Uşak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Uşak SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:10
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” 16.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03/04/2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yayınlanmıştır. Ayrıca bu konuda 2012/14 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Uşak İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,2012/12-14 sayılı Genelgeler, yukarıda bahsedilen esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 3 (üç) adet Büro Görevlisi ve 2 (iki) adet Yardımcı Hizmetli unvanlarında toplam 7 personel istihdam edilecektir.
 
 
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli
 
 
I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 
A) GENEL ŞARTLAR
 
1- T.C Vatandaşı olmak.
2– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3– 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4– Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da Askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6– Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.
7– Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8– Alınacak unvanlarda;
a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.
b) Büro Görevlisinde 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
9– ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
 
1- Yardımcı Hizmet Görevlisinde;
 
     a) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
     b)  B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
     c)   ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 
 
2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde;
    
     a) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
     b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
 
 
II-İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU VE ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU) 
 

 

SIRA NO
ALINACAK PERSONELİN UNVANI
ALINACAK PERSONEL SAYISI
MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI
ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU)
1
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
2
6
4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.
 
2
Büro Görevlisi
3
9
4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
3
Yardımcı Hizmet Görevlisi
2
6
Lise ve dengi okul mezunu olmak.

 

 
III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1– Başvurular 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü başlayacak olup 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 17:30’da sona erecektir.
 
 
2- Başvurular yalnızca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ sitesinden on line olarak yapılacaktır. Vakfımıza bizzat  veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
3– İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata çağırılacaktır. 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 6 (altı) kişi, 3 adet Büro Görevlisi için 9 (dokuz) kişi ve 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi için 6 (altı) kişi  kendi unvanları içerisinde, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 
 
4- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:
 
 a) Özgeçmiş.
 b) Nüfus cüzdanı.
 c) KPSS sonuç belgesi.
 d) Diploma veya mezuniyet belgesi.
 e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 f) Adli sicil belgesi.
 g) 3 adet fotoğraf.
 h) B sınıfı sürücü belgesi. (Yardımcı Hizmetli unvanı için)
 ı) Bilgisayar sertifikası. (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi-Büro Görevlisi unvanları için)    
 
                                     
5– Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.
 
 
6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
 
 
7- Personel alımına ilişkin ilan,duyuru ve bilgilendirme işlemleri Uşak Valiliği web adresinde (www.usak.gov.tr) yayınlanacaktır.
 
 
8MÜLAKAT YERİ: Hükümet Konağı 3. katında bulunan Valilik Toplantı Salonu.
 
    MÜLAKAT TARİHLERİ :
 
 
1-       22 Mayıs 2012 Salı günü saat;
 
                10:00 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
                14:30 Büro Görevlisi
 
     
2-       23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat;
 
               10:00 Yardımcı Hizmet Görevlisi için mülakat yapılacaktır.
 
 
9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
 
IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
 
 
Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Uşak Valiliğinin  www.usak.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 
 
İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI
Uşak İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Adres: Ünalan Mahallesi Yiğit Sokak No: 34/B
Telefon: 0 276 224 41 09
 0 276 227 39 54
 
 
İLAN OLUNUR. 04/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım