Kilis Polateli SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kilis Polateli SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 10:10

POLATELİ KAYMAKAMLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KİLİS İLİ POLATELİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 3 ADET BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kilis İli Polateli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dâhilinde 1 kişi “Büro Görevlisi” ile 2 kişi “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı ile toplamda 3 kişi sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi: Süresiz Sözleşmeli (2 ay deneme sûresi olacaktır.)

İstenilen İş Gücü Sayısı ve Süresi: Belirsiz Süreli 1 kişi “Büro Görevlisi” ile 2 kişi “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” toplamda 3 Kişi

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

I-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-  18 yaşını bitirmiş olmak.

4-    Erkek adaylar için Askerlik görevim yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8-  Adli sicil kaydı bulunmamak.

9-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Büro Görevlisi kadrosu için; (1 (Bir) Kişi Belirsiz Süreli)

a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

b)     Yükseköğretim Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c)  Sosyal iletişim becerisine şahip olmak 

d) Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

2- Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi kadrosu için; (2 (iki) Kişi Belirsiz Süreli)

a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c)Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

d)En az “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak,

e)Görevini devam ettirmesine (seyahat) engel sağlık sorunu bulunmamak,

f)Bilgisayar sertifikasına sahip olmak

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:

a) İL/İLÇE/KURUM: Kilis / Polateli / SYDV

b)  ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/04/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların belirtildiği EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret ödenir.

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar son başvuru tarihi olan 18.05.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece foiip://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx internet adresi üzerinden başvuru yapılacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3-  Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4-               Başvuruları kabul edilen adaylar Mülakat Komisyonunca mülakata alınacaktır. ( Büro Görevlisi kadrosu için sıralamada ilk 3’te yer alanlar ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için sıralamada ilk 6′ da yer alanlar)

 4- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

Aşağıda istenen belgeler Mülakat Sınavına girmeyi hak eden kişilerden istenilecektir.

1-  Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecek)

2-   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-  2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5-     Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylar için)

 6-  Çalışmasına engel olmayacağım gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7-  Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve Özgeçmişleri (CV)

8-Adli sicil kaydı,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan Büro Personeli ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adaylarından başvurusu kabul edilen adaylar, her bir pozisyon için geçerli KPSS 3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağrılır ve ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenir ( Büro Personeli kadrosu için 3 kişi, Sosyaî Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için 6 kişi mülakata çağrılacaktır.)

2-Adaylarm evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

3-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat tarihi ve yeri 21.05.2012 tarihinden itibaren http://www.polateli.gov.tr Resmi Web sitesinde yayınlanacaktır.

Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları

yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

7- MÜLAKAT İÇİN MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Kilis / Polateli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Polateli SYD Vakfı: Tlf: 0348 725 10 26

Resmi Web Sitesi: http://www.polateli.gov.tr

İLANEN DUYURULUR

  • kilis sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • polateli sydv
  • kilis polateli sydv
  • kilis sosyal yardımlaşma ve dayanışma

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba