Kırıkkale Çelebi SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kırıkkale Çelebi SYDV Personel Alım İlanı
14 Mayıs 2012 - 11:32

KIRIKKALE İLİ ÇELEBİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

          3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik kanununa göre faaliyet gösteren vakfımıza, 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’nci maddesinin (ç) fıkrası,34’ncü maddesinin 3’ncü fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile onaylanarak   16 Nisan 2012  tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,İş Tanımları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasların  4’ncü maddesinin (b) bendinde EK-2 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gruplar itibariyle Norm kadro Standardı cetvelinde vakfımıza tahsis edilen 1(Bir) adet Büro Görevlisi kadrosu için 03.04.2012 tarih ve 2012-12 sayılı genelge doğrultusunda  esasların 8’nci maddesine göre açıktan daimi sözleşmeli olarak  4857 sayılı iş yasasına tabi olarak çalıştırılmak üzere,4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından  mezun olan, ÖSYM tarafından yapılan 2010 veya 2011 KPSS sınavlarına giren ve KPSSP3 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda iş tanımı,işe alma şartları belirtilen   bir adet büro görevlisi ünvanı  daimi sözleşmeli personel alınacaktır.

 1-Personel Alımında Aranacak Şartlar

Genel Şartlar

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2.Medeni hakların kullanma ehliyetine sahip olmak

3.18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış  olmak

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak .

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

 

 

 

2- Özel Şartlar

1-İşin Süresi:Daimi( 2 Ay Deneme Süreli)

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3.İşe kabul edilmesi halinde Çelebi İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

4.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

5.İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

6.Yüksek Lisans,KPDS vb.dil sınavları sonucu,alanı ile ilgili sertifikalar,sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar,işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

3-Başvuru Süreci

1-Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet (www.sosyalyardımlar.gov.tr) sitesinde ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünden  online olarak 14/05/2012-18/05/2012 tarihleri arasında  yapılacaktır.

2-Başvuruların ön değerlendirmesi  neticesinde mülakata çağırılacak personel aday listesi                          21 Mayıs 2012 tarihinde www.celebi.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

3-Mülakata hak kazanan adaylar  istenilen belgelerin asılları ile birlikte Kırıkkale-Çelebi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne 23 Mayıs 2012 tarihi mesai bitimine kadar  bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4-Mülakat, 24 Mayıs 2012 tarihinde Mülakat Heyeti tarafından mütevelli heyeti toplantı salonunda saat:10:00’da yapılacaktır.ÖSYM tarafından yapılan  Kamu Personel Seçme Sınavı  KPSSP3 puan türünden adayların aldığı puanlar en yüksekten en düşük puana göre sıralanacaktır.En yüksek puanı alan (3) üç aday mülakata davet edilecektir.

5-İstenilen Belgeler

– Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının aslı ve  önlü arkalı fotokopisi

-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

– KPSS Sonuç Belgesi aslı ve fotokopisi

– Adli Sicil Belgesi

– Diploma  aslı ve Fotokopisi

– Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı ve  fotokopisi

– Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 

4-Sınava İlişkin Hususlar

1- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, excel ve powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

 

2- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav notunun %50’si hesaba katılacaktır. Genel değerlendirme sonucunda sınava katılan ve 60’tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2 nci  ve 3’ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 inci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir.

3-Mülakat  sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday  isim listesi Hükümet Konağı ilan panosunda  ve www.celebi.gov.tr. internet  sitesinde ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 4-Mülakata hak kazanan adaylardan çoğunluğun mülakata gelmesi durumunda mülakat yapılacaktır.Şayet mülakata hak kazananlardan sınava çoğunluğun gelmemesi durumunda mülakat yapılmayacak olup tekrardan ilan yapılmadan  sıradaki yedek adaylar çağırılarak (3) üç gün sonra mülakat yapılacaktır.Hafta sonuna rastlaması durumunda mülakat haftanın ilk iş günü yapılacaktır.

5- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

6- Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılan ve Komisyonca işe alımı uygun görülen aday listesi  Mütevelli Heyetin onayına sunulur. İşe alımı uygun görülen başvurular, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde işe başlamak için vakfa başvurmayan adaylar haklarını kaybeder.

 

7- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

 

5-İrtibat Adres  ve Telefonları

 

Çelebi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Hükümet Konağı Çelebi/Kırıkkale

Telefon:0318 414 55 00-0318 414 54 65

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım