Kırşehir Boztepe SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kırşehir Boztepe SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 20:17

KIRŞEHİR İLİ BOZTEPE  İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

Kırşehir İli Boztepe ilçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 (bir) adet Büro Memuru unvanında personel istihdam edilecektir.

 

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- Askerlik hizmetini yapmış olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9- Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

ÖZEL ŞARTLAR 

(Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi)

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya  2011  yılında  yapılan  Kamu  Personel   Seçme   Sınavından   KPSSP3  puan türüne
göre en az60 puan almış olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak,

3- B sınıfı ehliyete sahip olmak ve çok iyi araç kullanıyor olmak.

4- Boztepe İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

(Büro Görevlisi)

1-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler, Eğitim Fakülteleri bölümlerin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

3-Boztepe İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

 MÜLAKATA GİRMEYİ HAK EDENLERDEN İSTENECEK BELGELER

1. 2010 veya 2011 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti,

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Eksiksiz şekilde doldurulacak)

4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

5. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.

6. Bilgisayar Sertifikası  (Aslı veya onaylı sureti)

7. Varsa iş deneyim belgeleri, fotokopisi ve özgeçmişleri.

8. Adli sicil belgesi.

9. Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

10. Sınavı kazandıktan sonra görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair bir hastaneden alınacak sağlık raporu.

SINAV YERİ VE ŞEKLİ

 Başvurular arasında alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSS P3 puan sırlamasına göre 25/05/2012 tarihinde yapılacak olan mülakat sınavına girmeye hak kazanmış kişiler Vakıf Müdürü tarafından telefon çağrısı ile  Vakıftan  mülakat davet yazılarını elden alacaktır. Aynı zamanda istenen belgeleri teslim edeceklerdir. 25/05./2012 de saat 14: 00 da toplantı salonunda Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavı yapılacaktır. 

 – Adaylar 5 ana başlık üzerinde sınava tabi tutulacaktır. Her ana başlık 20 puan üzerinden   değerlendirilecektir ve böylece her bir adayın 100 üzerinden mülakat puanı hesaplanacaktır.                                                                            

–  Adaylar 4 konu başlığından ayrı ayrı hazırlanan soruları kura ile kendileri belirleyecekler, temsil kabiliyeti konu başlığını ise Mülakat Heyeti değerlendirecektir.

–  Mülakat sınav sorulabilecek konuları aşağıya çıkarılmıştır:

GENEL KÜLTÜR

–    Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

–    İnkılaplar

–    Atatürk İlkeleri

–    Türkiye Coğrafyası

–    İnsan Hakları

–    Güncel Olaylar

–    Güzel Sanatlar ( Edebiyat,Tiyatro, ve Müzik)

 GENEL MEVZUAT

–   1982 Anayasası

–   Ülkemizde Yönetime İlişkin Yapılanma ( Merkezi yönetim, Taşra yönetimi, Yerel yönetim, Kamu Mali Yönetimi v.b.)

–   Devlet Bütçesi (5018 sayılı kanun)

 SYDV MEVZUATI

–   3294 sayılı Kanun

–   5510 sayılı Kanun

–   4857 sayılı Kanun

–   633 sayılı KHK

–   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliği           

İLÇE HAKKINDA BİLGİLER

    Adaya görev yapacağı yöre (Kırşehir/Boztepe) hakkında genel bilgiler sorulacaktır.  

 

TEMSİLKABİLİYETİ

      Adayın kılık-kıyafeti, diksiyonu, kendini ifade yeteneği, tavır ve davranışları değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARI:

1. Mülakata alınan 6 kişi mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve en yüksek puanı alan bir kişi asıl ve bir de yedek olmak üzere  iki kişi tespit edilecek olup sınavı kazanan 5(beş) gün içerisinde vakfa gelerek sözleşmeyi imzalayarak işe başlayacaktır. Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise yedek seçilen personel için işlemler başlatılacaktır.

2. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir

 MÜLAKAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi     :  Hükümet Konağı Belediye cad. adresindeki Boztepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Boztepe /Kırşehir  

Tel: 0(386)5123402

 

                                                          İLAN   OLUNUR

Başvurular Online Sistemde

http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

adresinden yapılacaktır.

Not: Son başvuru tarihi 22.05.2012’dir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım