Terme SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Terme SYDV Personel Alım İlanı
14 Mayıs 2012 - 11:35

PERSONEL ALIM İLANI

Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” uyarınca 4 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ :

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay deneme süreli )

İSTENİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI : 4 ( Dört )

PERSONELİN NİTELİĞİ / ÜNVANI : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 ( Üç ) adet,

Büro Görevlisi 1 ( Bir ) adet.

B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Adli sicil kaydı bulunmamak

7- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

8- Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülteleri ve dengi okullarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

9- En son yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10- Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak olan Sağlık Kurul Raporu ( Mülakattan sonra işe alınması kesinleşen adaylardan alınacaktır.)

C- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR :

1- Eğitim Durumu : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek olan personelin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

Büro Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek olan 1 ( bir ) adet personelin Siyasal Bigiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ( tercih nedenidir )

4- Terme sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

5- Aktif olarak araç kullanacağından altı ay içerisinde en az B sınıfı sürücü belgesi alınacaktır.

D- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvuruda istenilen belgeler ile birlikte 21.05.2012 tarih ve saat : 17:00 mesai bitimine kadar Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna alındı belgesi karşılığı şahsen veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak başvurabileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvuran adayların belgelerinin incelenmesi neticesinde eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

E- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

1- Nüfus kayıt örneği

2- Başvuru dilekçesi, (özgeçmiş, varsa iş deneyimleri, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacak).

3- İşe alım sürecindeki KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Varsa sürücü belgesi fotokopisi

6- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

7- Adli sicil kaydı belgesi

8- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmuş ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge

9- Varsa daha önce çalıştığı yerden almış olduğu referans mektubu

10- Varsa Bilgisayar yeterlilik belgesi ( diploma, sertifika veya kurs belgesi )

11- Başvuru esnasında belgelerin fotokopisi kabul edilecek olup, işe yerleştirilmesine karar verilenlerden belgelerin asılları istenecektir.

F- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER :

1- Mülakat sınavında adayların Bilgisayar, Proje, yabancı dil bilgisi, Sürücü belgesi ile kendini ifade yeteneği, Muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve genel kültür, sosyal diyalog ve iletişim becerisi gibi kriterler dikkate alınacaktır.

2- Başvuran adaylar, her bir pozisyon için KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 3 katı aday Mülakata çağrılacaktır.

3- Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Terme Kaymakamlığı internet sitesinden (www.terme.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Terme Hükümet Konağı ve Vakıf Başkanlığının ilan panosunda yayınlanacak olup, Mülakat tarihide bu ilanda duyurulacaktır.

4- Vakıf Başkanlığınca oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından her bir unvan için belirlenen sayı kadar asil personel ve alınacak personel kadar da yedek aday seçimi yapılacak olup, Mütevelli Heyetinin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7- Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup süresi içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılabilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR :

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda hareket edilecektir.

2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

L) MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Müracaat Tarihi : 07.05.2012 – 21.05.2012

Müracaat Yeri : Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı

Fenk Mahallesi Çarşamba Caddesi Öğretmenevi altı.

Terme SYDV : 0362.876.33.46

e-posta : TERME_SYDV_55@hotmail.com

online başvuru adresi : http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım