversite uygulama ve araştırma
hastanelerinde En az 2 y
ıl bilgi işlem teknik ser­visinde çalışmış olmak ve belgelendirmek
En az 2 yıl üniversite
uygulama ve ara
ştırma hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile
geli
ştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve
belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) En az 4 y
ıl Özel Sektörde Satın Alma işinde çalışmış olmak ve Bonservis belgesine sahip olmak.
ISO 27001
bilgi g
üvenliği, ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği, ISO 13485 tıbbi/ medikai cihazlar kalite yönetim, hasta ve hekim hakları, marka hukuku, toplam kalite yönetimi. Satın alma
uzmanl
ık eğitimi ve nebim vvinner nae uzmanı sertifikalarına sahip
olmak.
Netsafe ve
Intel server e
ğitim
sertifikas
ına sahip olmak. Bir kamu sağlık kuruluşunda finansal analiz deneyimine sahip olduğunu belge­lendirmek.
Globai
Medical Device Nomenclature (GMDN) ve Universal Standart Products and
Services Classification (UNSPSC) kod yap
ıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankas
ı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olup, malzeme yöneti­minin farklı aşamalarında söz konusu
yap
ıları aktif olarak kullanabiliyor olmak. Erkek
adaylar i
çin askerliğini yapmış olmak ve
belgelemek.

BE22
BÜRO ELEMANI
ONÜSANS
1
Bilgisayarlı
Muhasebe ve Vergi Uygulaması önlisans Programından mezun olmak.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 10 yıl  yazı islen birimi ve
personel-özlük
islerinde çalışıyor olmak ve belgelendirmek.
İnsan Mühendisliği
Eğitim& Danışmanlık “Psikolojik Satış Teknikleri” Eğitim
sertifikasına
sahip olmak ve bunu belgelemek.
Yazı işleri
sorumluluğu yapmış veya yapıyor olmak.
Bütçe hazırlama
ve evrak, dosya arsıvleme konusunda tecrübeye sahip olmak.

BE23
BÜRO ELEMANI
LİSE
1
Herhangi
bir ortaöğretim kurumunun yabancı dil (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve
bunu belgelendirmek.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve belge­lendirmek.
MEB’den
onaylı 160 saatlik Bilgisayar Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak ve
belgelendirmek.
MEB’den onaylı
80 saatlik Tıp Sekreterliği sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Üniversite
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin İstatistik biriminde çalışmış olmak ve
bunu belgelendirmek.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl Teknik Şartname Hazırlama
Komisyonunda ve Muayene kabul sekreterliği yapmış olmak ve belge­lendirmek.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde makam sekreterliği yapmış veya yapıyor
olmak ve belgelendirmek
Oracle
forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek.
(Terci­hen Avicenna HBYS)
Satın Alma
Uzmanlık Eğitimi, E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi, İnsan Kaynaklan ve Uzmanlık Eğitimi
Sertifikalarına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite uygulama ve
araştırma hastanelerinde TAEK yazışmaları sekreteryalığı ve dozimetre takip
islenilen yapmış olmak ve belgelemek.

BE24
BÜRO ELEMANI
LİSE
1
Herhangi
bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl bilgi işlem teknik ser­visinde
çalışmış olmak ve belgelendirmek.
MEB’den
onaylı en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği kurs bitirme belgesine sahip
olmak ve belgelendirmek.
Oracle
forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS’ni en az 2 yıl süre ile kullanmış
olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS)
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl ağ bağlantıları tesisi
kurulumu , donanım sistem kurulumu ve otomasyon sistemleri konularında çalışmış
olmak ve belgelemek.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde finansal analiz ve piyasa fiyat araştırması
konularında deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. E-Ticaret Uzmanlık Eğitim
Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek, Netsafe Security Gateway Temel Eğitim
Katılım Sertifikasına sahip olmak ve belgel­emek.
Nod-32
Antivirüs Teknik Destek Uzmanı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Kaspersky Admın KIT yönetim Eğitim sertifikasına sahip olmak. VVeb tasarım,
Photoshop, ETA ve NETSIS uygulama programları eğitimini almış olmak ve
belgelendirmek.
MEB onaylı
en az 30 saatlik KlEM (Kamu İnternet Erişim Merkezi) kurs bitirme belgesine
sahi p olmak.
ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. ISO 20000-1 Bilgi
Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. ISO
13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. Erkek
adaylar için askerliğini vapmıs olmak ve belgelemek.

DE25
DESTEK ELEMANI
LİSE
1
Şoför
olarak çalıştırılmak üzere:
Lise
mezunu olmak.
Üniversite
uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 10 yıl makam şoförlüğü ve
ambulans şoförlüğü
yapmış olmak ve belgelendirmek.
En az 5 yıllık
E sınıfı surucu belgesine sahip olmak
En az 5 yıllık
SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak
Ambulans şoförlüğü
bonservisine sahip olmak ve belgelendirmek.
M.E.B.
onaylı Direksiyon eğitimi öğreticileri kursu belgesine ve M.E.B. onaylı oto
motor
tamirciliği
kalfalık belgesine sahip olmak ve belgelendirmek
M.E.B.
onaylı 120 saatlik bilgisayar meslek dalı eğitim programları kurs sertifikasına
sahip
olmak ve belgelendirmek.
Erkek
adaylar için askerliğini vapmıs olmak ve belgelemek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getiremeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel sarflar ile 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a-) Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan

adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d-) 657 sayılı kanunun 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e-) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-2010 KPSS (B) Grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunlan için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İsletme Müdürlüğü’nden temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu is talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS gruplarına göre puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) is günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 is günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İsletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan alınacak)
 2. Öğrenim Belgesi
 3. Özgeçmiş
 4. 1 Adet resim
 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 6. KPSS Sınav Sonuç belgesi
 7. Erkeklerde Askerlik durumunu gösteren belgesi
 8. Öğrenimle ilgili koşullarda istenilen belgeler
 9. Aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini: çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hastane Müdürlüğü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kase ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe
 2. 8 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Adliyeden Sicil Temiz Kâğıdı
 5. Diploma(Aslı veya noterden tasdikli)
 6. KPSS Sonuç Belgesi
 7. Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)
 8. Askerlik Belgesi (Aslı ya da Noterden Tasdikli)
 9. Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi (varsa)

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım