Saraydüzü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Saraydüzü SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 13:58

SARAYDÜZÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

 

Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02/05/2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin  Norm Kadro Standartları İş Tanımları ,  Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, mülakat ile 1 adet Büro Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

 

Başvuruların     http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinde online olarak yapılması zorunludur.

 

1-         İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                    : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli)

Unvanı                         : Büro Görevlisi

2-         ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından, iktisat,işletme,maliye ve muhasebe bölümü mezunu olmak. 

9) ÖSYM tarafından 2010 veya 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

11) Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

12) Saraydüzü İlçesin nüfusuna kayıtlı olmak.

3 – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 ) Özgeçmiş  (CV örneğine uygun formatta )
2 ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi
3 ) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 ) 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6 ) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-)Adli Sicil kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-) KPSS sonuç belgesi
9) Varsa herhangi bir dil sınavı sonuç belgesi.

4 – BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili Görevli                 : Perihan YÜKSEL (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri          : 04.05.2012- 14.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00) 14.05.2012 tarihi  mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu : (0368) 485 8157

Başvuru Adresi            : Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Köylere Hizmet Götürme Birliği Binası  Kat:3 57300 SARAYDÜZÜ/SİNOP

 

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Saraydüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Büro Görevlisi statüsünde müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adaylar başvurusu süresi bittikten sonra KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlatarak sıralanır ve bu sıraya göre ilk 3 (üç) aday mülakata çağrılır. Mülakat sonucu seçilen 1 (Bir) aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel müdürlüğün talimatı ile işe başlatılır.
3)Sıralama KPSS puanın %30’u mülakat puanının %70’i toplanarak yapılır En yüksek puan alan kişi kazanmış sayılır. 

4) Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Saraydüzü Kaymakamlığı web adresinde (www.sarayduzu.gov.tr) ve Kaymakamlık Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir. 

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

 

 

SARAYDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

(1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi )

 

Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02/05/2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2012/12 Sayılı Genelgesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin  Norm Kadro Standartları İş Tanımları ,  Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında, kura ile 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi statüsünde personel alınacaktır.

 

A-        İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                    : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli)

Unvanı                         : Yardımcı Hizmet Görevlisi 

Eğitim Durumu : Asgari Ortaöğretim (Lise) Mezunu

B-        ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Yardımcı Hizmet Görevlisi ,Asgari Ortaöğretim (Lise) mezun olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9) En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

10) Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

C – ÖZEL ŞARTLAR

1- Saraydüzü nüfusuna kayıtlı olmak

D – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Belgelerin ilk başvuru esnasında fotokopileri verilebilecek ancak işe başlama aşamasında asılları istenecektir.
1 – Özgeçmiş ( CV örneğine uygun formatta )
2 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)
3 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 – Erkek adayların Askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına ilişkin belge.
6 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair  Sağlık Raporu. (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)
7- Sabıka kaydı(Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecek)

 

4 – BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

İlgili Görevli                 : Perihan YÜKSEL (Vakıf Müdürü)

Başvuru Tarihleri          : 04.05.2012- 14.05.2012   tarihleri arası mesai saatleri (08:00-17:00) 14.05.2012 tarihi  mesai sonuna kadar.

İrtibat Telefonu : (0368) 485  81 57

 

Başvuru Adresi           : Saraydüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Köylere Hizmet Götürme Birliği  Binası Kat:3 57300 Saraydüzü/SİNOP

 

 

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru  tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Saraydüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2) Yardımcı Hizmet Görevlisi statüsünde müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adaylar başvurusu süresi bittikten sonra adaylar mülakata çağrılır. Mülakat sonucu seçilen 1 (Bir) aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel Müdürlüğün talimatı ile işe başlatılır
3) Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Saraydüzü Kaymakamlığı web adresinde (www.sarayduzu.gov.tr) ve Kaymakamlık Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.
4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.