Kastamonu Devrekani SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Devrekani SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 19:40

KASTAMONU / DEVREKANİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 09/05/2012 TARİH VE 14 SAYILI KARAR GEREĞİ 2 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Devrekani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları personelinin “Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı BAYAN ve 1 adet ‘‘ Yardımcı Hizmet Görevlisi’ ünvanlı ERKEK personel olmak üzere toplam 2 adet personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9- Erkek adaylarda başvuru tarihi itibariyle Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

10- Sınavlarda başarılı sayılırsa Devrekani İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO GÖREVLİSİ PERSONELİ İÇİN;

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010- 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2-En az 4 yıllık Lisans eğitimini tamamlamış.

3- BAYAN olmak.(Vakfımıza müracaat için gelen bayan vatandaşlarımıza daha etkili iletişim kurması açısından tercih sebebidir.)

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

5- İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

6- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

8- İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

9- İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

 

YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELİ İÇİN;

1-En az LİSE MEZUNU olmak.

2-En az B SINIFI sürücü ehliyetine sahip olmak.

3-ERKEK olmak. (Vakfın ulaşım, temizlik, yardım dağıtımı, güvenlik, şoförlük ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürüteceğinden erkek olması tercih sebebidir.)

 

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

BÜRO GÖREVLİSİ 2.419 TL BRÜT MAAŞ (Lisans mezunu)

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ 1.628 TL BRÜT MAAŞ (Lise mezunu)

 

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan tedarik edilecektir)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti.(Büro Görevlisi için)

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.(Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

6- Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,( Sadece Yardımcı Hizmet Görevlisi için)

7-Ehliyet Fotokopisi ( Sadece Yardımcı Hizmet Görevlisi için)

8- Adli sicil belgesi,

9- MEB onaylı bilgisayar sertifikası (Büro Görevlisi için) (Zorunlu Olmayıp Tercih Sebebidir)

10-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

11-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvuruda bulunacak adayların, Başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak en son 16/05/2012 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Mülakata çağırılan adaylardan Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen diğer belgelerle birlikte 21.05.2012 pazartesi günü saat 08.30’da Devrekani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kurtşeyh Mah. Özel İdare Binası No:24/A Devrekani adresine şahsen getirmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Büro Görevlisi için başvuran adaylardan sistem tarafından KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere 3 aday (3 kişi) mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 21.05.2012 tarihinde 09.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında mülakat yapılacaktır.

4- Yardımcı Hizmet Görevlisi için başvuran adaylardan sistem tarafından belirlenen  adaylar  mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylarla Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 21.05.2012 pazartesi günü saat 11:00’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında mülakat yapılacaktır.

5- Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Devrekani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2 Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak  1’ er asil 1’ er yedek olmak üzere 4 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin ve Genel Müdürlüğünün onayına müteakiben Asil adaylarla  sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kurtşeyh Mah. Özel İdare Binası No:24/A Devrekani/Kastamonu

Devrekani Kaymakamlığı: (366) 638 10 08

Devrekani SYD Vakfı : (366) 638 31 17

e-posta :devrekanisydv@hotmail.com

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım