Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2012
15 Mayıs 2012 - 21:13

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL    

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.:Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İşletme Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.Siy.Bil.Fak.: Anadolu Hisarı Kampüsü Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Avr.Bir.Enst.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
BÖLÜM-ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edeb.-Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 Yeni Türk Edebiyatında İstanbul, Adalar ve Boğaziçi konusunda çalışmaları olmak. Edebiyat ve Mekan, Edebiyat ve Toplum konuları üzerinde yayınları bulunmak.
Sos.-Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yardımcı Doçent 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Alevi-Sünni evlilikleri üzerine yayınlanmış makalesi bulunmak.
Sanat Tarihi Yardımcı Doçent 1 Mimarlık Tarihi üzerine çalışmalar  yapmış olmak. 
Bil.ve Bel.Yön.-Müessese Arşivleri Yardımcı Doçent 1 Bilgi ve Belge merkezlerinin çalışma  ortamlarının fiziksel etkenleri ve çalışanların meslek sağlığı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak, tıbbi enformasyonun yönetimi, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği konusunda mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
ANABİLİM DALI 
İdare Hukuku Yardımcı Doçent 1 “Fiili Yol Teorisi” konulu doktora çalışması yapmış olmak. 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
ANABİLİM DALI
İslam Hukuku Profesör 1 İslam Hukuku Anabilim Dalında  Doçent olmak, İslam Hukukunda Kefalet ve özel hayatla ilgili çalışmaları olmak.
Tefsir Profesör 1 Tefsir Anabilim Dalında Doçent olmak.
İslam Mezhepleri Tarihi Yardımcı Doçent 1 Zeydiye Mezhepleri hakkında doktora yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 
BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
İşletme-Yönetim ve Organizasyon  Profesör 1 Stratejik Yönetim Konusunda  Uzman Olmak, Bu Konuda En az Bir Kitap ve Araştırma Yapmış olmak ve Makaleler Yayınlamış Olmak Kültür, Etik ve Sürdürülebilir Büyüme Konusunda Projeler Yapmış Olmak, Konferans, Çalıştay ve Panel Organize Etmiş Olmak.
İşletme-Yönetim ve Organizasyon  Profesör 1 Kültür ve Güven Konularında Araştırma ve Yayın Yapmış Olmak, Girişimcilik ve İş Planı Konusunda Uzmanlığı olmak, Bu Alanda Ders Veriyor Olmak
İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Profesör 1 Pazarlama İletişimi, Sosyal Pazarlama, Marka Yönetimi Konularında Eser Sahibi Olmak Etkinlik Pazarlaması Alanında Başlıca Eserlerinin Bulunması.
İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Profesör 1 Endüstriyel Pazarlama: Rekabetsel  Yaklaşım, Mağaza Atmosferi, Marka Genişlemenin Marka İmajına Etkisi konularında Eserleri Bulunması.
İşletme-Sayısal Yöntemler Profesör 1 Karar Destek Sistemleri, Stokastik Süreçler, İleri Optimizasyon teknikleri ve Yönetim Ekonomisi, Derslerini vermiş olmak. Finansal Risk Yönetimi Ornstein-Uhlenbeck Süreçleri ve Copula Konularında Çalışmaları Olmak.
Alm. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama Bilim Alanında Yapmış Olmak. Pazarlama Bilim Alanında Uluslararası Hakemli Bilimsel/Mesleki Dergilerinde Almanca Yayını Olmak. Pazarlama Bilim Alanında Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap, Kitap Editörlüğü yada Kitapta Bölüm Olarak Bilimsel Yayını Olmak. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Almanca Bildiriye Sahip Olmak. Pazarlama Bilim Alanı Kapsamında Özellikle Perakendecilik Dalında Türkçe veya Almanca Özgün Eser Sahibi Olmak.
İng. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama Alanında  Almış Olmak. İnovasyonla Hizmet ve Deneyim Yaratmak Konusunda Eser Sahibi Olmak, Kurum İmajı, Oluşumu ve Ölçümü Konusunda Ortak Çalışması Yapmış Olmak, Uluslararası Perakendecilik Stratejileri Konusunda Uluslararası Yayın Yapmış Olmak,
İng. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Doçent 1 Türk Markalarının Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlarda Marka Yönetimi ve Uluslararası Perakendecilik Stratejileri Konularında Uluslararası Yayınlar Yapmış Olmak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Marka Yönetimi ve Büyüme Konusunda Ortak Eser Yapmış Olmak.
İng.İşletme-Yönetim ve Organizasyon  Doçent 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji  Alanında Almış olmak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi, Girişimcilik, Aile İşletmeleri, Örgütsel Etnografi ve Sosyal Zekâ Konularında Yayınları olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ KADRO ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
BÖLÜM-ANABİLİM DALI ÜNVANI
İktisat-İkt.Gel.ve Ulus.İkt.  Profesör 1 Uluslararası Para ve Kriz Konusunda kitap ve Makale Benzeri Yayını Bulunmak. Alanında Uluslararası Kongrelere Katılmış olmak ve Uluslararası Yayını olmak.
Maliye-Mali İktisat Profesör 1 Doçentliğini Maliye Bilim alanından Almak, Sosyal Bütçe, Küresel Kamusal Mallar, Mali Krizler, Sürdürülebilir Büyüme, Çevre ve Benzeri Alanlarda en az biri Uluslararası olmak üzere Akademik Yayınları Bulunmak.
Ekonometri-İstatistik Doçent 1 Doktora Eğitimini İstatistik Bilim Dalında Yapmış Olmak, Doçentlik Unvanını Nicel Karar Yöntemleri Alanından Almış olmak, Çok Değişkenli Analiz ve Örnekleme Derslerini vermiş olmak, Kamuoyu araştırmaları Alanında Eser Sahibi olmak.
İngilizce İktisat-İktisat Teorisi Doçent 1 Doçentlik Unvanını Makro Ekonomi  Alanında Almış olmak. Uygulamalı İktisat Alanında Uluslararası Yayınlar Yapmış olmak.Tüketici Davranışları ve Tüketici Güveni üzerine Uluslararası Yayınlar Yapmış Olmak. Uluslararası Konferanslarda Bildiriler Sunmuş olmak.
İngilizce İktisat-İkt.Gel.ve Ulus.İkt. Doçent 1 Doçentliğini Uluslararası İktisat Alanında Almış olmak. Dış Ticaret Politikaları, Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Türkiye Tarım Sektörü, Bölgesel Ekonomik Entegrasyon ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Konularında Uluslararası Nitelikte Çalışmalar Yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
BÖLÜM-ANABİLİM DALI 
Siy.Bil.ve Ulus.İliş.-Siyasi Tarih Profesör 1 Türkiye’de Milli Mücadele Dönemi Türkiye’de Seçim Tarihi ve Türkiye’de Basın Tarihi Olmak Üzere Üç Alanın Her Birine İlişkin Ayrı Ayrı Yayınlanmış Birer Kitabının Olması ve Halen Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışları Üzerine Ders Veriyor Olmak.
AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
ANABİLİM DALI
Avrupa Birliği Hukuku Yardımcı Doçent 1 Yurtdışında Hukuk alanında Doktora yapmış  olmak. Hukuk alanında Lisans yapmış olmak. Avrupa Birliği Hukuku alanında yayınlanmış bilimsel çalışması bulunmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım