Türk Eximbank Büro Elemanı Alım İlanı 2012 (17 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Türk Eximbank Büro Elemanı Alım İlanı 2012 (17 kişi)
05 Mayıs 2012 - 15:08

BÜRO ELEMANI ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamıza, İstanbulda görevlendirilmek üzere sınav ile 17 büro elemanı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    En az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme Fakültelerinin İşletme bölümlerinden,

En az 4 yıllık eğitim veren İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin veya yüksekokulların Halkla

İlişkiler bölümlerinden,

2 yıllık eğitim veren yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden,

ya da bunlara denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya

yüksekokullardan mezun olmak,

c)    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 ve/veya 2011 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

 • İşletme alanında, KPSSP-29 puan türünden alınacak 11 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (110) kişi içerisinde bulunmak,
 • Halkla ilişkiler alanında, KPSSP-3 puan türünden alınacak 1 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (10) kişi içerisinde bulunmak,
 • Büro yönetimi ve sekreterlik alanında, KPSSP-93 puan türünden alınacak 5 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (50) kişi içerisinde bulunmak,

d)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e)     Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en az 30.03.2013’ e kadar tecilli olmak,

f)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

h)    Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi

hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak, i)    Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Büro Elemanı Giriş Sınavı için başvurular, 11.05.2012 tarihinden 28.05.2012 günü mesai bitimine (Saat 17:30) kadar Bankamız İnternet sayfası üzerinden 2012 Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan iki sınavdan yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı    sınav    100    tam    puan    üzerinden    değerlendirilecek,    yazılı    sınav    notu    ve    ilgili    KPSS    notu

ortalamasına göre alan notu hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2’nin c şıkkında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek

kişi sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan     sözlü     sınavda     alınan     puan,     alan     puanı     ağırlıklandırılarak     adayın     nihai     başarı     puanı

belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarında;

Alan puan ağırlığı %70 (KPSS ve yazılı sınav notlarının ortalaması)

Sözlü sınav ağırlığı %30’dur.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar aday sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen miktarda yedek aday belirlenecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a)  İşletme Alanı İçin : Temel İktisat – İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe.

b)  Halkla ilişkiler için: Halkla İlişkiler, İletişim Kuramları, Medyayla İlişkiler, Mesleki İngilizce.

c)      Büro yönetimi ve sekreterlik için : Sekreterlik İlkeleri, Resmi Yazışmalar, Protokol Kuralları, Dosyalama Teknikleri, Büro Yönetiminin Temel İlkeleri.

6. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 23.06.2012 tarihinde “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beşevler/ANKARA” adresinde saat 14:00’ da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılabileceklere sınav giriş belgesi gönderilmeyecek olup; yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Türk Eximbank internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nufus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan Büro Elemanı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan Büro Elemanı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve başarılı aday sayısı ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Büro Elemanı alma hakkı saklıdır.

8. BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve 0312 418 60

37 nolu telefondan edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Milli Müdafaa Cad. No: 20

06100 Bakanlıklar/ANKARA

 • kpssp29 alımları 2013
 • 2012 büro yönetimi ve sekreterlik kpss taban puanları
 • büro yönetimi atama puanları
 • büro yönetimi ve sekreterlik puanları 2012
 • büro yönetimi kpss taban puanları 2012
 • büro yönetimi ve sekreterlik kpss 2012
 • büro yönetimi ve sekreterlik taban puanları 2012 kpss
 • büro yönetimi atanma puanları
 • büro yönetimi ve sekreterlik eleman alımı
 • büro yönetimi ve sekreterlik atanma puanları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba