Kahramanmaraş Elbistan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kahramanmaraş Elbistan SYDV Personel Alım İlanı
23 Mayıs 2012 - 19:39

ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

     Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 15/05/2012 tarih ve 2012/30 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 4 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi statüsünde, 1 adet Büro Görevlisi statüsünde olmak üzere toplam 5 Personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son Başvuru tarihi itibariyle(27.05.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari bilimler, İletişim ve Mühendislik (yalnızca İnşaat mühendisliği bölümü)Fakülteleri ile diğer fakültelerin 4 yıl süreli Halkla ilişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak

8) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3” bölümünde en az 60 ve üzerinde puanı almış olmak 9)İyi derecede Bilgisayar (Kelime İşlemci, İşlem tablosu ve sunum programı) biliyor olmak

10)B Sınıfı Sürücü Belgesi (Sosyal yardım ve İnceleme görevlisi statüsü için)

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 

1-Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik ortamda 18.05.2012-27.05.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2- Başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puanı olan adaydan başlamak üzere alınacak personel sayısının 3 katı (Her bir Statü için) aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylarda çağırılacaktır.

3-Sözlü sınava  çağrılacakların isim listesi www.elbistan.gov.tr adresinden 28.05.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.

4- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda  yazılı olan Sözlü Sınava Girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Kızılcaoaba mah.İstiklal cad.Hükümet Konağı Kat:1Kahramanmaraş/Elbistan) elden 30/05/2012 günü saat 17:30’a kadar getirecektir. Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla Vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER

1)Özgeçmiş (CV)

2)İkametgâh belgesi

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

4) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

5) KPSS sınav sonuç belgesi,

6) 1 adet vesikalık fotoğraf,

7) Askerlik durum belgesi

8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)

9) Sabıka kaydı,

10) B sınıfı sürücü belgesi

11)Bilgisayar kullanabildiğine dair resmi geçerliliği olan belge,

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ

Sınav 31.05.2012 tarihinde saat:10:00’dan itibaren başlamak üzere sözlü şekilde yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları aşağıda sıralanmıştır.

1-İletişim bilgi ve becerisi

2-Bilgisayar kullanma becerisi

3-Mevzuat Bilgileri: a)3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu

                                    b)5737 sayılı Vakıflar kanunu

                                    c)4857 sayılı İş Kanunu

                                   d) Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti,Tescil ve İzleme

                                      Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                                  e)633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyon başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir. sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sözlü sınav kesin başarı listesi oluşturulur. Asil olarak sözlü sınavı kazanan adayların işe başlatılması Mütevelli Heyetince yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü sınavı kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Kaymakamlığın www.elbistan .gov.tr adresinde yayınlanır.Ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.