Sinop Dikmen SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Dikmen SYDV Personel Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 8:01

DİKMEN

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 15/05/2012 tarih ve 07 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Gene) Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları İş Tanımları. Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, mülakat ile 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

1-        İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                  : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli) başvuruların   http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx   adresinden   onlme   olarak yapılması zorunludur.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitilmiş olmak ve 35 yaşım doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olanlar tercih edilecektir.

9)     ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

11)  En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ( Erkek Adaylar için)

12)      Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13)  Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Dikmen ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

Unvanı: Büro Görevlisi

 1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullarıma ehliyetine sahip olmak.

3)  18 yaşmı bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikte ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irıikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)     Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

9) ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile Özrü bulunmamak.

12)       Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13)       Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Dikmen ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak,

3 BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1  ) Özgeçmiş (CV örneğine uygun formatta)

2  ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (smavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3  ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Yerleşim Yeri Belgesi 

5  ) 2 adet vesikalık fotoğraf. ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)

6  ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7  ) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-)Adli Sicil kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

9-) KPSS sonuç belgesi

10) Varsa herhangi bir dil sınavı sonuç belgesi.

11)Varsa iş deneyim belgesi.

12) Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi

4 BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili Görevli              : Çiğdem ÇAKIR (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri       : 16.05.2012- 23.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00)

23.05.2012 tarihi mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu         : (0368) 771 21 66                e-posta: dikmensydv@hotmail.com

Başvuru Adresi         : Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı

Kat: 1 57660 Dikmen/SİNOP

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvur ular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)       Dikmen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayaı-ak sıralanır ve alınacak kişi sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılır. Mülakat çağrılacak aday listesi 24-25.05.2012 tarihlerinde ilan edilecek ve telefonla bildirilecektir. Mülakat sonucu 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İncele Görevlisi ve 1 (bîr) adet Büro Görevlisi unvanına seçilen aday Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük talimatı sonucunda işe başlatılır.

3)  Her aday yalnızca bir alana başvuru yapabilir. Aynı anda iki alana birden başvuru yapılmayacaktır. Sıralama KPSS puanının %60’ı mülakat puanının %40’ı toplanarak yapılır. En yüksek puanı alan kişi kazanmış sayılır.

3)  Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Dikmen Kaymakamlığı web adresinde (www.dikmen.gov.tr) yayınlanacaktır.

4)  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym