Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:22

KOCAELİ İLİ

BAŞISKELE İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KOCAELİ / BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 09.05.2012 TARİH VE 29 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başiskele Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile bu esasların uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeler ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından, “Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi” olarak personel alımı yapılacaktır.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni Haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş(Reşit olmak) ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4-   Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-      Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-      Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP94 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3-   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak ve gerektiğj vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek,                                                                                                            

 

4-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,

5-      Kocaeli İlinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

6-İşin Süresi: Sürekli (2 Ay Deneme Süreli)

7-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

8- Vakfın temizlik hizmetlerini yerine getirmek, ayni yardımların dağıtımında görev almak, vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak, Vakıf Başkanı ve Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek.

C-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvurular 09.05.2012- 21.05.2012 tarihleri arasında internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel alım ilanlarından ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2-  Başvuruda bulunacak adayların, başvuruda istenen belgeleri eksiksiz doldurduktan sonra 21/05/2012 Pazartesi günü mesai bitimi 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

4-KPSSP94 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere 3(üç) aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 23.05.2012 Çarşamba günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5-Mülakat 25.05.2012 Cuma günü saat 14 30′ da Başiskele Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Sonuçlar en geç 28.05.2012 Pazartesi günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

 D- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin ilan süresinin bitimi olan 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta, kargo gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Başvuruda bulunan adaylar, istenilen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini vakfa başvuru sırasında teslim edebilebileceği gibi dileyen adayların başvuru evrakları asıllarını vakıf görevlilerine ibraz etmelerine müteakip, vakıf görevli since kontrol edildikten sonra “aslının fotokopi sidir.” Şeklinde tasdik edilerek, asılları iade edilebilecektir. Mülakata çağrılacak adaylardan mülakat öncesi başvuru belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini getirmeleri istenecektir.

1-      Sözleşmeli Personel İş Talep Formu,

2-  Kocaeli İlinde oturacağına dair yazılı beyan,

3-      Diploma veya çıkış belgesi,

4-  Nüfus Aile Kağıt Örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Md. onaylı),

5-  Geçerli dönem KPSSP94 Sınav sonuç belgesi,

6-      Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.),

7-      Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.),

8-  Askerlik Durum Belgesi veya terhis belgesi,

9-      Sürücü belgesi fotokopisi,

10- Adli Sicil Kayıt Belgesi,

11-2 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş),

12- Tebligata esas adres beyanı ve iletişim bilgileri.

 

E-İLAN

Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, Hükümet Konağı İlan Panosunda ve Başiskele Kaymakamlığına ait www.basiskele.gov.tr Web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan adaylara ve 3. Kişilere tebligat mahiyetinde olup; ayrıca bildirim yükümlülüğümüz yoktur.

F- MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Mülakata girişte adayların T.C. kimlik belgesi, sürücü belgesi veya T.C. pasaport belgesinin biri ile alınacaktır.

 

Mülakat Konuları:

*Genel Kültür

*Halkla İlişkiler

*Sözlü İfade Kabiliyeti

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Değerlendirme:

Mülakata giren adayların, KPSSP94 puanının %60’ı ve mülakat değerlendirme notunun %40′ ı dikkate alınarak toplamı sınav başarı puanı olarak belirlenecektir.

ATAMA:

Asil kazanan aday yetkili makam onayından sonra kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlayacaktır. Başlamadığı takdirde ataması yetkili organ kararıyla hiçbir idari ve adli işleme gerek kalmadan iptal edilecek olup; yerine 1. yedek göreve başlatılacaktır.

F- DİĞER HUSUSLAR

1)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evraklarının asıl ve noter onaylı suretleri, vakıfça fotokopisi alıkonulduktan sonra yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir.

2)      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Müracaat Yeri ve İletişim Bilgileri: Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ

Tel: 0-262-3434273 Fax: 0-262-3434273 www.basiskele.gov.tr

İlanen Duyurulur

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym