Trabzon Araklı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Trabzon Araklı SYDV Personel Alım İlanı
14 Mayıs 2012 - 11:50

T.C.

TRABZON VALİLİĞİ ARAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Araklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 2 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Adet Büro Görevlisi ve 1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunun uyarınca Belirsiz Sürcü Sözleşmeli 4 (dört) Personel alınacaktır.

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3)      18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)      Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)   Vakıflarda İlk defa istihdam edilecek Muhasebeci, ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar Programları kullanabilmek vb.Özel şartlar da aranabilir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ : ( 2 Adet)

a- Üniversitelerin 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından tercihen; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri. Sosyoloji.Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık, ve Rehberlik. Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak)

b- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

 c-Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

2-  BÜRO PERSONELİ: (1 Adet )

a- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun.Bilgisayar Sertifikasına , Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

b- îşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

3-  YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ : (1 Adet)

a- En az İlköğretim Okulu mezunu olmak C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adaylar, http://app.aile.gov.tr/vakifIlan/ adresine online olarak 03/05/2012 tarihinde başvuruda bulunacak ve başvurular  18/05/2012 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-       Başvuru sonrasında başvurular kurumumuz tarafından sistem üzerinden incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4-  Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Persone! Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2-      (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi.

3-      KPSS sınav sonuç belgesi

4-      Başvuru tarihi itibariyle Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

5-      Adli sicil kaydı.

6-      2 Adet Fotoğraf

7-      Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

8-      Sağlık Raporu

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1-Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirli Süreli Sözleşmeli Personel alımı ite ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi ve yardımcı Hizmet Personeli adaylarından başvurusu kabul edilen her personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır ve ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenir.

2- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri İmzaianmayaeaktır.

3-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanmasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabİIİr.

ÜCRETLER

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi pozisyonuna yerleşecek adayla aylık 2,731,00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme İmzalanacaktır

Büro personeli pozisyonuna yerleşecek adayla aylık 2.443.00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır

Yardımcı Hizmetler pozisyonuna yerleşecek adayla aylık 1.644,00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

2- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 3294 sayılı kanun ve 02/08/2006 tarih ve   2006/4 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

NOT:Başvurular Online olarak http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.