Sinop Dikmen SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Dikmen SYDV Personel Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 8:01

DİKMEN

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 15/05/2012 tarih ve 07 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Gene) Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları İş Tanımları. Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, mülakat ile 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

1-        İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                  : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli) başvuruların   http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx   adresinden   onlme   olarak yapılması zorunludur.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitilmiş olmak ve 35 yaşım doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olanlar tercih edilecektir.

9)     ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

11)  En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ( Erkek Adaylar için)

12)      Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13)  Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Dikmen ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

Unvanı: Büro Görevlisi

 1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullarıma ehliyetine sahip olmak.

3)  18 yaşmı bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikte ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irıikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)     Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

9) ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile Özrü bulunmamak.

12)       Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13)       Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Dikmen ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak,

3 BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1  ) Özgeçmiş (CV örneğine uygun formatta)

2  ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (smavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3  ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Yerleşim Yeri Belgesi 

5  ) 2 adet vesikalık fotoğraf. ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)

6  ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7  ) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-)Adli Sicil kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

9-) KPSS sonuç belgesi

10) Varsa herhangi bir dil sınavı sonuç belgesi.

11)Varsa iş deneyim belgesi.

12) Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi

4 BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili Görevli              : Çiğdem ÇAKIR (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri       : 16.05.2012- 23.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00)

23.05.2012 tarihi mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu         : (0368) 771 21 66                e-posta: dikmensydv@hotmail.com

Başvuru Adresi         : Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı

Kat: 1 57660 Dikmen/SİNOP

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvur ular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)       Dikmen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayaı-ak sıralanır ve alınacak kişi sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılır. Mülakat çağrılacak aday listesi 24-25.05.2012 tarihlerinde ilan edilecek ve telefonla bildirilecektir. Mülakat sonucu 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İncele Görevlisi ve 1 (bîr) adet Büro Görevlisi unvanına seçilen aday Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük talimatı sonucunda işe başlatılır.

3)  Her aday yalnızca bir alana başvuru yapabilir. Aynı anda iki alana birden başvuru yapılmayacaktır. Sıralama KPSS puanının %60’ı mülakat puanının %40’ı toplanarak yapılır. En yüksek puanı alan kişi kazanmış sayılır.

3)  Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Dikmen Kaymakamlığı web adresinde (www.dikmen.gov.tr) yayınlanacaktır.

4)  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.