YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Uzman Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Uzman Alım İlanı
31 Mayıs 2012 - 7:40

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN ALINACAKTIR.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2010 veya 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) alınacak bilişim personeli sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” in Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR

a)  Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşullan taşımak ve 35
yaşından gün almamış olmak.

Bilişim Personeli İçin;

b)   Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)         (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)       Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

 

B-ÖZEL ŞARTLAR (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

 

        ÖDENECEK
KADRO ALINACAK PERSONEL TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ÜCRET
UNVANI ADEDİ ŞARTLAR (BRÜT)
    1.

2.

3.

İlişkisel veritabanlan üzerinde çalışan Java/J2EE ile program geliştirme konusunda deneyimli olmak. UML 2.0 – Unifıed Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak. JSP/Servlet, Struts, Spring, Spring MVC ve ORM (en az birinde Hibernate, IBATIS) araçlarında iyi derecede deneyimli olmak.  
WEB   4. SOA – Service Oriented Architecture (soap, wsdl, xml,  
TABANLI 3   xslt, xsd) ve Web teknolojileri (DHTML, XHTML, 5922,58TL
JAVA İLE     CSS, Javascript, Ajax) konularında deneyimli olmak.  
YAZILIM   5. Java/J2EE uygulama geliştirme araçlarında (Eclipse,  
GELİŞTİRME     CVS, SVN vb.) ile uygulama geliştirme konusunda  
DE İLERİ     deneyimli olmak.  
SEVİYEDE   6. Unit test,  performans  testleri,  refactoring,  nesneye  
YAZILIM     yönelik   prensipler,    tasarım   kalıpları    konularında  
UZMANI   7. 8.

9.

10

11

deneyimli olmak.

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü

konularında bilgi sahibi olmak.

J2EE   platformu   ve   uygulama   sunucusu   (Oracle

Weblogic, Apache Tomcat, GlassFish gibi) kullanarak

uygulama geliştirmiş olmak.

Veritabanı    mimarisi,    tasarımı    ve    optimizasyonu

konularında deneyimli olmak,

Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında deneyimli

olmak.

Jasperreport raporlama araçlarında deneyimli olmak.

 
    Tercihen;  
    1.

2.

Java tabanlı Portal çözümleri konusunda bilgi sahibi

olmak.

Oracle   Business   Intelligence   aracında bilgi   sahibi

olmak.

 

 

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ


 

Unix  işletim   sistemleri güvenliği     konularında

1.    Genel   olarak  Linux  veya
kurulumu,     yönetimi     ve
deneyimli olmak.

 1. Oracle 10g/l lg sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak.
 2. Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak.

 

 1. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri dercede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 2. İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.

6.    Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları
ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota
yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik
seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında
bilgi sahibi olmak.

 1. Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.
 2. Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonlan yapabilmek.
 3. Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 4. Oracle LogMiner ayarlan yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalannı hazırlamış ve yürütmüş olmak.
 6. Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak.
 7. Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konulannda politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

 1. Veritabanı yönetimi sistemleri konusunda eğitim almış olmak.
 2. Oracle OCA ve/veya OCP sertifıkalanna sahip olmak.
  1. Oracle Standby Server veya Oracle DataGuard kurulumu yapmış ve işletmiş olmak.


5922,58TL

 

SİSTEM-AG YÖNETİCİSİ


 

 1. Microsoft Sunucu İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği konulannda deneyimli olmak.
 2. Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlannın (domain) ve kullanıcı hesaplannın tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalannın belirlenmesi kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.
 3. Log/günlük toplama ve yönetim sistemlerin kurulumunu ve yönetimini yapmış olmak.
 4. Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlannın kurulum, yönetim ve optimizasyonlan konulannda deneyimli olmak.
 5. Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi konulannda deneyimli olmak.
 6. Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kumlumu ve yönetilmesi konulannda deneyimli olmak.
 7. Ağ topolojisinin tasannu, yönlendirme (routing), İP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olmak.
 8. Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasannu, kurulumu ve yönetilmesi konularında bilgi sahibi olmak.
 9. Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasanmı ve yönetilmesi konulannda deneyimli olmak.

Tercihen

 1. Microsoft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Uzmanı (MCITP – Microsoft Certified İT Professional) sertifika sahibi olmak.
 2. CCNA (Cisco Certified Netvvork Associate) (Cisco Sertifikalı Netvvork Uzmanı) sertifikasyon sahibi olmak.
 3. Microsoft, Unix veya Linux gibi farklı platform ve sistemler arasındaki uyumluluğun ve haberleşmenin sağlanması konularında deneyimli olmak.
 4. Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısının tasarlanması konulannda deneyimli olmak.
 5. PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemlerinin tasarlanması konularında deneyimli olmak.
 6. Saldın tespit sistemleri ve güvenlik duvarlan için kurallann tanımlanması, kurulması ve yönetim konularında deneyimli olmak.
 7. Veri depolama sistemleri (diskler, NAS, SAN) kurulum ve yönetimi konularında deneyimli olmak.
 8. Cluster ve NLB (Netvvork Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemlerin kurulum ve yönetim konulannda deneyimli olmak.
 9. Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi konulannda deneyimli olmak


5922,58TL

 

C-OZEL ŞARTLAR (UZMAN PERSONEL İÇİN)

 

KADRO

UNVANI

ALINACAK PERSONEL ADEDİ TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

ÖDENECEK ÜCRET (BRÜT)

UZMAN 2 Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3696,48 TL

UZMAN 2 Fakültelerin    İşletme    veya    İktisat    bölümlerinden    mezun    olmak    ve Yükseköğretimin finansmanı alanında en az iki yıl çalıştığını belgelemek veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TL

UZMAN 3 Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak ve bu alanda en

az iki yıl çalışmış olmak veya bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış

olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B)

düzeyinde puan almış olmak.

3696,48 TL

UZMAN 1 Fakültelerin    Elektrik-Elektronik,    Elektronik    ve    Haberleşme,    Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ses, görüntü ve ışık sistemlerinin   yönetimi,    simültane    sistemlerinin   yönetimi,    canlı    yayın hizmetlerinin sunulması konularında (konferans salon hizmetleri) en az iki yıl çalışmış olmak veya alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TL

UZMAN 1 Fakültelerin İstatistik veya sosyoloji bölümünden mezun olmak ve istatistik

alanında en az iki yıl çalışmış olmak veya yüksek lisans veya doktora yapmış

olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B)

düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TL

 

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

l)Başvuru formu

2)Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4)KPSS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylarda getirilmesi zorunludur)

5)KPDS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için)

6)GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge

7)GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini

bildiğini gösterir belge

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvurulann incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2010 veya 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylann listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başanlı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1-    Yazılım Mühendisliği,

2-    Proje Yönetimi,

3-    Oracle Database

4-    Veritabanı yönetim sistemleri,

5-    SQL,

6-    Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++),

7-    Bilgisayar Ağları,

8-    Bilgi Güvenliği,

9-    İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,

10-  Takım çalışması,

11-  Pozisyonla ilgili diğer konular

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulann en az 3′ ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.

* Uzman personelin sözlü sınav konulan mezuniyet alanlan ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym