Niksar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niksar SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 9:20

NİKSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN:  

 3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar” ile 4857 sayılı İş Kanununa göre şartları tutan adaylar arasından mülakatla sözleşmeli olarak 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak,

 

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf bulunmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

7. ÖSYM tarafından son yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

 

8. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren beden, akıl hastalığı ve konuşma özrü bulunmadığına dair,  tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu

 

9. Mülakatta başarılı olduğu takdirde Niksar ilçe merkezinde ikamet etmeyi yazılı olarak kabul ve taahhüt etmek,

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 

1. Örgün eğitim veren üniversitelerin Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler bölümlerinden lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinden mezun olmak,

     

2. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

 

3. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

 

4.Beden, akıl ve konuşma özrü bulunmaması ve görevini engel teşkil edecek durumlarının olmaması

5. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

 

 

BASVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

 

1. Başvurmak istediğine dair dilekçe ve özgeçmişi(doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi kişisel bilgiler)

 

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

 

3.  Son yapılan KPSS soncuna göre KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

 

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

 

5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belgenin aslı veya sureti,

 

6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu 

 

7. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi,

 

18.Adli sicil belgesi

 

9.Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.

 

10.Vakıf Müdürlüğünden temin edilecek olan başvuru formu

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAV ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

1. İstekli adayların, yukarıda sayılan belgelerle birlikte 02.05.2012 tarihinden itibaren 21.05.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen ve posta yolu ile müracaat edeceklerdir. Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından internet aracılığıyla online olarak http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden başvurularını yapacaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ( adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.)

 

2. KPSS P3 puan türünde, en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylar arasından, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Şartları elverişli adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden, http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ve ilan panosundan ilan edilecektir.

3.Mülakat 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:da Niksar Kaymakamlığı Vakıf Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4. İtirazlar, Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılabilecektir.

 

5. Mülakatı kazanan adaylar yetkili makam onayından sonra http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan adaylara ve 3. kişilere tebligat mahiyetinde olup ayrıca bir bildirim hükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.  mülakatı kazananlar mülakat  tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlayacaktır. Sınavı kazanan aday, görevine süresi içinde başlamadığı takdirde, hiçbir adli ve idari işleme gerek kalmaksızın yetkili organ kararıyla sınavı kazanan adayın ataması iptal edilerek sırasıyla yedekler göreve davet edilir.

 

7. Sözleşmesi yapılarak göreve başlatılan aday 6 ay süre ile denemeye tabi tutulur. Deneme süresinde performansı yeterli görülmeyen adayın görevine son verilir.

 

8. Eksik belge ile başvuranlar veya aranan niteliklere uygun olmadığı anlaşılanlar mülakata alınmayacaklardır.

9. Başkasının yerine mülakata girdiği ya da girmeye teşebbüs ettiği anlaşılanlar hakkında yasal işlem yapılacak, ayrıca asıl aday sınava alınmayacaktır.

 

10. Başvuru belgelerinin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılması halinde, adayın ataması yapılmış olsa bile görevine son verilerek hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

MÜLAKAT  KONULARI:

 

1.T.C.Anayasası

 

2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

 

3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5. 4857 sayılı İş Kanunu

 

6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 

8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

9.3071 dilekçe kanunu

 

 

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümüt Binası 1. Kat Niksar 

Tel: +0356 5271089 / 5279687

Fax: +0 356 5279687

Başvuru formu

  • sydv başvuru formu
  • sydv başvuru kayıt formu
  • sydv personel alımı başvurusu
  • sydv başvuru dilekçesi
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

  1. olcay arıkan
    27 Mayıs 2012 - 13:10

    kura cekim sonuç ları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba