Uşak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Uşak SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:10
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” 16.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03/04/2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yayınlanmıştır. Ayrıca bu konuda 2012/14 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Uşak İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,2012/12-14 sayılı Genelgeler, yukarıda bahsedilen esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 3 (üç) adet Büro Görevlisi ve 2 (iki) adet Yardımcı Hizmetli unvanlarında toplam 7 personel istihdam edilecektir.
 
 
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli
 
 
I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 
A) GENEL ŞARTLAR
 
1- T.C Vatandaşı olmak.
2– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3– 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4– Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da Askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6– Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.
7– Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8– Alınacak unvanlarda;
a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.
b) Büro Görevlisinde 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
9– ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
 
1- Yardımcı Hizmet Görevlisinde;
 
     a) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
     b)  B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
     c)   ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 
 
2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde;
    
     a) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
     b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
 
 
II-İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU VE ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU) 
 

 

SIRA NO
ALINACAK PERSONELİN UNVANI
ALINACAK PERSONEL SAYISI
MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI
ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU)
1
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
2
6
4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.
 
2
Büro Görevlisi
3
9
4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
3
Yardımcı Hizmet Görevlisi
2
6
Lise ve dengi okul mezunu olmak.

 

 
III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1– Başvurular 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü başlayacak olup 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 17:30’da sona erecektir.
 
 
2- Başvurular yalnızca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ sitesinden on line olarak yapılacaktır. Vakfımıza bizzat  veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
3– İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata çağırılacaktır. 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 6 (altı) kişi, 3 adet Büro Görevlisi için 9 (dokuz) kişi ve 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi için 6 (altı) kişi  kendi unvanları içerisinde, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 
 
4- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:
 
 a) Özgeçmiş.
 b) Nüfus cüzdanı.
 c) KPSS sonuç belgesi.
 d) Diploma veya mezuniyet belgesi.
 e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 f) Adli sicil belgesi.
 g) 3 adet fotoğraf.
 h) B sınıfı sürücü belgesi. (Yardımcı Hizmetli unvanı için)
 ı) Bilgisayar sertifikası. (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi-Büro Görevlisi unvanları için)    
 
                                     
5– Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.
 
 
6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
 
 
7- Personel alımına ilişkin ilan,duyuru ve bilgilendirme işlemleri Uşak Valiliği web adresinde (www.usak.gov.tr) yayınlanacaktır.
 
 
8MÜLAKAT YERİ: Hükümet Konağı 3. katında bulunan Valilik Toplantı Salonu.
 
    MÜLAKAT TARİHLERİ :
 
 
1-       22 Mayıs 2012 Salı günü saat;
 
                10:00 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
                14:30 Büro Görevlisi
 
     
2-       23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat;
 
               10:00 Yardımcı Hizmet Görevlisi için mülakat yapılacaktır.
 
 
9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
 
IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
 
 
Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Uşak Valiliğinin  www.usak.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 
 
İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI
Uşak İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Adres: Ünalan Mahallesi Yiğit Sokak No: 34/B
Telefon: 0 276 224 41 09
 0 276 227 39 54
 
 
İLAN OLUNUR. 04/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba