Kars SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kars SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 19:53

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (1)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 (üç) adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)   4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya bu alanlarda yüksek lisansını tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2)(T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

3)2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

6)Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)Varsa iş deneyim belgeleri

9) Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)   Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (II)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 (adet) adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Lise ve dengi okullardan mezun olmak

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS   puan türünde en az 60 puan almış olmak, 3) B sınıfı veya üstü ehliyete sahip olmak

4)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

2)   T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanının aslı görülmek suretiyle fotokopisi, 3)2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)3 adet vesikalık fotoğraf,

5)Ehliyet fotokopisi

6)Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)   Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir) 9)Varsa iş deneyim belgeleri

9)   Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)   Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)   Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

KARS MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (III)

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 6 (altı) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8)   Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)   Yükseköğretim Kurumlarının 4 Yıllık fakültelerinden mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisansını tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3)İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

 

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

2)   T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanının aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

3)   2010 veya 2011 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi,

4)   3 adet vesikalık fotoğraf,

5)Adli Sicil Kaydı (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

6)   Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

7)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8)   Varsa iş deneyim belgeleri

9)   Başvuru belgeleri sadece mülakata hak kazanan adaylardan alınacaktır.

3-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2)   İlan başvuru başlangıç tarihi 21.05.2012, bitiş tarihi 25.05.2012’Saat 17.00.

3)   Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

 

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü başlayacak olup 25 Mayıs 2012 Cuma günü mesai bitimi olan
saat 17:00’da sona erecektir.

2-     Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün
http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ internet adresinden online olarak yapılacak olup, Başvuru belgeleri şahsen
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilmek zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular
ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3–  İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata
çağırılacaktır. 6 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 18 (altı) kişi, 3 adet Büro Görevlisi için 9
(dokuz) kişi ve 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi için 6 (altı) kişi kendi unvanları içerisinde, geçerli KPSS
puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar,
şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4-Değerlendirme komisyonu tarafından alınacak ünvan sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve başvuru süresi içinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belgesi olan adayların yerine sıralı yedek adaylar alınacaktır.

5- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:

a)   Özgeçmiş.

b)  Nüfus cüzdanı

c)   KPSS sonuç belgesi.

d)  Diploma veya mezuniyet belgesi.

e)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. g) 3 adet fotoğraf.

h) B sınıfı veya üstü sürücü belgesi. (Yardımcı Hizmetler Görevlileri için)

6-   Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.

7-   Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

8-    Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Kars Valiliği web adresinde
(www.kars.gov.tr) yayınlanacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
MÜLAKAT YERİ: Valilik Binası 3. katında bulunan Valilik Kar Toplantı Salonu.

 

 

MÜLAKAT   TARİHLERİ:

1-   30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat; 10:00 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2-   31 Mayıs 2012 Perşembe günü saat;

10:00 Yardımcı Hizmet Görevlisi için mülakat yapılacaktır.

14:30 Büro Görevlisi

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Kars Valiliğinin www.kars.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Ayrıca alınacak personel sayısı kadar yedek belirlenecek. sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde başvuru yapmayan asıl listedeki aday yerine yedek listeden personel alınacaktır. 2 ay deneme süreci içerisinde yeterli görülen adayların sözleşmesi yenilenerek ataması yapılacaktır.

İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI

Kars İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Orta Kapı Mah. Veteriner Sok. No: 5 Kars

Telefon: 0474 212 65 69

  • kars valiliği personel alımı
  • kars sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı
  • kars sydv personel alımı
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı kars
  • kars sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • sydv alım sonuçları
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı sonuçları
  • kars sydv personel alım ilanı
  • kars valiliği sydv
  • vakıf personel başvuru

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba