Kars SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kars SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 19:53

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (1)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 (üç) adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)   4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya bu alanlarda yüksek lisansını tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2)(T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

3)2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

6)Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)Varsa iş deneyim belgeleri

9) Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)   Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (II)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 (adet) adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Lise ve dengi okullardan mezun olmak

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS   puan türünde en az 60 puan almış olmak, 3) B sınıfı veya üstü ehliyete sahip olmak

4)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

2)   T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanının aslı görülmek suretiyle fotokopisi, 3)2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)3 adet vesikalık fotoğraf,

5)Ehliyet fotokopisi

6)Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)   Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir) 9)Varsa iş deneyim belgeleri

9)   Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)   Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

KARS MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (III)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 6 (altı) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)   Yükseköğretim Kurumlarının 4 Yıllık fakültelerinden mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisansını tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

2)   T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanının aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

3)   2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)   3 adet vesikalık fotoğraf,

5)Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

6)   Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)   Varsa iş deneyim belgeleri

9)   Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü başlayacak olup 25 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimi olan
saat 17:00’da sona erecektir.

2-     Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün
http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ internet adresinden online olarak yapılacak olup, Başvuru belgeleri şahsen
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilmek zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular
ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3–  İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata
çağırılacaktır. 6 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 18 (altı) kişi, 3 adet Büro Görevlisi için 9
(dokuz) kişi ve 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi için 6 (altı) kişi kendi unvanları içerisinde, geçerli KPSS
puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar,
şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4-Değerlendirme komisyonu tarafından alınacak ünvan sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve başvuru süresi içinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belgesi olan adayların yerine sıralı yedek adaylar alınacaktır.

5- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:

a)   Özgeçmiş.

b)  Nüfus cüzdanı

c)   KPSS sonuç belgesi.

d)  Diploma veya mezuniyet belgesi.

e)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. g) 3 adet fotoğraf.

h) B sınıfı veya üstü sürücü belgesi. (Yardımcı Hizmetler Görevlileri için)

6-   Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.

7-   Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

8-    Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Kars Valiliği web adresinde
(www.kars.gov.tr) yayınlanacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
MÜLAKAT YERİ: Valilik Binası 3. katında bulunan Valilik Kar Toplantı Salonu.

 

 

MÜLAKAT   TARİHLERİ:

1-   30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat; 10:00 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2-   31 Mayıs 2012 Perşembe günü saat;

10:00 Yardımcı Hizmet Görevlisi için mülakat yapılacaktır.

14:30 Büro Görevlisi

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Kars Valiliğinin www.kars.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Ayrıca alınacak personel sayısı kadar yedek belirlenecek. sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde başvuru yapmayan asıl listedeki aday yerine yedek listeden personel alınacaktır. 2 ay deneme süreci içerisinde yeterli görülen adayların sözleşmesi yenilenerek ataması yapılacaktır.

İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI

Kars İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Orta Kapı Mah. Veteriner Sok. No: 5 Kars

Telefon: 0474 212 65 69

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym