ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Mayıs 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Mayıs 2012
21 Mayıs 2012 - 19:07

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan almış olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Sözleşmeli bilişim personeli istihdamına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelikte belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Mühendisi ( 4 Kişi )

a)       C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak)

b)       .NET Framework 4.0 kütüphanesine iyi derecede hakim olmak.

c)       .NET WPF teknolojisini iyi derecede bilmek, WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak artıdır.

d)       ASP.NET MVC 3 teknolojisini iyi derecede bilmek, ASP.NET Web Form bilmek artıdır.

e)       IIS üzerinde koşan web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f)        ASP.NET ve XAML Scripting dillerini iyi derecede bilmek,

g)       En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek. Microsoft Entity Framework bilmek artıdır.

h)       Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

i)         Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak,

j)        Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

k)       Tercihen Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,

l)         Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

m)     Versiyon  Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. Team Foundation Server 2010 bilmek artıdır.

n)       Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak artıdır.

  • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

p)       Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Sistem Yöneticisi (1 Kişi )

a)       Microsoft Windows sunucu ailesi ( 2003, 2008 ) bakım, izleme ve konfigürasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

b)       WMware Sanallaştırma hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak.

c)       Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( XP, Vista, 7 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d)       Aktif Dizin yönetimi, DNS, DHCP ve FTP konularında bilgi sahibi olmak,

e)       Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

f)        Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

g)       Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)       Veri sızıntısı engelleme yazılımlarından en az bir tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

i)         Kullanıcı yönetimi ve temel güvenlik prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

j)        Microsoft Exchange Server 2010 yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k)       Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,

l)         Kurumsal bir ortamda en az 5 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1) Başvuru formu, (Fotoğraflı)

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır).

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen  (KPDS) dengi puan.

Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 22/05/2012 – 05/06/2012 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi  05/06/2012 saat 17.30’dur,  Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010 ve 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre  27/06/2012 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#)

5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır. Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

VI- ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre; Yazılım Mühendisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı ile üç katı arasında, Sistem Yöneticisi iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

Bilisim Personeli Basvuru Formu

  • ösym memur alımı 2012 mayıs
  • ösym sözleşmeli personel alım ilanı
  • ösym sözleşmeli personel alımı 2012
  • ösym kamu personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba