Van SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Van SYDV Personel Alım İlanı
02 Mayıs 2012 - 11:11

VAN İLİ MERKEZ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Merkez  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 13 ( onüç ) adet, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi,” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar tercih edilecektir

9. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

10.        Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

11.        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

12.        Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan sadece birinden tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

13.        Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2.SYD Vakfına alınacak olan personellerden 1 adet Bilgisayar Mühendisi,1 adet Hukuk Mezunu(Avukatlık stajını yapmış olmak şarttır), 1 adet İnşaat Mühendisi,1 adet Bilgisayar Öğretmenliği ve 1 adet Eğitim Fakültesi mezunu alınacak ve başvuru yapanlar arasından, KPSS puanı en yüksek olan 3’er kişi mülakata davet edilecektir.

 II.    İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU 

 

SIRA NO

ALINACAK

PERSONEL

 

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

 

1

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

 

 

7

 

 

 

21

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birinden mezun olmak.

 

 

2

 

Büro Görevlisi

 

1

 

3

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak.

 

      

3

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

 

1

 

 

3

 

Eğitim Fakültelerinden birinden mezun olmak.

 

 

4

 

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

1

 

3

 

Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak

 

4

 

Hukukçu

 

1

 

3

Hukuk Fakültesinden mezun olmak. (Avukatlık stajını yapmış olmak şarttır)

 

 

5

 

Bilgisayar Mühendisi

 

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği mezunu (iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

6

 

İnşaat Mühendisi

 

1

 

3

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak. (iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

III. BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.KPSS Sonuç Belgesi

4.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )

6.Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

   IV.  BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Van İli Merkez Bahçıvan Mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Mayıs 2012 / 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 17.00 Mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) KPSS şartı bulunan kadrolar için İlan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 39 kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

 V.  DİĞER HUSUSLAR

a) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Mülakatlar 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacaktır. Mülakatların yetişmemesi durumunda ertesi günü devam edecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

 VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi            : Bahçıvan mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 VAN

Tel                : 0432 215 80 81

 VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Van Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bilgi İşlem Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

           İLAN OLUNUR

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

  1. vanli
    15 Eylül 2012 - 07:55

    Allah rızası için söyleyin bu ülke kimin… Bıktık torpilden. Ercişte sosyal yardımlaşmaya eleman alınacaktı birincide iptal edildi bir nedenle.. oysa türkiyenin her yerinde aynı şeyler oldu birden fazla yere başvurma. hiçbiri iptal etmedi. Ercişte iptalden sonra geçen hafta yine alım oldu ama bu defada Türkiyenin başka yerinde olmayan bir şey vardı. İş alım şartında inşaat mühendisi yazıyor ve 2 yıl tecrübeli olması isteniyor. vakıfa alınan elemanın görevi ihtiyaç sahiplerini temin etmek bu arada iyi bilgisasyar kullanmaktır… bu kural sizce istenilen adama göre uydurulmuş şart değilmi… Allah rızası için yeter…. bunca işsiz adam var açılan tüm kadrolarda adama göre… bakın van myoya bedenci alınıyor 6 sene tecrübeli olma şartı isteniyor.. şimdi soralım. 6 sene tecrübeli olan adam bu işe başvurur mu… niye denetlenmez bu işler acaba… vahşi doğadamıyız ki hep güçlü kazanıyor niye haklı hep kaybediyor…. sydv ilanında doğubeyazıt ise 70 Üds şartı koymuş.. Emin olun Türkiyenin hiçbir yerinde olmaz bu.. doktora için bile 55-60 puan şartı var yanbni bilim adamı için bile bu yeteren ve bazıları üdsyi on senede geçemezken sıradan üniversite mezunu nasıl geçsin… bu demek ki adamlarını almak için engel koyuyorlar… sesimizi duyurun. vatandaş rıza….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.