Saraydüzü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Saraydüzü SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 13:58

SARAYDÜZÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

 

Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02/05/2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin  Norm Kadro Standartları İş Tanımları ,  Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, mülakat ile 1 adet Büro Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

 

Başvuruların     http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinde online olarak yapılması zorunludur.

 

1-         İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                    : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli)

Unvanı                         : Büro Görevlisi

2-         ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından, iktisat,işletme,maliye ve muhasebe bölümü mezunu olmak. 

9) ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

11) Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

12) Saraydüzü İlçesin nüfusuna kayıtlı olmak.

3 – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 ) Özgeçmiş  (CV örneğine uygun formatta )
2 ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi
3 ) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 ) 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6 ) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-)Adli Sicil kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-) KPSS sonuç belgesi
9) Varsa herhangi bir dil sınavı sonuç belgesi.

4 – BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili Görevli                 : Perihan YÜKSEL (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri          : 04.05.2012- 14.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00) 14.05.2012 tarihi  mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu : (0368) 485 8157

Başvuru Adresi            : Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Köylere Hizmet Götürme Birliği Binası  Kat:3 57300 SARAYDÜZÜ/SİNOP

 

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Saraydüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Büro Görevlisi statüsünde müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adaylar başvurusu süresi bittikten sonra KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlatarak sıralanır ve bu sıraya göre ilk 3 (üç) aday mülakata çağrılır. Mülakat sonucu seçilen 1 (Bir) aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel müdürlüğün talimatı ile işe başlatılır.
3)Sıralama KPSS puanın %30’u mülakat puanının %70’i toplanarak yapılır En yüksek puan alan kişi kazanmış sayılır. 

4) Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Saraydüzü Kaymakamlığı web adresinde (www.sarayduzu.gov.tr) ve Kaymakamlık Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir. 

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

 

 

SARAYDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

(1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi )

 

Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02/05/2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin  Norm Kadro Standartları İş Tanımları ,  Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, kura ile 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

 

A-        İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                    : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli)

Unvanı                         : Yardımcı Hizmet Görevlisi 

Eğitim Durumu : Asgari Ortaöğretim (Lise) Mezunu

B-        ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Yardımcı Hizmet Görevlisi ,Asgari Ortaöğretim (Lise) mezun olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9) En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

10) Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

C – ÖZEL ŞARTLAR

1- Saraydüzü nüfusuna kayıtlı olmak

D – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Belgelerin ilk başvuru esnasında fotokopileri verilebilecek ancak işe başlama aşamasında asılları istenecektir.
1 – Özgeçmiş ( CV örneğine uygun formatta )
2 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)
3 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 – Erkek adayların Askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına ilişkin belge.
6 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair  Sağlık Raporu. (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)
7- Sabıka kaydı(Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecek)

 

4 – BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

İlgili Görevli                 : Perihan YÜKSEL (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri          : 04.05.2012- 14.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00) 14.05.2012 tarihi  mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu : (0368) 485  81 57

 

Başvuru Adresi           : Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Köylere Hizmet Götürme Birliği  Binası Kat:3 57300 Saraydüzü/SİNOP

 

 

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Saraydüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2) Yardımcı Hizmet Görevlisi statüsünde müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adaylar başvurusu süresi bittikten sonra adaylar mülakata çağrılır. Mülakat sonucu seçilen 1 (Bir) aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel Müdürlüğün talimatı ile işe başlatılır
3) Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Saraydüzü Kaymakamlığı web adresinde (www.sarayduzu.gov.tr) ve Kaymakamlık Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.
4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım