Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:22

KOCAELİ İLİ

BAŞISKELE İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KOCAELİ / BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 09.05.2012 TARİH VE 29 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başiskele Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile bu esasların uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeler ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından, “Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi” olarak personel alımı yapılacaktır.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni Haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş(Reşit olmak) ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4-   Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-      Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-      Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP94 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3-   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak ve gerektiğj vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek,                                                                                                            

 

4-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,

5-      Kocaeli İlinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

6-İşin Süresi: Sürekli (2 Ay Deneme Süreli)

7-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

8- Vakfın temizlik hizmetlerini yerine getirmek, ayni yardımların dağıtımında görev almak, vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak, Vakıf Başkanı ve Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek.

C-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvurular 09.05.2012- 21.05.2012 tarihleri arasında internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel alım ilanlarından ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2-  Başvuruda bulunacak adayların, başvuruda istenen belgeleri eksiksiz doldurduktan sonra 21/05/2012 Pazartesi günü mesai bitimi 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

4-KPSSP94 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere 3(üç) aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 23.05.2012 Çarşamba günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5-Mülakat 25.05.2012 Cuma günü saat 14 30′ da Başiskele Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Sonuçlar en geç 28.05.2012 Pazartesi günü www.basiskele.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

 D- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin ilan süresinin bitimi olan 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü 17.30 a kadar Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ adresine teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta, kargo gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Başvuruda bulunan adaylar, istenilen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini vakfa başvuru sırasında teslim edebilebileceği gibi dileyen adayların başvuru evrakları asıllarını vakıf görevlilerine ibraz etmelerine müteakip, vakıf görevli since kontrol edildikten sonra “aslının fotokopi sidir.” Şeklinde tasdik edilerek, asılları iade edilebilecektir. Mülakata çağrılacak adaylardan mülakat öncesi başvuru belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini getirmeleri istenecektir.

1-      Sözleşmeli Personel İş Talep Formu,

2-  Kocaeli İlinde oturacağına dair yazılı beyan,

3-      Diploma veya çıkış belgesi,

4-  Nüfus Aile Kağıt Örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Md. onaylı),

5-  Geçerli dönem KPSSP94 Sınav sonuç belgesi,

6-      Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.),

7-      Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.),

8-  Askerlik Durum Belgesi veya terhis belgesi,

9-      Sürücü belgesi fotokopisi,

10- Adli Sicil Kayıt Belgesi,

11-2 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş),

12- Tebligata esas adres beyanı ve iletişim bilgileri.

 

E-İLAN

Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, Hükümet Konağı İlan Panosunda ve Başiskele Kaymakamlığına ait www.basiskele.gov.tr Web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan adaylara ve 3. Kişilere tebligat mahiyetinde olup; ayrıca bildirim yükümlülüğümüz yoktur.

F- MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Mülakata girişte adayların T.C. kimlik belgesi, sürücü belgesi veya T.C. pasaport belgesinin biri ile alınacaktır.

 

Mülakat Konuları:

*Genel Kültür

*Halkla İlişkiler

*Sözlü İfade Kabiliyeti

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Değerlendirme:

Mülakata giren adayların, KPSSP94 puanının %60’ı ve mülakat değerlendirme notunun %40′ ı dikkate alınarak toplamı sınav başarı puanı olarak belirlenecektir.

ATAMA:

Asil kazanan aday yetkili makam onayından sonra kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlayacaktır. Başlamadığı takdirde ataması yetkili organ kararıyla hiçbir idari ve adli işleme gerek kalmadan iptal edilecek olup; yerine 1. yedek göreve başlatılacaktır.

F- DİĞER HUSUSLAR

1)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evraklarının asıl ve noter onaylı suretleri, vakıfça fotokopisi alıkonulduktan sonra yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir.

2)      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Müracaat Yeri ve İletişim Bilgileri: Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Başiskele/KOCAELİ

Tel: 0-262-3434273 Fax: 0-262-3434273 www.basiskele.gov.tr

İlanen Duyurulur

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba