Kilis Polateli SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kilis Polateli SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 10:10

POLATELİ KAYMAKAMLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KİLİS İLİ POLATELİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 3 ADET BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kilis İli Polateli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dâhilinde 1 kişi “Büro Görevlisi” ile 2 kişi “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı ile toplamda 3 kişi sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi: Süresiz Sözleşmeli (2 ay deneme sûresi olacaktır.)

İstenilen İş Gücü Sayısı ve Süresi: Belirsiz Süreli 1 kişi “Büro Görevlisi” ile 2 kişi “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” toplamda 3 Kişi

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

I-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-  18 yaşını bitirmiş olmak.

4-    Erkek adaylar için Askerlik görevim yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8-  Adli sicil kaydı bulunmamak.

9-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Büro Görevlisi kadrosu için; (1 (Bir) Kişi Belirsiz Süreli)

a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

b)     Yükseköğretim Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c)  Sosyal iletişim becerisine şahip olmak 

d) Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

2- Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi kadrosu için; (2 (iki) Kişi Belirsiz Süreli)

a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c)Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

d)En az “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak,

e)Görevini devam ettirmesine (seyahat) engel sağlık sorunu bulunmamak,

f)Bilgisayar sertifikasına sahip olmak

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:

a) İL/İLÇE/KURUM: Kilis / Polateli / SYDV

b)  ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/04/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların belirtildiği EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret ödenir.

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar son başvuru tarihi olan 18.05.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece foiip://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx internet adresi üzerinden başvuru yapılacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3-  Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4-               Başvuruları kabul edilen adaylar Mülakat Komisyonunca mülakata alınacaktır. ( Büro Görevlisi kadrosu için sıralamada ilk 3’te yer alanlar ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için sıralamada ilk 6′ da yer alanlar)

 4- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

Aşağıda istenen belgeler Mülakat Sınavına girmeyi hak eden kişilerden istenilecektir.

1-  Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecek)

2-   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-  2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5-     Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylar için)

 6-  Çalışmasına engel olmayacağım gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7-  Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve Özgeçmişleri (CV)

8-Adli sicil kaydı,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan Büro Personeli ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adaylarından başvurusu kabul edilen adaylar, her bir pozisyon için geçerli KPSS 3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağrılır ve ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenir ( Büro Personeli kadrosu için 3 kişi, Sosyaî Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için 6 kişi mülakata çağrılacaktır.)

2-Adaylarm evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

3-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat tarihi ve yeri 21.05.2012 tarihinden itibaren http://www.polateli.gov.tr Resmi Web sitesinde yayınlanacaktır.

Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları

yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

7- MÜLAKAT İÇİN MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Kilis / Polateli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Polateli SYD Vakfı: Tlf: 0348 725 10 26

Resmi Web Sitesi: http://www.polateli.gov.tr

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.