Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:22

KOCAELİ İLİ

BAŞISKELE İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KOCAELİ / BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 09.05.2012 TARİH VE 29 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başiskele Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile bu esasların uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeler ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından, “Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi” olarak personel alımı yapılacaktır.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni Haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş(Reşit olmak) ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4-   Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-      Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-      Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP94 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3-   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak ve gerektiğj vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek,                                                                                                            

 

4-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,

5-      Kocaeli İlinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

6-İşin Süresi: Sürekli (2 Ay Deneme Süreli)

7-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

8- Vakfın temizlik hizmetlerini yerine getirmek, ayni yardımların dağıtımında görev almak, vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak, Vakıf Başkanı ve Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek.

C-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvurular 09.05.2012- 21.05.2012 tarihleri arasında internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel alım ilanlarından ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2-  Başvuruda bulunacak adayların, başvuruda istenen belgeleri eksiksiz doldurduktan sonra 21/05/2012 Pazartesi günü mesai bitimi 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

4-KPSSP94 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere 3(üç) aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 23.05.2012 Çarşamba günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5-Mülakat 25.05.2012 Cuma günü saat 14 30′ da Başiskele Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Sonuçlar en geç 28.05.2012 Pazartesi günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

 D- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin ilan süresinin bitimi olan 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta, kargo gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Başvuruda bulunan adaylar, istenilen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini vakfa başvuru sırasında teslim edebilebileceği gibi dileyen adayların başvuru evrakları asıllarını vakıf görevlilerine ibraz etmelerine müteakip, vakıf görevli since kontrol edildikten sonra “aslının fotokopi sidir.” Şeklinde tasdik edilerek, asılları iade edilebilecektir. Mülakata çağrılacak adaylardan mülakat öncesi başvuru belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini getirmeleri istenecektir.

1-      Sözleşmeli Personel İş Talep Formu,

2-  Kocaeli İlinde oturacağına dair yazılı beyan,

3-      Diploma veya çıkış belgesi,

4-  Nüfus Aile Kağıt Örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Md. onaylı),

5-  Geçerli dönem KPSSP94 Sınav sonuç belgesi,

6-      Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.),

7-      Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.),

8-  Askerlik Durum Belgesi veya terhis belgesi,

9-      Sürücü belgesi fotokopisi,

10- Adli Sicil Kayıt Belgesi,

11-2 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş),

12- Tebligata esas adres beyanı ve iletişim bilgileri.

 

E-İLAN

Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, Hükümet Konağı İlan Panosunda ve Başiskele Kaymakamlığına ait www.basiskele.gov.tr Web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan adaylara ve 3. Kişilere tebligat mahiyetinde olup; ayrıca bildirim yükümlülüğümüz yoktur.

F- MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Mülakata girişte adayların T.C. kimlik belgesi, sürücü belgesi veya T.C. pasaport belgesinin biri ile alınacaktır.

 

Mülakat Konuları:

*Genel Kültür

*Halkla İlişkiler

*Sözlü İfade Kabiliyeti

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Değerlendirme:

Mülakata giren adayların, KPSSP94 puanının %60’ı ve mülakat değerlendirme notunun %40′ ı dikkate alınarak toplamı sınav başarı puanı olarak belirlenecektir.

ATAMA:

Asil kazanan aday yetkili makam onayından sonra kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlayacaktır. Başlamadığı takdirde ataması yetkili organ kararıyla hiçbir idari ve adli işleme gerek kalmadan iptal edilecek olup; yerine 1. yedek göreve başlatılacaktır.

F- DİĞER HUSUSLAR

1)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evraklarının asıl ve noter onaylı suretleri, vakıfça fotokopisi alıkonulduktan sonra yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir.

2)      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Müracaat Yeri ve İletişim Bilgileri: Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ

Tel: 0-262-3434273 Fax: 0-262-3434273 www.basiskele.gov.tr

İlanen Duyurulur

  • kocaeli başiskele iş ilanları
  • kocaeli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • kocaeli işçi alımları
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kocaeli
  • kocaeli eleman alımı
  • kocaeli sydv personel alımı 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba