Van SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Van SYDV Personel Alım İlanı
02 Mayıs 2012 - 11:11

VAN İLİ MERKEZ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Merkez  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 13 ( onüç ) adet, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi,” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar tercih edilecektir

9. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

10.        Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

11.        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

12.        Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan sadece birinden tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

13.        Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2.SYD Vakfına alınacak olan personellerden 1 adet Bilgisayar Mühendisi,1 adet Hukuk Mezunu(Avukatlık stajını yapmış olmak şarttır), 1 adet İnşaat Mühendisi,1 adet Bilgisayar Öğretmenliği ve 1 adet Eğitim Fakültesi mezunu alınacak ve başvuru yapanlar arasından, KPSS puanı en yüksek olan 3’er kişi mülakata davet edilecektir.

 II.    İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU 

 

SIRA NO

ALINACAK

PERSONEL

 

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

 

1

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

 

 

7

 

 

 

21

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birinden mezun olmak.

 

 

2

 

Büro Görevlisi

 

1

 

3

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak.

 

      

3

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

 

1

 

 

3

 

Eğitim Fakültelerinden birinden mezun olmak.

 

 

4

 

 

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

1

 

3

 

Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olmak

 

4

 

Hukukçu

 

1

 

3

Hukuk Fakültesinden mezun olmak. (Avukatlık stajını yapmış olmak şarttır)

 

 

5

 

Bilgisayar Mühendisi

 

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği mezunu (iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

6

 

İnşaat Mühendisi

 

1

 

3

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak. (iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

III. BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.KPSS Sonuç Belgesi

4.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )

6.Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

   IV.  BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Van İli Merkez Bahçıvan Mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Mayıs 2012 / 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 17.00 Mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) KPSS şartı bulunan kadrolar için İlan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 39 kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

 V.  DİĞER HUSUSLAR

a) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Mülakatlar 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacaktır. Mülakatların yetişmemesi durumunda ertesi günü devam edecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

 VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi            : Bahçıvan mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 VAN

Tel                : 0432 215 80 81

 VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Van Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bilgi İşlem Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

           İLAN OLUNUR

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 • van sydv
 • van sydv personel alımı 2012
 • sydv mülakat listesi
 • van sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı
 • www vansydv gov tr
 • van sydv personel alımı
 • van sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi
 • van memur alımları
 • van personel alımı 2012
 • van sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı memur alımı 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. vanli
  15 Eylül 2012 - 07:55

  Allah rızası için söyleyin bu ülke kimin… Bıktık torpilden. Ercişte sosyal yardımlaşmaya eleman alınacaktı birincide iptal edildi bir nedenle.. oysa türkiyenin her yerinde aynı şeyler oldu birden fazla yere başvurma. hiçbiri iptal etmedi. Ercişte iptalden sonra geçen hafta yine alım oldu ama bu defada Türkiyenin başka yerinde olmayan bir şey vardı. İş alım şartında inşaat mühendisi yazıyor ve 2 yıl tecrübeli olması isteniyor. vakıfa alınan elemanın görevi ihtiyaç sahiplerini temin etmek bu arada iyi bilgisasyar kullanmaktır… bu kural sizce istenilen adama göre uydurulmuş şart değilmi… Allah rızası için yeter…. bunca işsiz adam var açılan tüm kadrolarda adama göre… bakın van myoya bedenci alınıyor 6 sene tecrübeli olma şartı isteniyor.. şimdi soralım. 6 sene tecrübeli olan adam bu işe başvurur mu… niye denetlenmez bu işler acaba… vahşi doğadamıyız ki hep güçlü kazanıyor niye haklı hep kaybediyor…. sydv ilanında doğubeyazıt ise 70 Üds şartı koymuş.. Emin olun Türkiyenin hiçbir yerinde olmaz bu.. doktora için bile 55-60 puan şartı var yanbni bilim adamı için bile bu yeteren ve bazıları üdsyi on senede geçemezken sıradan üniversite mezunu nasıl geçsin… bu demek ki adamlarını almak için engel koyuyorlar… sesimizi duyurun. vatandaş rıza….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba