Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
31 Mayıs 2012 - 5:25

Polis Akademisi Başkanlığından:

KONU: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Doç./Yrd.Doç.) alımı.

Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Anayasanın 132, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25/b maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23 ve 25. maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 2012/02 sayılı kararı çerçevesinde belirlenen alan ve ünvanlarda yine Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 2010/02-03 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” uyarınca naklen veya açıktan atama yolu ile (1) Doçent ve (11) Yardımcı Doçent unvanlarında öğretim üyesi alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, görev alınmak istenen alanın ve ünvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Başvurular; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren (28 Mayıs – 11 Haziran 2012 tarihleri arası) mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak, eksik belge ile yapılan müracaatlar veya belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas olarak alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2) Kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

(2010/02-03 sayılı “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde)

2010/02-03 sayılı “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız

Doçentlik Kadrosu Başvuru Şartları:

1) Doçent unvanını almış olması,

2) Akademik etkinlik puanının en az (100) olması,

3) Eğitim puanının en az (5) olması,

4) Başvurulan alanda en az iki yıl ders vermiş olması.

Yardımcı Doçentlik Kadrosu Başvuru Şartları:

1) Atanacağı alan ile ilgili Doktor unvanı almış olması,

2) Kendi bilim alanında, Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye, 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmış olması,

3) KPDS veya ÜDS sınavından en az (60) puan almış olması veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puanı almış olması,

4) Akademik etkinlik puanının en az (20) olması.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Tüm alanlara başvuracak adayların Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı mezunu (Eski Polis Enstitüsü ve Polis Akademisi) olması ve güvenlik alanında doktora yapmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir;

1) Doçent kadrolarına başvuracak adaylardan;

– Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,

– İki adet fotoğraf,

– Askerlik durum belgesi,

– Nüfus cüzdan fotokopisi,

– Özgeçmiş,

– Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği,

– Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

– Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)**

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylardan ise;

– Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,

– İki adet fotoğraf,

– Askerlik durum belgesi

– Nüfus cüzdan fotokopisi,

– Özgeçmiş,

– KPDS veya ÜDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli* birer örneği,

– Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

– Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)**

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, KPDS-ÜDS – vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği 16 Temmuz 2012 tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Daha önceki tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı veya Polis Meslek Yüksek Okullarına öğretim elemanı olmak için yapılan bütün müracaatlar geçersiz olup, ilgililerin bu ilan çerçevesinde yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

GÜVENLİK BİLİMLERRİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ALINMASI PLANLANAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÜNVANLARINI VE SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

 

Alanı

Doçent

Yrd. Doçent

Toplam

Polis Meslek Hukuku

 

1

1

Disiplin Hukuku

 

1

1

Polis Etiği

1

 

 

Terörizm ve İstihbarat

 

1

1

Önleyici Polislik

 

1

1

Trafik Yönetimi ve Denetimi

 

1

1

Sınır Yönetimi ve Güvenliği

 

1

1

Mesleki Yazışma

 

1

1

TOPLAM

1

7

8

 

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ALINMASI PLANLAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÜNVANLARINI VE SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

 

Alanı

Yrd. Doçent

Toplam

Adli Bilişim

1

1

Grafoloji ve Sahtecilik

1

1

Adli Entomoloji

1

1

Olay Yeri İnceleme

1

1

TOPLAM

4

4

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım