Niksar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niksar SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 9:20

NİKSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN:  

 3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar” ile 4857 sayılı İş Kanununa göre şartları tutan adaylar arasından mülakatla sözleşmeli olarak 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak,

 

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf bulunmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

7. ÖSYM tarafından son yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

 

8. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren beden, akıl hastalığı ve konuşma özrü bulunmadığına dair,  tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu

 

9. Mülakatta başarılı olduğu takdirde Niksar ilçe merkezinde ikamet etmeyi yazılı olarak kabul ve taahhüt etmek,

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 

1. Örgün eğitim veren üniversitelerin Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler bölümlerinden lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinden mezun olmak,

     

2. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

 

3. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

 

4.Beden, akıl ve konuşma özrü bulunmaması ve görevini engel teşkil edecek durumlarının olmaması

5. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

 

 

BASVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

 

1. Başvurmak istediğine dair dilekçe ve özgeçmişi(doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi kişisel bilgiler)

 

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

 

3.  Son yapılan KPSS soncuna göre KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

 

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

 

5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belgenin aslı veya sureti,

 

6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu 

 

7. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi,

 

18.Adli sicil belgesi

 

9.Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.

 

10.Vakıf Müdürlüğünden temin edilecek olan başvuru formu

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAV ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

1. İstekli adayların, yukarıda sayılan belgelerle birlikte 02.05.2012 tarihinden itibaren 21.05.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen ve posta yolu ile müracaat edeceklerdir. Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından internet aracılığıyla online olarak http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden başvurularını yapacaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ( adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.)

 

2. KPSS P3 puan türünde, en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylar arasından, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Şartları elverişli adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden, http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ve ilan panosundan ilan edilecektir.

3.Mülakat 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:da Niksar Kaymakamlığı Vakıf Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4. İtirazlar, Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılabilecektir.

 

5. Mülakatı kazanan adaylar yetkili makam onayından sonra http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan adaylara ve 3. kişilere tebligat mahiyetinde olup ayrıca bir bildirim hükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.  mülakatı kazananlar mülakat  tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlayacaktır. Sınavı kazanan aday, görevine süresi içinde başlamadığı takdirde, hiçbir adli ve idari işleme gerek kalmaksızın yetkili organ kararıyla sınavı kazanan adayın ataması iptal edilerek sırasıyla yedekler göreve davet edilir.

 

7. Sözleşmesi yapılarak göreve başlatılan aday 6 ay süre ile denemeye tabi tutulur. Deneme süresinde performansı yeterli görülmeyen adayın görevine son verilir.

 

8. Eksik belge ile başvuranlar veya aranan niteliklere uygun olmadığı anlaşılanlar mülakata alınmayacaklardır.

9. Başkasının yerine mülakata girdiği ya da girmeye teşebbüs ettiği anlaşılanlar hakkında yasal işlem yapılacak, ayrıca asıl aday sınava alınmayacaktır.

 

10. Başvuru belgelerinin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılması halinde, adayın ataması yapılmış olsa bile görevine son verilerek hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

MÜLAKAT  KONULARI:

 

1.T.C.Anayasası

 

2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

 

3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5. 4857 sayılı İş Kanunu

 

6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 

8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

9.3071 dilekçe kanunu

 

 

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümüt Binası 1. Kat Niksar 

Tel: +0356 5271089 / 5279687

Fax: +0 356 5279687

Başvuru formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. olcay arıkan
    27 Mayıs 2012 - 13:10

    kura cekim sonuç ları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım